FVG PRIDE 2021
87 subscribers
21 photos
22 links
04.09.2021
GORIZIA-NOVA GORICA

ITA Ecco il canale per non perdere neanche un evento FVG Pride!
www.fvgpride.it/sostienici

SLO Na tem mestu boste lahko sledili vsem novostim FVG Pride!
www.fvgpride.it/sl/podpri-nas/
Download Telegram
ITA 🇮🇹
Spint* sull'orlo. L’impatto della pandemia sulla comunità LGBTQIA+ italiana e un modello virtuoso
(in collaborazione con Arcigay Nazionale e Lucciole -- Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute ONLUS)

Il 10° Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI People in Europe and Central Asia, pubblicato lo scorso 16 febbraio 2021 a cura dell’ILGA, ha gettato luce sull’impatto della pandemia sulle comunità LGBTQIA+ europee e centro asiatiche, evidenziando la vulnerabilità e la precarietà nelle quali vivono le nostre comunità.

Ma qual è stato l’effetto dell’epidemia di Covid19 nella comunità LGBTQIA+ italiana? In che modo si sono organizzate le nostre comunità per sostenersi in questo momento di fragilità? Cosa possiamo imparare da questa esperienza?

Tenteremo di rispondere queste domande con Luciano Lopopolo, con cui faremo una panoramica sulle diverse situazioni riscontrate nelle comunità LGBTQIA+ italiane durante la pandemia, e con Anita Garibalde, una delle promotrici della campagna di raccolta fondi per supportare l* sex workers durante la pandemia.

📆 21.08.2021 / 18.00
📌 Luogo: Giardini del Torso, via del Sale, 21, 33100 Udine (UD)
💬 Lingua: italiano
https://www.fvgpride.it/eventi/spint-sullorlo/

🤝 Il tuo aiuto è importante, dona quello che puoi: www.fvgpride.it/sostienici


SLO 🇸🇮
Potisnjen* na rob. Vpliv pandemije na italijansko LGBTQIA+ skupnost in uspešen model
(v sodelovanju z Arcigay Nazionale in Lucciole - Odborom za državljanske pravice prostitutk ONLUS)

10. letni pregled stanja človekovih pravic LGBTI oseb v Evropi in Srednji Aziji (10° Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI People in Europe and Central Asia), ki ga je 16. februarja 2021 objavila ILGA, je osvetlil vpliv pandemije na skupnosti v Evropi in Srednji Aziji ter izpostavil ranljivost in negotovost, v kateri živijo naše skupnosti.

Kakšen pa je bil učinek epidemije Covid19 na italijansko LGBTQIA+ skupnost? Kako so se naše skupnosti organizirale, da bi se podrple v tem trenutku nestabilnosti? Kaj se lahko naučimo iz te izkušnje?

Na ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti z Lucianom Lopopolom, s katerim bomo naredili pregled različnih situacij v italijanski LGBTQIA+ skupnosti med pandemijo, in z Anito Garibalde, eno od pobudnic akcije zbiranja sredstev za podporo spolnim delav* med pandemijo.

📆 21.08.2021 / 18.00
📌 Kraj: Giardini del Torso, ulica del Sale, 21, 33100 Videm (UD)
💬 Jezik: italijanski
https://www.fvgpride.it/sl/eventi/spint-sullorlo/

🤝 Tvoja pomoč šteje, daruj, kar zmoreš: www.fvgpride.it/sl/podpri-nas
ITA 🇮🇹
I soli
(in collaborazione con Associazione Zeno e bar libreria Knulp)

Proiezione del documentario “I soli” (25 min.) di Simone Modugno con Graziella Savastano e Salvina Zammitti, realizzato nell’ambito di Visioni personali – Laboratorio sul Cinema del Reale di Cristina Ki Casini.

