گروه رسانه فانوس چهاردهم
94 members
31 photos
19 videos
11 links
فانوس چهاردهم
Https://www.fanoos14.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
مارا در آپارا ت دنبال کنید
گروه فرهنگی و رسانه فانوس چهاردهم
Aparat.com/fanoos14_ir
🌸🕊🌸🕊
🕊🌸🕊
🌸🕊


مقاله| الگوي روابط انساني در تربيت ديني با تاکيد بر سيره امام حسين (ع)

چکیده با عنايت به نقش الگويي ائمه، نويسندگان مقاله به شيوه تحليلي به بررسي تربيت ديني در سيره امام حسين (عليه السلام) پرداخته و به اين نتايج دست يافته اند که نهضت عاشورا به عنوان يکي از برجسته ترين جلوه هاي سيره عملي امام حسين (ع) الگويي کامل در زمينه تربيت ديني است؛ به گونه…

آدرس مطلب: https://fanoos14.ir/?p=1093

🌸╭─┅─🍃🌺🍃─┅─╮
🍃 @fanoos14_ir
🌸╰─┅─🍃🌺🍃─┅─╯
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🕊🌸🕊
🕊🌸🕊
🌸🕊


حمایت مالی از مجموعه فانوس چهاردهم

شما هم می توانید در رشد مجموعه شریک باشید Fanoos14.ir همچنین میتوانید با موبایل خود، از طریق اسکن بارکد زیر، به صفحه حمایت منتقل شوید

آدرس مطلب: https://fanoos14.ir/?p=1098

🌸╭─┅─🍃🌺🍃─┅─╮
🍃 @fanoos14_ir
🌸╰─┅─🍃🌺🍃─┅─╯
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🕊🌸🕊
🕊🌸🕊
🌸🕊


تبدیل متن به ابر واژگان ( کلید واژه ابری)

✴️ساخت ابر واژگان (تبدیل متن یا سخنرانی به ابر واژگان) فواید این کار : در آوردن کلید واژه هایی که بیشتر تکرار شدند دیدن کلید واژه ها بصورت تصویری (کلید واژه های بزرگ تر یعنی بیشتر تکرار شدند) ارسال متن خود و دریافت کلید واژه های پرکاربرد و نمایش بصورت ابری وارد سایت های زیر…

آدرس مطلب: https://fanoos14.ir/?p=325

🌸╭─┅─🍃🌺🍃─┅─╮
🍃 @fanoos14_ir
🌸╰─┅─🍃🌺🍃─┅─╯
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🕊🌸🕊
🕊🌸🕊
🌸🕊


تبدیل متن به ابر واژگان ( کلید واژه ابری)

✴️ساخت ابر واژگان (تبدیل متن یا سخنرانی به ابر واژگان) فواید این کار : در آوردن کلید واژه هایی که بیشتر تکرار شدند دیدن کلید واژه ها بصورت تصویری (کلید واژه های بزرگ تر یعنی بیشتر تکرار شدند) ارسال متن خود و دریافت کلید واژه های پرکاربرد و نمایش بصورت ابری وارد سایت های زیر…

آدرس مطلب: https://fanoos14.ir/?p=325

🌸╭─┅─🍃🌺🍃─┅─╮
🍃 @fanoos14_ir
🌸╰─┅─🍃🌺🍃─┅─╯
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🕊🌸🕊
🕊🌸🕊
🌸🕊


کلیپ صوتی | ذکر

📻 کلیپ صوتی | ذکر آیت الله مصباح یزدی کارگروه_رسانه 🍃╭─┅──────┅─╮ 🌸 @Fanoos14_ir 🍃🌐 www.Fanoos14.ir 🌸╰─┅──────┅─╯ 🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

آدرس مطلب: https://fanoos14.ir/?p=2320

🌸╭─┅─🍃🌺🍃─┅─╮
🍃 @fanoos14_ir
🌸╰─┅─🍃🌺🍃─┅─╯
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🕊🌸🕊
🕊🌸🕊
🌸🕊


کلیپ صوتی | ذکر

📻 کلیپ صوتی | ذکر آیت الله مصباح یزدی کارگروه_رسانه 🍃╭─┅──────┅─╮ 🌸 @Fanoos14_ir 🍃🌐 www.Fanoos14.ir 🌸╰─┅──────┅─╯ 🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

آدرس مطلب: https://fanoos14.ir/?p=2320

🌸╭─┅─🍃🌺🍃─┅─╮
🍃 @fanoos14_ir
🌸╰─┅─🍃🌺🍃─┅─╯
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🕊🌸🕊
🕊🌸🕊
🌸🕊


کلیپ صوتی | ذکرآدرس مطلب: https://fanoos14.ir/?p=2320

🌸╭─┅─🍃🌺🍃─┅─╮
🍃 @fanoos14_ir
🌸╰─┅─🍃🌺🍃─┅─╯
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🕊🌸🕊
🕊🌸🕊
🌸🕊


کلیپ صوتی | ذکر محبوب

📻 کلیپ صوتی | ذکر محبوب آیت الله مصباح کارگروه_رسانه 🍃╭─┅──────┅─╮ 🌸 @Fanoos14_ir 🍃🌐 www.Fanoos14.ir 🌸╰─┅──────┅─╯ 🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

آدرس مطلب: https://fanoos14.ir/?p=2343

🌸╭─┅─🍃🌺🍃─┅─╮
🍃 @fanoos14_ir
🌸╰─┅─🍃🌺🍃─┅─╯
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