موسسه آموزش عالی فاضل
13.2K members
1.57K photos
90 videos
296 files
1.63K links
دپارتمان حقوق فاضل
نشانی:شیراز-پارامونت-خیابان قصردشت-کوچه۱
تلفن:
07132304014
ID: @fazelshiraz1
Instagram.com/fazelshiraz
www.fazel.ac.ir
سایت وکالت
Http://vekalat.fazel.ac.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
‎عزیزانی که به تازگی عضو کانال شده اند حتما کلیه نکات درسی درج شده در پست های قبلی را دقیق مطالعه فرمایند
🔴 کانون کرمان اعلام کرد: ۵۰ نفر ظرفیت این کانون برای آزمون وکالت سال۹۶
هر روز با #نکات_مهم_دروس همراه شما خواهیم بود
@fazel95
💠 موسسه آموزش عالی فاضل
💢 نکات مهم دروس آزمون وکالت
🔶 روز صد و پنجاه و سوم : 30 خرداد ماه 1396
@fazel95
حقوق مدنی نکته 305
اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط ثالث صورت گیرد، این امر فرقی با تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع ندارد و در حکم فورس ماژور می باشد که گفتیم تلف مبیع قبل از قبض، از کیسه بایع می باشد و فرقی بین غاصب و سیل و زلزله نمی باشد و در تمامی این موارد، بیع منفسخ می شود(البته طبیعتاً بایع حق رجوع به ثالث را خواهد داشت).
حقوق مدنی نکته 306
اگر بعد از قبض ثمن، مبیع مستحق للغیر(مال متعلق به دیگری)درآید بایع ضامن این امر بوده و باید از عهده ی رد ثمن و در صورت جهل مشتری، خسارات وارده بر وی نیز برآید که اصطلاحاً به این امر، ضمان درک می گویند.
@fazel95
آیین دادرسی کیفری نکته 305
آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی،سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد،توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد.آنگاه درلفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود.
آیین دادرسی کیفری نکته 306
مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود،نگهداری می گردد.
@fazel95
حقوق جزا نکته 305
حق اعتراض مذکور در نکته 304 و قطعی بودن رای دادگاه مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
حقوق جزا نکته 306
قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد مجنون تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.
@fazel95
اصول فقه نکته 226
نحوه استفاده از نمودارنکته 225: در این نمودار، 3مرحله دیده می شود که مرحله های اول و دوم آن(قسمت الف)، به لفظ مورد سوال بدون توجه به اینکه آن لفظ در چه ماده ای قرار گرفته است توجه می کنیم و در مرحله دوم(قسمت ب) به لفظ مورد نظر با توجه به اینکه در چه ماده ای قرار گرفته، توجه می کنیم. برای مثال اگر پرسیده شود که لفظ«نافذ نیست» در ماده 247ق.م - که می گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ... » - مصداق کدام گزینه است؟ ابتدا می گوئیم لفظ «نافذ نیست» هر چند در این ماده، تنها یک معنا دارد اما در خارج از این ماده، این لفظ، دو معنا دارد: غیرنافذ و باطل. از این رو لفظ «نافذ نیست» نص نیست و بیش از یک احتمال معنایی دارد. از آنجا که دو معنای فوق الذکر(غیرنافذ بودن و باطل بودن) به طور مساوی از لفظ «نافذ نیست» فهمیده نمی شود و معنای راجح و بیشتر آن، غیرنافذ بودن است و معنای مرجوح و کمتر آن، باطل بودن است و در این ماده، احتمال راجح آن، مدنظر است لذا لفظ «نافذ نیست» در ماده 247ق.م مثالی برای لفظ ظاهر است.
@fazel95
حقوق تجارت نکته 305
در صورتی که شرکت سهامی خاص تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت به ثبت نرسد مرجع ثبت شرکت¬ها به درخواست هر یک از مؤسسین، گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می¬نماید.