Oggi, nel mondo occidentale, le persone che non hanno relazioni sentimentali o sessuali stabili sono sempre più numerose, ma per molte di loro sembra trattarsi di una condizione subita e provvisoria.
Le protagoniste del documentario, invece, sono due donne che vivono “sole” da tempo in maniera volontaria e consapevole.
Nonostante le loro motivazioni e vite sembrino opposte e speculari, entrambe sono accomunate da un simile desiderio di indipendenza e da una forte personalità individuale.

📆 22.08.2021 / 20.30
📌 Luogo: Piazza Tra i Rivi, Trieste
💬 Lingua: italiano
www.fvgpride.it/eventi/i-soli/

🤝 Sostienici: www.fvgpride.it/sostienici

SLO 🇸🇮
I soli - “Sami”
(v sodelovanju z združenjem Associazione Zeno in barom-knjižnico Knulp)

Projekcija dokumentarca “I soli” (25 min.) režiserja Simona Modugna z Graziello Savastano in Salvino Zammiti, ki je bil ustvarjen v sklopu projekta Visioni personali - Laboratorio sul Cinema del Reale Cristine Ki Casini.

Danes je v zahodnem svetu vse več ljudi, ki nima stabilnih romantičnih ali spolnih odnosov, vendar se zdi, da je to za mnoge le vsiljeno in začasno stanje.
Protagonistki dokumentarnega filma sta dve ženski, ki že dalj časa prostovoljno in zavestno živita "sami".
Čeprav se zdi, da sta njuna motivacija in življenje nasprotna in zrcalna, imata obe podobno željo po neodvisnosti in močno individualno osebnost.

📆 22.08.2021 / 20.30
📌 Kraj: trg Tra i Rivi, Trst
💬 Jezik: italijanščina
www.fvgpride.it/sl/eventi/i-soli/

🤝Podpri nas: www.fvgpride.it/sl/podpri-nas
ITA 🇮🇹
Camminata nel Pordenonese
(In collaborazione con il Gruppo Trekking Arcobaleno LGBT FVG)

L’ultima escursione del ciclo di eventi che ha visto collaborare il gruppo Trekking Arcobaleno LGBT FVG e FVG Pride ci porterà in provincia di Pordenone, precisamente ad Anduins, dove si percorrerà l’anello della Forchia.
Sulla bella mulattiera lastricata si giungerà alla chiesa della Madonna della Neve e da qui un breve itinerario segnalato conduce al belvedere (tettoia, panca) con il mosaico La Mari dal Friul.
Fioriture e panorami mozzafiato sono come sempre garantiti.

📆 29.08.2021 / 08:30
📌 Luogo: Anduins, 33170 Pordenone (PN)
🏔 Dislivello: 600 m considerando salita e discesa (iniziale salita di 300 m di dislivello)
📐 Lunghezza: 8,6 km
Tempi di percorrenza: 4:30 h con allenamento medio + sosta pranzo.
💬 Lingua: tutte

❗️ Per partecipare occorre registrarsi, per maggiori informazioni:
www.fvgpride.it/eventi/camminata-nel-pordenonese/

🤝 Il tuo aiuto è importante, dona quello che puoi: www.fvgpride.it/sostienici


SLO 🇸🇮
Pohod v Prodenonu
(V sodelovanju s skupino Gruppo Trekking Arcobaleno LGBT FVG)

Še zadnje srečanje cikla pohodov iz sodelovanja med skupino Trekking Arcobaleno LGBT FVG in FVG Pride nas bo tokrat popeljalo v pordenonsko pokrajino, točneje v Anduins, kjer se bo prehodilo traso Forchia.
Po prekrasni gorski poti se bo dospelo do cerkvice Madonna della Neve in od tu krajša pot popelje do razgledne točke (pokrita, s klopjo) z mozaikom La Mari dal Friul.
Cvetje in prekrasen razgled so kot vedno zagotovljeni.

