احسان يزدان پناه
260 members
176 photos
17 videos
12 files
81 links
آنچه "بر تو" مى گذرد،
بازتاب آن چيزى است كه "در تو" مى گذرد.
Download Telegram
to view and join the conversation
دوستان عزيز رزرو كلاس خودشناسى ٩٨-٩٩ شروع شد. ظرفيت كلاس محدود است و همان طور كه ميدانيد ثبت نام با معرف و گزينش خواهد بود.

شروع دوره: در اواسط تابستان،
شهريه دوره: هر ترم (٤جلسه) ٣٠٠ هزار تومان (زوجين ١٠٪؜ تخفيف)،
زمان برگزارى:سه شنبه ها ساعت ١٨-٢١
مكان برگزارى: ميرداماد ميدان محسنى خ حصارى،
جهت رزرو و هماهنگى ثبت نام با شماره زير تماس بگيريد
09199936264 خانم پارسا