حقوق تجارت نکته 306
استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن و یا در مورد مذکور در ماده 19 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
@fazel95
آیین دادرسی مدنی نکته 305
اگر دعوایی نزد یک دادگاه اقامه شده باشد و سپس همان دعوا یا دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که همعرض دادگاه قبلی است اقامه شود در این صورت خوانده می تواند نزد دادگاه دوم، ایراد امر مطروحه یا ایراد سبق طرح دعوا را مطرح کند.
آیین دادرسی مدنی نکته 306
استناد به ایراد مذکور در نکته قبل، با جمع شرایط زیر ممکن است:
•وحدت دعوا وجود داشته باشد یا دو دعوا با هم ارتباط کامل داشته باشند. زمانی وحدت دو دعوا وجود دارد که دعوای دوم همان دعوای قبلی باشد و این امر در صورتی است که اصحاب دعوا، موضوع دعوا و اصحاب دعوا یکسان باشند. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی، موثر در دیگری باشد.
•دو دادگاه باید هم عرض باشند یعنی هر دو از یک نوع و یک درجه باشند.
•دعوای اول منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد یعنی دعوا هم چنان تحت رسیدگی باشد.
http://telegram.me/fazel95
🏆تخصص فاضل ساختن رتبه های برتر است 🏆
چند نمونه از رتبه های سالهای اخیرکه از خدمات آموزشی فاضل استفاده کرده اند
لطفا به دانشگاههای دوره کارشناسی رتبه های برتر دقت کنید
🔸خانم آسیه سلطانفر با لیسانس آزادداریون⬅️رتبه 1 ارشدسراسری حقوق خصوصی96
🔸آقای حامدکشاورز با لیسانس آزادصفاشهر⬅️رتبه 1وکالت فارس وکل کشور95
🔸آقای عبدالوحیدقائمی با لیسانس پیام نورمرودشت⬅️رتبه1سهمیه وکالت فارس94
🔸آقای فرخ کشکولی با لیسانس آزاداهواز⬅️رتبه1سهمیه وکالت فارس93
🔸آقای محمدمهدی فلامرزی با لیسانس آزادشیراز⬅️رتبه1 وکالت فارس90
🔸آقای حسن پناهی با لیسانس زابل⬅️رتبه1وکالت فارس89
🔸آقای حسین داودی با لیسانس آزادنورآباد⬅️رتبه1وکالت قزوین 95
آقای حسین محمدی با لیسانس آزاد شیراز ⬅️رتبه1وکالت گیلان 94
🔸آقای بهروزشیرعلی با لیسانس آزادبهبهان⬅️رتبه1سهمیه وکالت خوزستان94
🔸خانم فاطمه پارسایی با لیسانس پیام نورشیراز⬅️رتبه1وکالت بوشهر93
🔸آقای حسین منصوری با لیسانس آزاد بوشهر⬅️رتبه1وکالت بوشهر92
🔸آقای علی شاهینی با لیسانس آزادلار⬅️رتبه1وکالت کرمان91
🔸آقای فرهاد محمود آبادی با لیسانس آزادصفاشهر⬅️رتبه2سهمیه وکالت فارس93
🔸آقای میلادقهرمانی با لیسانس آزادیاسوج⬅️رتبه3وکالت فارس95
🔸آقای کنعان پولادی با لیسانس پیام نور فیروزآباد ⬅️رتبه3وکالت فارس94
🔸آقای مصطفی مزارعی با پیام نورکازرون⬅️رتبه4وکالت فارس93
🔸آقای محمد رحیمی با لیسانس آزادشیراز⬅️رتبه4وکالت فارس92
🔸آقای علی ایگدر با لیسانس پیام نور سعادتشهر⬅️رتبه5وکالت فارس94