📆 29.08.2021 / 08:30
📌 Kraj: Anduins, 33170 Pordenon (PN)
🏔 Višinska razlika: 600 m upoštevajoč vzpon in povratek (začetni vzpon 300 m višinske razlike)
Trajanje: 4:30 h s povprečno pripravo + pavza za kosilo
💬 Jezik: vsi

❗️ Za udeležbo na dogodku se je potrebno prijaviti, za več informacij:
www.fvgpride.it/sl/eventi/pohod-v-pordenonu/

🤝Tvoja pomoč šteje, daruj, kar zmoreš: www.fvgpride.it/sl/podpri-nas
ITA 🇮🇹
L’Aperitiva - Presentazione ufficiale del Trailer FVG Pride

Questa Aperitiva è molto speciale, perché in questa occasione proietteremo il trailer FVG Pride.
Vi aspettiamo da Aenigma, dove potrete trascorrere l’aperitiva con coloro che hanno reso possibile il nostro trailer, potremo bere insieme un bicchiere, chiacchierare ed informarvi su tutto quel che volete sapere sul Pride Day.

Naturalmente troverete il banchetto con tutti i nostri gadget e tante persone splendide pronte ad accogliervi.
Non potete mancare!

📆 24.08.2021 / 18.00
📌 Luogo: Aenigma - Via Nizza, 2, 34170 Gorizia GO
💬 Lingua: tutte
www.fvgpride.it/eventi/laperitiva-presentazione-ufficiale-del-trailer-fvg-pride

🤝 Il tuo aiuto è importante, dona quello che puoi: www.fvgpride.it/sostienici


SLO 🇸🇮
L’Aperitiva – Uradna predstavitev napovednika FVG Pride

Ta Aperitiva je nekaj posebnega, saj vam bomo predvajali nov napovednik FVG Pride.

Pričakujemo vas v baru Aenigma, kjer boste lahko preživeli aperitivo z osebami, ki so pripomogle k nastanku našega napovednika. Skupaj bomo lahko poklepetali ob kozarcu in istočasno še kaj podrobnejšega izvedeli o Pride Day-u.

Seveda bo prisotna tudi stojnica z vsemi našimi gadgeti in z veliko čudovitimi osebami, ki komaj čakajo na vaš prihod.
Če te ni, manjkaš!

📆 24.08.2021 / 18.00
📌 Kraj: Aenigma - ulica Nizza, 2, 34170 Gorica
💬 Jezik: vsi
www.fvgpride.it/sl/eventi/laperitiva-uradna-predstavitev-napovednika-fvg-pride

🤝 Tvoja pomoč šteje, daruj, kar zmoreš: www.fvgpride.it/sl/podpri-nas
ITA 🇮🇹
FVG Pride l’Aperitiva a Staranzano

L’Aperitiva di FVG Pride continua il suo viaggio itinerante e approda a Staranzano.
Vi aspettiamo mercoledì 25 agosto alle 18:30 presso il bar pasticceria Maritani, per bere uno spritz e fare insieme il conto alla rovescia per il tanto atteso Pride Day!
Ottima musica, buona compagnia, i gadget di FVG Pride e tanti stuzzichini: non c’è scenario migliore per un mercoledì sera in compagnia. Non potete mancare!

📆 25.08.2021 / 18.30
📌 Luogo: Pasticceria Maritani, Via Savoia, 6, 34079 Staranzano (GO)
💬 Lingue: tutte
www.fvgpride.it/eventi/fvg-pride-laperitiva-a-staranzano

🤝 Aiutaci a realizzare FVG Pride, dona e fai donare: www.fvgpride.it/sostienici


SLO 🇸🇮
FVG Pride l’Aperitiva v Štarancanu

L’aperitiva FVG Pride nadaljuje s svojimi potujočimi srečanji in je tokrat prispela do Štarancana. Pričakujemo vas v sredo, 25. avgusta, ob 18.30 pri baru in slaščičarni Maritani, kjer bomo skupaj odštevali dneve in ure do težko pričakovanega Pride Day in skupaj spili kozarček!
Odlična glasba, dobra družba, gadgeti FVG Pride in veliko prigrizkov: ni boljših pogojev za sredo zvečer v družbi. Če te ni, manjkaš!

