تجارت فولاد فراز
176 members
487 photos
1 video
4 files
2 links
بازرگاني و توليد كننده مقاطع تخت و طويل فولادي
Download Telegram
to view and join the conversation
🔗لیست قیمت #ورق گالوانیزه

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/05
🔗لیست قیمت #ناودانی استاندارد اروپا

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/05
🔗لیست قیمت #تیرآهن

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/05
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔗لیست قیمت #ناودانی استاندارد اروپا

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/06
🔗لیست قیمت #ورق گالوانیزه

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/06
🔗لیست قیمت #تیرآهن

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/06
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔗لیست قیمت #تیرآهن

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/08
🔗لیست قیمت #ورق گالوانیزه

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/08
🔗لیست قیمت #ناودانی استاندارد اروپا

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/08
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔗لیست قیمت #ورق گالوانیزه

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/09
🔗لیست قیمت #تیرآهن

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/09
🔗لیست قیمت #ناودانی استاندارد اروپا

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/09
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔗لیست قیمت #ناودانی استاندارد اروپا

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/10
🔗لیست قیمت #تیرآهن

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/10
🔗لیست قیمت #ورق گالوانیزه

🗓تاریخ بروزرسانی 1399/09/10