🔸خانم مریم علی عسکری با لیسانس آزاد شیراز⬅️رتبه5وکالت فارس93
🔸خانم مهنازقاسمی با لیسانس پیام نورکازرون⬅️رتبه5وکالت فارس92
🔸خانم مریم بردبار با لیسانس آزاد شیراز ⬅️رتبه 6 وکالت فارس 95
🔸خانم مرضیه عبودی با لیسانس پیام نور شیراز⬅️رتبه 7 وکالت فارس 95
🔸خانم نداصالح زاده با لیسانس پیام نور شیراز⬅️رتبه 7 وکالت فارس 94
🔸آقای عبدالرضا سعیدی با لیسانس پیام نور شیراز⬅️رتبه7وکالت فارس92
🔸آقای غلامرضا فرزانه با لیسانس پیام نورمرودشت⬅️رتبه 8 وکالت فارس 95
🔸خانم سولماز معصومی با لیسانس پیام نورسپیدان⬅️رتبه8وکالت فارس94
🔸خانم مریم افشین فر با لیسانس آزادشیراز⬅️رتبه8وکالت فارس93
🔸آقای احمد مرادی با لیسانس آزادعلوم وتحقیقات⬅️رتبه9وکالت فارس91
🔸آقای عبدالرضامحمدی با لیسانس پیام نورنورآباد⬅️رتبه2وکالت بوشهر94
🔸آقای علی دشتی با لیسانس پیام نور⬅️رتبه2سهمیه وکالت بوشهر93
🔸آقای امید شمسی با لیسانس آزادبوشهر⬅️رتبه2وکالت بوشهر92
🔸آقای سیدفرهاد حسینی با لیسانس آزادنورآباد⬅️رتبه2وکالت بوشهر91
🔸خانم نرجس محمدی با لیسانس آزادبوشهر⬅️رتبه3وکالت بوشهر94
🔸آقای سیروس منوچهری با لیسانس آزادبوشهر⬅️رتبه3وکالت بوشهر92
🔸آقای محمد عابدی با لیسانس پیام نور بوشهر ⬅️رتبه4سهمیه وکالت بوشهر 95
🔸خانم منظر وزیری با لیسانس پیام نورجم⬅️رتبه4وکالت بوشهر94
🔸آقای سیروس صفرپور با لیسانس آزادشیراز⬅️رتبه4وکالت بوشهر93
🔸آقای علی پروین با لیسانس پیام نورنورآباد ⬅️رتبه5وکالت بوشهر95
🔸آقای احدشریفی با لیسانس پیام نورشیراز⬅️رتبه5وکالت بوشهر94
🔸خانم سهیلا مزارعی با لیسانس آزادکازرون⬅️رتبه5وکالت بوشهر93
🔸خانم رقیه مرادی با لیسانس آزادبوشهر⬅️رتبه5وکالت بوشهر92
🔸خانم طیبه مرادی مطلق با لیسانس علمی کاربردی شیراز⬅️رتبه6وکالت بوشهر95
🔸آقای حمزه منفرد با لیسانس پیام نورشیراز⬅️رتبه6وکالت خوزستان۹۴
🔸آقای امین علیزاده با لیسانس آزاد⬅️رتبه6وکالت بوشهر94
🔸آقای احدمحمدی با لیسانس آزادلار⬅️رتبه6وکالت بوشهر93
🔸خانم نوریه امجدی بالیسانس آزادکرمانشاه⬅️رتبه6بوشهروکالت91
🔸خانم مهرناز مفرد با لیسانس آزادبوشهر⬅️رتبه7وکالت بوشهر 95
🔸خانم فاطمه مصفا با لیسانس آزادبوشهر⬅️رتبه8وکالت بوشهر93
🔸خانم زهرانوع پرست با لیسانس آزادبوشهر⬅️رتبه9بوشهروکالت91
🔸آقای روح اله حسین زاده با لیسانس پیام نورسیرجان⬅️رتبه4وکالت کرمان 95
🔸خانم معصومه لاهوتی با لیسانس پیام نورکارزون⬅️رتبه4وکالت کرمان93
🔸آقای مهدی صادقی نیا با لیسانس پیام نورکازرون⬅️رتبه6وکالت کرمان 93
🔸آقای امین گرجی با لیسانس آزادهرمزگان⬅️رتبه7وکالت کرمان92
🔸خانم ندامسعودی با لیسانس پیام نورصفاشهر⬅️رتبه9وکالت کرمان92
🔸آقای علی حسین غلامزاده با لیسانس آزادشیراز⬅️رتبه5وکالت خوزستان 91