📆 25.08.2021 / 18.30
📌 Kraj: Slaščičarna Maritani, ulica Savoia, 6, 34079 Štarancan GO
💬 Jezik: vsi
www.fvgpride.it/sl/eventi/fvg-pride-laperitiva-v-starancanu

🤝Pomagaj nam uresničiti FVG Pride, daruj in povabi druge, naj darujejo: www.fvgpride.it/sl/podpri-nas
ITA 🇮🇹
Poliamore e Non Monogamie Etiche. Identità o scelta politica?
(In collaborazione con Poliamore FVG e AperiKinky FVG)

Siete tutt* invitat* in Piazza Primo Maggio, davanti al chiosco di Love Street Food, per parlare di cosa sia il poliamore e perché le persone poli fanno parte a tutti gli effetti della comunità LGBTQIA+.
L’evento è pensato in forma di cerchio di condivisione nel quale, in una prima parte, verrà spiegato in cosa consistono le non monogamie etiche, nella seconda parte verrà data invece la possibilità di parlare con l* attivist* sulle varie problematiche riguardanti il poliamore (gelosia, gestione del tempo e degli spazi e anche pregiudizio sociale).

📆 27.08.2021 / 18:30
📌 Luogo: Piazza Primo Maggio, 33100 Udine (UD)
💬 Lingua: Italiano
www.fvgpride.it/eventi/poliamore-e-non-monogamie-etiche-identita-o-scelta-politica/

🤝 Sostienici: www.fvgpride.it/sostienici


SLO 🇸🇮
Poliamorija in etična nemonogamija. Identiteta ali politična izbira?
(V sodelovanju s Poliamore FVG in AperiKinky FVG)

Vs* ste toplo vabljen* na Trg Primo Maggio pred kiosk Love Street Food, kjer bo govora o tem, kaj je poliamorija in zakaj so poliamorni ljudje prav tako del skupnosti LGBTQIA +.
Dogodek je zasnovan kot okrogla miza, na kateri bo v uvodnem delu obrazložen pojem etične nemonogamije, v drugem delu pa bo prisotnim dana priložnost, da se z aktivist* pogovorijo o različnih težavah v zvezi s poliamorijo (ljubosumje, upravljanje časa in prostora ter družbeni predsodki).

📆 27.08.2021 / 18:30
📌 Kraj: Trg Primo Maggio, 33100 Videm (UD)
💬 Jezik: italijanščina
www.fvgpride.it/sl/eventi/poliamore-e-non-monogamie-etiche-identita-o-scelta-politica/

🤝 Podpri nas: www.fvgpride.it/sl/podpri-nas
ITA 🇮🇹
I diritti delle persone trans in Slovenia e Italia
(in collaborazione con l’Istituto TransAkcija e GO!2025)

Intervengono: Erica Scarel, ricercatrice di Chimica all’Università degli studi di Trieste, componente del direttivo Arcigay Arcobaleno ODV dal 2020; Linn Julian Koletnik, laureatə in studi di genere, co-fonda e dirige l’Istituto TransAkcija

Modera: Evan Grm, co-fonda ed è responsabile di programma dell’Istituto TransAkcija

Ci incontreremo all'ex confine per discutere dei diritti delle persone transgender in Slovenia e in Italia. Insieme a* due relat*, parleremo della storia e del presente dell'attivismo per i diritti delle persone trans nei due paesi e dei risultati raggiunti fino ad oggi. Racconteremo la quotidianità delle persone trans in Slovenia e in Italia e di come il riconoscimento e la tutela dei diritti o la loro assenza ne condizioni la vita. Dopo la discussione iniziale con l* ospiti, si aprirà il dibattito con i partecipanti all'evento, per condividere esperienze, opinioni e domande.


