Golrangplasticproducts
32 subscribers
8 photos
تولیدکننده انواع کیسه فریزر،زباله،فویل آلومینیومی مواد غذایی،سفره،سلفون محافظ مواد غذایی، دستکش های خانگی و یکبارمصرف
Download Telegram
Channel created
Channel photo updated
🔴سلفون محافظ مواد غذایی گلرنگ🔴
🔘 قابل استفاده در مایکروفر.
@golrangplasticproducts
🔘دارای مجوز FDA.
💐هدف ما بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی شماست.
Instagram:golrang_plasticproducts
🔴کیسه فریزر جعبه ای گلرنگ🔴
🔘استفاده از مواد درجه یک، نو و بهداشتی.
🔘طراحی جعبه مشابه جعبه دستمال کاغذی.
@golrangplasticproducts
🔘 حاوی ۱۲۰ عدد کیسه فریزر.
Instagram:golrang_plasticproducts
🔴سفره کودک گلرنگ🔴
🔘 طرح مرد عنکبوتی.
@golrangplasticproducts
🔘حتی در صورت خیس شدن رنگ پس نمی دهد.
Instagram:golrang_plasticproducts
💐هدف ما بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی شماست💐
🔴کیسه فریزر گلرنگ🔴
🔘استفاده از مواد درجه یک، نو و بهداشتی.
@golrangplasticproducts
💐هدف ما بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی شماست💐
Instagram:golrang_plasticproducts
🔴فویل آلومینیوم گلرنگ🔴
🔘وجود منافد سوزنی با قطر هر منفذ کمتر از ۱۰۰ میکرون جهت خروج رطوبت مواد غذایی.
@golrangplasticproducts
🔘 دارای ضخامت ۱۶ میکرون، استاندارد جهانی فویل های خانگی.
🔴دستکش های یکبار مصرف گلرنگ🔴
🔘استفاده از مواد درجه یک، نو و بهداشتی.
@golrangplasticproducts
🔘روشی مناسب جهت جلوگیری از انتقال آلودگی.
Instagram:golrang_plasticproducts
🔴سفره کودک گلرنگ🔴
🔘 طرح وینی پو.
@golrangplasticproducts
🔘حتی در صورت خیس شدن رنگ پس نمی دهد.
Instagram:golrang_plasticproducts
💐هدف ما بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی شماست💐
🔴کیسه فریزر رولی گلرنگ🔴
🔘استفاده از مواد درجه یک، نو و بهداشتی.
@golrangplasticproducts
🔘پرفراژ مناسب.
💐هدف ما بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی شماست.
Instagram:golrang_plasticproducts
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.