🔸خانم مریم عسکری با لیسانس آزادشیراز⬅️رتبه6خوزستان وکالت91
🔸‌ آقای محمدعابدی با لیسانس پیام نورشیراز⬅️رتبه7وکالت خوزستان 95
🔸آقای سیدحسین علوی با لیسانس آزادمیبد⬅️رتبه8وکالت خوزستان 95
🔸آقای فریدون خوبیاری با لیسانس آزادنی ریز⬅️رتبه7وکالت خوزستان92
🔸خانم لیلا عیوضی با لیسانس پیام نوررستم⬅️رتبه2وکالت کرمانشاه94
🔸آقای حسین کاوسی با لیسانس آزادیاسوج ⬅️رتبه5وکالت چهارمحال94
🔸آقای مصطفی صدیقی با لیسانس آزاد⬅️رتبه4وکالت کرمانشاه94
🔸خانم زهرارحیم پور با لیسانس پیام نورشیراز⬅️رتبه2وکالت قم94
http://t.me/fazel95
👆 👆 👆 فایل صوتی مصاحبه با رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 96
🏆سرکار خانم آسیه سلطانفر 🏆
🥇دانشجوی نخبه موسسه آموزش عالی فاضل 🥇
Audio
.
📢 مصاحبه آقای حامد کشاورز

🏆 رتبه 1 آزمون وکالت 95 کانون فارس 🏆

از دانشجویان موسسه آموزش عالی فاضل

@fazel95
🔴 آقای حامد کشاورز دانشجوی موسسه آموزش عالی فاضل با کسب تراز 💥 11654 💥و معدل 16.71 از بیست (83.58درصد)
🏆 علاوه بر کسب رتبه 1 کانون وکلای فارس در سال 95
🏆 رتبه 1 کل کشور در سال 95 را هم کسب کرده اند.
📈 ضمناً معدل و نمره تراز ایشان در چند سال اخیر در کل کشور بی سابقه است.
💠 این موفقیت را به ایشان ، اساتید و کل خانواده بزرگ نخبه فاضل تبریک می گوییم.
🔰 تاکنون ۱۷۳۵ نکته مهم درسی از دروس آزمون وکالت در کانال قرار گرفته است
💠 تا روز آزمون با نکات بیشتری درکنار شما خواهیم بود
🔸 دوستانی که به تازگی عضو کانال شده اند حتما نکات قبلی را دقیق مطالعه کنند

🔴 نکات درج شده در کانال در قالب کلاسها مورد استفاده کلیه دانشجویان سال گذشته و همچنین آقای حامد کشاورز رتبه ۱ وکالت کانون فارس و کل کشور در سال۹۵ و خانم آسیه سلطانفر رتبه ۱ کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دولتی سال ۹۶ قرار گرفته است
@fazel95
هر روز حداقل ۱۱ نکته مهم در کانال قرار می گیرد
⚫️ مراسم چهلمین روز درگذشت شادروان فریدون کشاورز پدر دانشجوی گرانقدر آقای حامد کشاورز - رتبه ۱ وکالت ۹۵
⚫️ پنج شنبه - ۱ تیر - ساعت ۱۶ الی ۱۸ مسجددانشگاه شیراز- میدان ارم
هر روز با #نکات_مهم_دروس همراه شما خواهیم بود
@fazel95
💠 موسسه آموزش عالی فاضل
💢 نکات مهم دروس آزمون وکالت
🔶 روز صد و پنجاه و پنجم 31 خرداد ماه 1396
@fazel95
حقوق مدنی نکته 309
اگر مشتری در موعد مقرر ثمن را نپردازد،توسط حاکم اجبار می شود مگر اینکه مبیع، عین معین و یا در حکم آن(کلی در معین)بوده و ثمن و مبیع هر دو حال باشند و سه روز از تاریخ بگذرد و بایع نیز مبیع را نداده باشد که در این صورت بایع مخیّر است در فسخ عقد از باب خیار تاخیر ثمن یا الزام مشتری به تأدیه ی ثمن.