📆 31.08.2021 / 18.00
📌 Luogo: Carinarnica, Erjavčeva 53, 5250 Nova Gorica
💬 Lingue: Sloveno e Italiano, traduzione a cura della dott.ssa Matejka Grgič
www.fvgpride.it/eventi/i-diritti-delle-persone-trans-in-slovenia-e-italia/

SLO 🇸🇮
Pravice trans oseb v Sloveniji in Italiji
(V sodelovanju z Zavodom TransAkcija in GO!25)

Govorke_ci: Erica Scarel, doktorska študentka kemije na Univerzi v Trstu, članica upravnega odbora “Arcigay Arcobaleno ODV” od leta 2020; Linn Julian Koletnik, magister študija spolov, direktor in soustanovitelj Zavoda TransAkcija

Povezuje: Evan Grm, vodja programa in soustanovitelj_ica Zavoda TransAkcija

Na bivši meji se bomo srečale_i v diskusiji o pravicah transspolnih oseb v Sloveniji in Italiji. Z govorcema_kama bomo razkrivale_i zgodovino in sedanjost aktivizma za pravice trans oseb v obeh državah in kako daleč smo prišle_i. Govorile_i bomo o vsakdanjem življenju trans oseb v Sloveniji in Italiji in kako nanj vplivajo pravice oz pomanjkanje le-teh. Po uvodnem pogovoru z gostoma bo prostor za diskusijo z udeleženkami_ci dogodka, za izmenjavo izkušenj, mnenj in za vprašanja.

📆 31.08.2021 / 18.00
📌 Kraj: Carinarnica, Erjavčeva 53, 5250 Nova Gorica
💬 Jezik: slovenščina in italijanščina s prevodom dr. Matejke Grgič
www.fvgpride.it/sl/eventi/pravice-trans-oseb-v-sloveniji-in-italiji/
ITA 🇮🇹
FVG Pride l’Aperitiva ritorna a Gorizia

Per uno degli ultimi appuntamenti prima del Pride Day vi aspettiamo di nuovo a Gorizia, di nuovo al DiVin Mercato, per bere insieme un bicchiere e fare insieme il conto alla rovescia per il 4 settembre!

Naturalmente troverete tante persone fantastiche e i nostri mitici gadget!
Non potete mancare!

📆 30.08.2021 / 18:30
📌 DiVin Mercato, Corso Giuseppe Verdi 36, 34170 Gorizia (GO)
www.fvgpride.it/eventi/fvg-pride-laperitiva-ritorna-a-gorizia/


SLO 🇸🇮
FVG Pride Aperitiva se vrača v Gorico

Za enega izmed zadnjih dogodkov pred Pride Day vas čakamo v Gorici, ponovno v DiVin Mercato, da skupaj spijemo kozarček in odštevamo do 4. septembra!

Najdl* boste seveda krasne osebe in naše edinstvene gadgete!
Ne manjkaj!

📆 30.08.2021 / 18.30
📌 DiVin Mercato, Korzo Verdi 36, 34170, Gorica (GO)
www.fvgpride.it/sl/eventi/fvg-pride-laperitiva-ritorna-a-gorizia/
ITA 🇮🇹
Il linguaggio ampio nella comunicazione - Per un’informazione rispettosa delle persone LGBTQIA+ e delle minoranze
In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia e Associazione Studentesca Universitaria Iris

Intervengono: Margherita Bottino, psicologa e responsabile scientifica dell’Associazione A scuola per conoscerci ODV; Fabiana Fusco, ordinaria di Linguistica educativa e Teoria e storia della traduzione presso l’Università degli studi di Udine; Stefano Zucchini, giornalista, membro del Direttivo Nazionale dell’associazione Famiglie Arcobaleno di cui è anche ufficio stampa.
Introduce: Yuuki Gaudiuso, vicepresidente FVG Pride, componente del CUG dell’Università degli Studi di Udine.

