فوتبال
3 members
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
این کانال

هم جوکه عالی
هم دانستنی و ترفند
هم اخبار همه جانبه
هم متن زیبا و مفهومی
هم گیف فیلم که
هر شب جدا جدا گذاشته میشه هرشب به نوبت یکی از آنها گذاشته میشه
با استیکر میگه امشب چه گذاشته خواهد شد توضیحات کانال هم بخون
همه و همه در💀💀👇👇👇👇👇👇
@GHARGHATYY
قر قاطی🖕🖕🖕
اخبار و حواشیه فوتبال هم داره