حقوق مدنی نکته 310
خیارات از یک جهت تقسیم می شوند به خیارات مخصوص عقد بیع که عبارتند از :
1-خیار،مجلس
2-خیار حیوان
3-خیار تأخیر ثمن
و خیارات مشترک در بقیه ی عقود که عبارتند از :
1-خیار شرط
2-خیار رویت و تخلف وصف
3-خیار غبن
4-خیار عیب
5-خیار تدلیس
6-خیار تبعض صفقه
7-خیار تخلف از شرط
@fazel95
آیین دادرسی کیفری نکته 309
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیا مذکور را صادر کند:
الف-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیا و اموال بلامعارض باشد
ج- از اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
آیین دادرسی کیفری نکته 310
در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی،نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
@fazel95
حقوق جزا نکته 309
چنانچه ثابت شود مصرف مسکرات، مواد مخدر و راون گردان و نظایر آنها به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
حقوق جزا نکته 310
ارتکاب جرم در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است (اصل بر عدم تاثیر مصرف این مواد در مسئولیت کیفری است).
@fazel95
اصول فقه نکته 228
نصّ: کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگری نداشته باشد. به بیان دیگر کلمه یا جمله ای است که دلالت بر مراد قانونگذار قطعی است و هیچ احتمال معنایی دیگری در آن نمی رود.
@fazel95
حقوق تجارت نکته 309
✌️دقت داشته باشید شرکت های سهامی عام وخاص تا زمانی که به ثبت نرسیده اند از انجام امور ذیل ممنوعند:
1-برداشت وجوهی که نزد بانک برای تأسیس شرکت تودیع می شود.(ماده22لایحه)
2-صدور اوراق سهام اعم از سهام بانام و بی¬نام.(ماده28 لایحه)
3-صدور گواهینامه موقت سهم اعم از بانام و بی¬نام.ماده 28لایحه)
4-صدور هر گونه اوراق قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مرکب.(ماده55لایحه)
5-صدور هر گونه ورقه مشارکت اعم از اوراق مشارکت ساده یا مرکب.
6-تبدیل شرکت(مواد 278 و 287 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
حقوق تجارت نکته 310
هرکس سهام یا قطعات سهام را پیش از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد، صادر کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد(بند 4 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت).
@fazel95
آیین دادرسی مدنی نکته 309
دسته دوم از ایرادات ایراداتی هستند که در جریان دادرسی مانع موقتی ایجاد می کنند که عبارتند از ایراد عدم اهلیت خواهان و ایراد عدم احراز سمت.
آیین دادرسی مدنی نکته 310
خواهان باید برای اقامه دعوا اهلیت داشته باشد و اقامه دعوا نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت استیفاست یعنی اهلیت اجرای حق، که منوط به احراز بلوغ ، عقل و رشد است و درغیر این صورت خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت مطرح نماید و دادگاه باید در این مورد قرار رد دعوا صادر کند.
http://telegram.me/fazel95
Audio
🔶توضیحات دکتر لطفی
🔹در مورد
مطالعه درس مدنی
آ.د.مدنی
تجارت
🔹آزمون وکالت 96
اساتید : دکتر حسینی، دکتر زارع ، دکتر لطفی ، دکتر نعمت الهی ، دکتر داستان ، استاد جمشیدی، استاد عبدغیور ، استادعابدی انحصارا در موسسه آموزش عالی فاضل تدریس مینمایند
💠 ظرفیت کانون البرز با ۲۰ نفر افزایش نسبت به سال۹۵ برای آزمون وکالت امسال ۱۰۰ نفر اعلام شد
🔴 هر روز با #نکات_مهم_دروس همراه شما خواهیم بود
@fazel95
💠 موسسه آموزش عالی فاضل
💢 نکات مهم دروس آزمون وکالت
🔶 روز صد و پنجاه و ششم: 1 تیر ماه 1396
@fazel95
حقوق مدنی نکته 311
خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم نیز دو خیار می باشند که در ماده 396 به آنها اشاره نشده ولی باید به خیارات دیگر اضافه شوند.