FVG Pride vi invita al suo primo corso di formazione per professionist* dell’informazione.
Il corso intende illustrare e approfondire il cosiddetto «linguaggio ampio», ovvero un linguaggio non sessista, inclusivo e rispettoso delle differenze (principalmente relative all’identità sessuale) e la sua applicazione nella comunicazione.
Il corso in presenza è riconosciuto e accreditato dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia e conferisce all* iscritt* crediti 6 formativi deontologici. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma Sigef fino ad esaurimento posti. Per accedere in Università è obbligatorio possedere la certificazione verde (green pass).

L’iscrizione e la partecipazione in presenza sono esclusive per l* giornalist* iscritt* all’Ordine. I crediti saranno assegnati solo alle persone registrate e presenti in aula.
Per le persone che non sono iscritte all’Ordine dei giornalisti, è possibile seguire il corso in modalità a distanza, in diretta sul nostro canale YouTube
.
📆 01.09.2021 / 9:00
📌 Sala Gusmani, Palazzo Antonini, via Petracco 8, 33100 Videm (UD)
💬 Lingua: italiano
www.fvgpride.it/eventi/il-linguaggio-ampio-nella-comunicazione/

SLO 🇸🇮
Vključujoči jezik v komunikaciji - Za spoštljivo izražanje glede oseb LGBTQIA+ in manjšin
V sodelovanju z Združenjem novinarjev Furlanije – Julijske krajine in z Univerzitetnim študentskim društvom Iris

Govorci: Margherita Bottino, psihologinja in znanstvena vodja združenja A scuola per conoscerci ODV; Fabiana Fusco, redna profesorica izobraževalnega jezikoslovja ter teorije in zgodovine prevajanja na Univerzi v Vidmu; Stefano Zucchini, novinar, član državnega odbora združenja Famiglie Arcobaleno, katerega je tudi odgovoren za tisk.
Uvodni govor: Yuuki Gaudiuso, podpredsednik FVG Pride, član odbora za enake možnosti CUG Univerze v Vidmu

FVG Pride vas vabi na prvi tečaj usposabljanja za strokovnjake informiranja.
Cilj tečaja je predstaviti in poglobiti tako imenovani “vključujoči jezik”, to je spolno nevtralni jezik, ki vključuje in spoštuje razlike (predvsem v zvezi s spolno identiteto) in njegovo uporabo v komunikaciji.
Tečaj v živo priznava in akreditira Združenje novinarjev Furlanije – Julijske krajine in udeležen* daje 6 kreditnih točk za etično usposabljanje. Za sodelovanje se je potrebno prijaviti na platformi Sigef glede na razpoložljivost. Za vstop na univerzo je obvezno covidno potrdilo (green pass).

Vpis in udeležba v živo sta možni izključno za novinar*, ki so vpisan* v Združenje. Krediti bodo dodeljeni samo tistim, ki so prijavljeni in prisotni v učilnici.
Za tiste, ki niso vpisani v Združenje novinarjev, bo mogoče spremljati tečaj na daljavo z neposrednim prenosom na našem kanalu YouTube.

📆 01.09.2021 / 9:00
📌 Sala Gusmani, Palazzo Antonini, ulica Petracco 8, 33100 Videm (UD)
💬 Jezik: italijanščina
www.fvgpride.it/sl/eventi/vkljucujoci-jezik-v-komunikaciji/
🇮🇹 ITA 🇮🇹

𝐈𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐫𝐞 🌈
FVG Pride vuole abbattere tutti i confini che limitano ingiustamente la nostra libertà.
Siamo tutt* ugual*, tutt* divers*, tutt* umane: saremo tutt* liber*.
Quest’anno #sconfiniamoidiritti attraversando il confine con la Slovenia!

