FOREX MAN - DAYTRADING SIGNAL
670 subscribers
412 photos
45 links
Kênh thông tin, kiến thức và tín hiệu giao dịch Forex được trao đổi miễn phí mỗi ngày.
Telegram Channel: https://t.me/forexmansignal
Telegram Group: https://t.me/forexman_chat
Thư ký: @diepchi98
Download Telegram
to view and join the conversation
ACHF đã TP1 ❤️
Chốt 1/2, dời SL về entry và gồng tiếp tới TP2 nhé 💪
Ready new signal 🔥
Cặp AUD/JPY
Buy limit: 82.86
SL: 82.61
TP1: 83.65
TP2: 84.11
BTC đã về vùng buy và HODL tiềm năng
Anh em nghĩ sao?
Ready new signal 🔥🔥🔥
Cặp XAU/USD
Buy limit: 1787 - 1784
SL: 1783
TP1: 1796
TP2: 1803
TP3: 1807
Anh em tạm cắt hoà lệnh AJ nhé. Tí nữa có nonfarm
Ready new signal 🔥
EURAUD buy now 1.5748
SL 30 pips
Cặp EUR/AUD
Buy now: 1.5748
SL: 1.5718
TP1: 1.5808
TP2: 1.5838
EA +28 pips
Dời SL về entry nhé anh em
Ready new signal 🔥🔥
Cặp AUD/CAD
Buy limit: 0.9102
SL: 0.9077
TP1: 0.9157
TP2: 0.9227
Ready second signal 🔥
EUR/CAD
Sell now: 1.4308
SL: 1.4338
TP1: 1.4247
TP2: 1.4188
Nhóm Private hiện tại chỉ mới 73 thành viên. Mình sẽ ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Anh chị em muốn tham gia nhóm để trao đổi kinh nghiệm thì nhắn tin cho thư ký nhé. Bạn ấy sẽ hướng dẫn mọi người vào nhóm. Nhóm này vẫn là nhóm miễn phí nhen, mình không thu phí gì cả.
Thư ký: @diepchi98
Cặp AUD/USD
Sell limit: 0.7201
SL: 0.7217
TP1: 0.7158
TP2: 0.7104