حقوق مدنی نکته 312
در موارد تردید نسبت به اینکه خیار ایجاد می شود یا خیر،برای حفظ ثبات و لزوم قراردادها می گوییم اصل بر عدم ایجاد خیار می باشد.
@fazel95
آیین دادرسی کیفری نکته 311
متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع دو نکته قبل، می تواند طبق مقررات اعتراض کند،هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.در این مورد،مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس،دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه،دادگاه تجدید نظر استان است.
آیین دادرسی کیفری نکته 312
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد در صورت عدم دسترسی به مالک،حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود.وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود.
@fazel95
حقوق جزا نکته 311
اگر ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی،مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است،در این صورت علاوه بر دیه به محازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود(جنایت شبه عمد).
حقوق جزا نکته 312
اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای ارتکاب جنایت مست کرده است و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.
@fazel95
اصول فقه نکته 229
ظاهر:کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگر هم داشته باشد ولی آن احتمال ضعیف و مرجوح باشد. به عبارت دیگر اگر کلمه یا جمله ای است که دلالت آن بر مراد قانونگذار ظنّی است یعنی مراد آن عرفاً معلوم است هرچند احتمال معنای دیگری هم در آن برود که معنای مرجوح است آن را ظاهر می گویند.
اصول فقه نکته 230
مجمل: کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم نبوده بلکه مردّد میان دو یا چند احتمال باشد و ندانیم که گوینده کدام یک را خواسته است.
@fazel95
حقوق تجارت نکته 311
ثبت شرکت های سهامی عام به عهده مؤسسین و هیئت مدیره.
حقوق تجارت نکته 312
اسناد لازم برای ثبت شرکت های سهامی عام⇩
1-اساسنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی مؤسس
2-صورت جلسه مذاکرات مجمع عمومی مؤسس که باید به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه¬ی مجمع عمومی رسیده باشد.
3-اعلامیه قبول کتبی سمت توسط اولین مدیران و اولین بازرس یا بازرسان قانونی شرکت.
@fazel95
آیین دادرسی مدنی نکته 311
صغیر و مجنون برای همه ی دعاوی و سفیه و تاجر ورشکسته برای دعاوی مالی و غیرمالی اعتباری اهلیت اقامه دعوا را ندارند.
آیین دادرسی مدنی نکته 312
اگر خواهان در زمان اقامه دعوا محجور باشد منتهی به ایراد عدم صلاحیت و در نهایت صدور قرار رد دعوا می شود اما اگر خواهان در زمان طرح دعوا محجور نبوده اما در حین دادرسی محجور شود قرار توقیف دادرسی صادر می شود.
http://telegram.me/fazel95
Audio
🔶توضیحات استاد عبدغیور
🔹در مورد
مطالعه درس مدنی
🔹آزمون وکالت 96
موسسه آموزش عالی فاضل
🔶برنامه کلاسهای وکالت96 💢 گروههای ۱۲و۱۳ 💠طرح طلایی شامل:کلاسها،کارگاه جمع بندی،کارگاه تست،کارگاه قوانین خاص،37مرحله آزمون کشوری شهریه:2750000تومان 💥 نقد/اقساط 🔴امکان اخذ تک درس بصورت محدود وجود دارد
💥تخفیف ویژه عیدفطر💥
مهلت استفاده تا یکشنبه ۴ تیر
---------
🏠 خوابگاه مجهز برای دانشجویان متقاضی درنظر گرفته شده است
---------
🔴 کلاسهای وکالت گروه ۱۲
یکشنبه ها و دوشنبه ها صبح و عصر
اساتید: دکترزارع-دکترلطفی- استادعبدغیور-دکترداستان-دکترحسینی
--------
🔴 کلاسهای وکالت گروه ۱۳
شنبه عصر+یک شنبه عصر+ دوشنبه عصر
اساتید: دکترزارع-دکترلطفی- استادعبدغیور-دکترداستان-دکترگلستان رو
--------
💥تخفیف ویژه عیدفطر💥
مهلت استفاده تا یکشنبه ۴ تیر