→ ​𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚

◼️︎ 10:00 Inizio Pride Village in Piazza della Vittoria - Travnik, Gorizia
◼️︎ 13:30 Fine Pride Village
◼️︎ 15:00 Concentramento in Piazza della Vittoria - Travnik, Gorizia
◼️︎ 16:00 Partenza corteo
◼️︎ 19:00 Arrivo in Trg Evrope - Piazza Transalpina, Nova Gorica, inizio discorsi
◼️︎ 20:00 Dj set, food & drinks
◼️︎ 00:00 Fine

​→ 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗
Nel rispetto delle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19 durante la parata sarà necessario:

◼️︎ essere in possesso del Green Pass (preferibilmente stampato per agevolare i controlli) o di un certificato di tampone negativo ottenuto nelle ultime 48h;
◼️︎ indossare la mascherina nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale.

​→ 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚
◼️︎ Non sono ammesse in nessun caso bandiere di partiti o di movimenti politici pseudo-partitici.
◼️︎ 𝐍𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐨 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐬𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞 𝐢𝐥 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐬𝐦𝐨.

→ 𝐏𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨
◼️︎ Visita il nostro sito: https://www.fvgpride.it/prideday/
◼️︎ Scarica anche la nostra guida ufficiale al Pride: https://bit.ly/PrideFVG_GuidaPride
__________________

🇸🇮 SLO 🇸🇮

𝐁𝐥𝐢𝐳̌𝐚 𝐬𝐞 𝐧𝐚𝐣𝐛𝐨𝐥𝐣 𝐩𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐯 𝐥𝐞𝐭𝐮 🌈
FVG Pride želi podreti vse meje, ki nepravično omejujejo našo svobodo.
Vs* smo enak*, vs* različn*, vs* ljudje: vs* bomo svobodn*.
Letos #odmejimopravice s prehajanjem meje s Slovenijo!

→ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 ︎𝐝𝐧𝐞𝐯𝐚
◼️︎10:00 Začetek Pride Village na Trgu zmage (Piazza della Vittoria) - Travnik, Gorica
◼️︎13:30 Zaključek Pride Village
◼️︎15:00 Zbiranje na Trgu zmage (Piazza della Vittoria) - Travnik, Gorica
◼️︎16:00 Odhod sprevoda
◼️︎19:00 Prihod na Trg Evrope - Piazza Transalpina, Nova Gorica, začetek govorov
◼️︎20:00 Dj set, hrana & pijača
◼️︎00:00 Konec

→ 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐩𝐢𝐬𝐢 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗
V skladu z veljavnimi predpisi za zajezitev pandemije Covid-19, bo med parado zahtevano:
◼️︎ zeleno potrdilo o cepljenju (po možnosti natisnjeno zaradi lažjega preverjanja) ali potrdilo o negativnem testu, pridobljeno v zadnjih 48 urah.
◼️︎ nošenje maske v primeru, da ne bo mogoče zagotoviti medsebojne razdalje.

→ 𝐊𝐨𝐝𝐞𝐤𝐬 𝐫𝐚𝐯𝐧𝐚𝐧𝐣𝐚
◼️︎ V nobenem primeru niso dovoljene zastave strank ali psevdostrankarskih političnih gibanj.
◼️︎ 𝐏𝐫𝐚𝐯 𝐭𝐚𝐤𝐨 𝐧𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐨𝐯𝐨𝐥𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐢, 𝐤𝐢 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐥𝐢𝐜̌𝐮𝐣𝐞𝐣𝐨 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐳𝐞𝐦 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐬̌𝐢𝐳𝐞𝐦.

→ 𝐙𝐚 𝐯𝐞𝐜̌ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐣
◼️︎ Obišči našo spletno stran: https://www.fvgpride.it/sl/pride-day/
◼️︎ Prenesi naš uradni vodnik parade ponosa: https://bit.ly/PrideFVG_Vodnik