گرانبها
2.2K subscribers
773 photos
709 videos
82 files
409 links
"برای تماس با گرانبها به لینک @HovsepianMinistries مراجعه کنید"
لینک یوتیوب:
www.youtube.com/channel/UCqK3kX5yhqqaK9OuC8jK7EQ
لینک اینستاگرام:
www.instagram.com/geranbahaonline/
لینک فیسبوک:
www.facebook.com/GeranbahaOnline/
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
“طردشدگی”

جلیل سپهر


وبسایت گرانبها:
www.Geranbaha.com


تماس با گرانبها:
@HovsepianMinistries ☎️


#طردشدگی #زندگی_مسیحی #تنهایی

@GeranbahaOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
“قوی باش”

کشیش جانسون بیاتی


تماس با گرانبها:
@HovsepianMinistries ☎️


#قوی_باش #ایمان #امید #جانسون_بیاتی

@GeranbahaOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
“ماهیت وجدان”

شهید هایک هوسپیان


تماس با گرانبها:
@HovsepianMinistries ☎️


#وجدان #هایک_هوسپیان #زندگی_مسیحی #موعظه

@GeranbahaOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
“ملکوت خدا را بطلبید”

میترا


تماس با گرانبها:
@HovsepianMinistries ☎️


#ملکوت_خدا #نیازهای_زندگی #دعا #میترا

@GeranbahaOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
“ای خداوند تویی منشا حیات”

این سرود قسمتی از سری جدید برنامه خانه پرستش است که از ۱۴ شهریور / 5 September بصورت کامل از شبکه مجازی گرانبها و ماهواره ای ست سون پارس پخش خواهد شد

وبسایت خانه پرستش:
www.KhaneyeParastesh.com

کانال تلگرام خانه پرستش:
t.me/KhaneyeParastesh


#سرود #موزیک_ویدیو #خانه_پرستش

@GeranbahaOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
“ایستگاه های متفاوت، یک مقصد”

کشیش وارتان آوانسیان


وبسایت گرانبها:
www.Geranbaha.com


تماس با گرانبها:
@HovsepianMinistries ☎️


#ایستگاه #مقصد #زندگی_مسیحی #پیغام_کوتاه

@GeranbahOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
“خوش بحال”

این سرود قسمتی از سری جدید برنامه خانه پرستش از ۱۴ شهریور/ ۵ سپتامبر به صورت کامل از شبکه ماهواره ای ست سون پارس پخش خواهد شد

وبسایت خانه پرستش:
www.KhaneyeParastesh.com

کانال تلگرام خانه پرستش:
t.me/KhaneyeParastesh


#سرود #موزیک_ویدیو #خانه_پرستش

@GeranbahaOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
برنامه خانه پرستش

قسمت اول


وبسایت خانه پرستش:
www.KhaneyeParastesh.com

کانال تلگرام: t.me/khaneyeparastesh

اینستاگرام خانه پرستش:
www.instagram.com/khaneyeparastesh


#خانه_پرستش #پرستشی #سرود

@GeranbahaOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
“انتخاب درست”

کشیش ژرژ هوسپیان


وبسایت گرانبها:
www.Geranbaha.com


تماس با گرانبها:
@HovsepianMinistries ☎️


#انتخاب #زندگی_مسیحی #‌ژرژ_هوسپیان

@GeranbahaOnline📲
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
برنامه خانه پرستش

قسمت دوم


وبسایت خانه پرستش:
www.KhaneyeParastesh.com

کانال تلگرام: t.me/khaneyeparastesh

اینستاگرام خانه پرستش:
www.instagram.com/khaneyeparastesh


#خانه_پرستش #پرستشی #سرود

@GeranbahaOnline📲
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
“شاهد هستم”

ژیلبرت هوسپیان


وبسایت خانه پرستش:
www.KhaneyeParastesh.com

کانال تلگرام خانه پرستش:
t.me/khaneyeparastesh


تماس با گرانبها:
@HovsepianMinistries ☎️


#سرود #خانه_پرستش #ژیلبرت_هوسپیان

@GeranbahaOnline📲