میکروسکوپ
82 subscribers
161 photos
21 videos
32 files
13 links
کانال تخصصی بافت شناسی و پاتولوژی تحقیقاتی
و گاهی تفریح با میکروسکوپ
و گاهی کلیّت علوم تجربی
تماس: farzadlabs@gmail.com
Download Telegram
☄️ریزشهابسنگ (micrometeorite) به شهابسنگی گفته میشود که کوچکتر از 1 میلیمتر باشد.
این ریز شهابسنگِ خوش اقبال هم کمتر از 4 دهم میلیمتر قطر دارد.
🌙منشاء آن ممکن است، مریخ، ماه یا یک ستاره دنباله دار باشد. دقیقا نمیدانم.
در این ریزشهابسنگ ممکن است موادی باشد که 100 میلیون سال پیش به وجود آمده اند. بعضی از ریزشهابسنگها قبل از به وجود آمدنِ اولین سنگ در کره زمین وجود داشته اند.
🌍 این ریز شهابسنگ، بسیار خوشبخت بوده است زیرا از هر 10 ریزشهابسنگی که به جوّ زمین برخورد میکند، فقط یکی به زمین میرسد. و در طول یک سال به هر متر مربع زمین یک ریز شهابسنگ فرود میاید.
از شکل این شهابسنگ میتوان قصۀ زندگیش را دانست.
این شهابسنگ، عمود بر جو وارد شده است. آنها که با زاویه وارد میشوند شکل و شمایل دیگری دارند.
🔥 سرعت ورودش به جو، 40 هزار کیلومتر بر ساعت بوده است. این موجب شده است که بلا فاصله پس از ورود به جو، ذوب شود و به صورت کره درآید.
❄️در همان زمان، سرعتش کاهش یافته، هنگام کاهشِ سرعت در حالت مذاب، پوسته از هسته عقب افتاده ، چون جرم حجمیِ پوسته از هسته کمتر است و هستۀ سنگینترش که از جنسِ آهن-نیکل است جلو افتاده و حتی سرش را از پوسته بیرون آورده اما در همین زمان، آرام آرام سرعتش کاهش یافته و آرام آرام سرد شده و هسته به صورت بلوری بسیار زیبا درآمده. روی پوسته هم بلورهای ریز دیده میشود اما آنچه در پوسته جالب تر است، اثر جریان هوا بر پوستۀ مذاب است.
🌪وقتی جامد شده دیگر به آخرهای سفرش به سوی زمینِ غربِ تهران رسیده بوده است. آرام آرام مثل غباری، فرو افتاده و شاید مسافت زیادی را هم باد آن را موازی با سطح زمین به این سو و آن سو کشانده. اما سرانجام، در پیاده روی یک خیابان در کنار میلیونها غبار دیگر از انواع مختلف آرام گرفته. از دستِ رفتگران در کنج دیوار قِسِر در رفته و بقیۀ زندگیش را در این چند روزه با من بوده است.
👋 گذشته از جستجوها و پردازشهای اولیه بیش از بیست ساعت طول کشید تا زیر میکروسکوپ خودش را به من نشان داد.
مدتی است که دانشجویان ایرانی نتیجۀ تحقیقات علمی خود را برای نشریات خارج از کشور میفرستند و با چنین پاسخی مواجه میشوند:
"چون در ایران هستید مقالۀ شما را نشر نمیکنیم."
این مرا به یاد این جملۀ کارلوس لوزادا انداخت که نوشته بود:

And that’s not a clash of civilizations. It’s a civilization crashing.


این "برخورد تمدنها" نیست این فروپاشی یک تمدن است.


.
مقاله کارلوس لوزادا دو سال پیش در واشنگتن پست نشر شد:
https://www.washingtonpost.com/news/book-party/wp/2017/07/18/samuel-huntington-a-prophet-for-the-trump-era/
Forwarded from Tirdad
سی سال پیش، من معلم زیست شناسیِ پدرِ این دو دسته گل بودم. رضا امیرخانی چیزی از زیست شناسی از من یاد نگرفت اما امروز از دوستان بسیار خوب من است. به اتفاق خانواده افتخار دادند و یکی دو هفته پیش مهمان ما بودند. علی و حنیف هم میکروسکوپشان را آورده بودند تا کار با آن را یاد بگیریم. هر چه دَمِ دستمان بود از پوستِ دست و موی سر و میوه و کیک و نیش زنبور و گردو خاک را زیر آن دیدیم و از آنها عکس گرفتیم. خیلی یاد گرفتیم، خیلی خندیدیم و خیلی لذت بردیم. خیلی خوش گذشت.
علی و حنیف قرار است عکسهایی که آن شب گرفتند را برای من بفرستند تا در این کانال بگذارم.
برنامه من در این کانال فرستادن یا بازنشر ساخته ها ی دیگران که نا مربوط به موضوع کانال باشد؛ نیست اما در شرایط فعلی در بارۀ بیماری ناشی از کورونای جدید این دو ویدئو را که حاوی اطلاعات مفید است را لازم دانستم.
Forwarded from Tirdad
کاخال اولین مشاهدۀ میکروسکوپی خود را از جریان خون اینطور توصیف میکند: او میگوید که پدیدۀ جریان خون را در مقام یک دانشجوی پزشکی مثل بقیۀ درسها خوانده بوده است اما زیر میکروسکوپ ....

در طول مشاهده احساس میکردم که در حال مکاشفه و دریافت الهام هستم.

مشاهدۀ گلبولهای قرمز و سفید و جریان آنها، به کلی مرا در خود غرق کرد و به شدت به هیجان آورد. گلبولها که کاملاً تحت اختیار جریان خون بودند، هنگام رسیدن به مویرگهای باریک و تنگ، قطرشان مانند فنر کم و زیاد میشد تا بتوانند از این مجرای تنگ عبور کنند ... و ضربان قلب ... گلبولهایی که گیر کرده بوده اند را هُل میدادند و سرانجام راه مسدود شده توسط این گلبولها باز میشد. مسحور تماشای صحنه ها شده بودم.
چنین مینمود که پرده ای از پیش چشمان روحم برداشته شده است.

و این پیشفرض که ما نمیدانیم پدیدۀ حیات تحت تأثیر کدام نیروهای اسرار آمیزی جریان دارد [اشاره به نظریۀ وایتالیزم] به ناگهان محو و نابود شد.
در آن وضعیت هیجان زده، چنین دریافتم که پدیدۀ حیات چیزی جز مکانیسم نیست. در آن زمان نمیدانستم که نظریۀ مکانیسم در حیات، قبلا توسط دانشمندان و در صدر ایشان دکارت بیان شده است. این اجسام زنده چیزی جز ماشینهای هیدرولیک نیستند اما ماشینهایی آنقدر کامل و بی نقص که آسیبهایی که به آنها وارد میشود را خودشان ترمیم میکنند و میتوانند مثل خودشان را تکثیر کنند. همۀ اینها چیزی جز مکانیسم های مادی نیستند. این تجربه اثر مستقیمی بر من داشت تا راه تحقیقات علمی را در زندگی برگزینم.

بیست – سی سال بعد کاخال در حاشیۀ این جملات مینویسد:

من دیگر این نظریه را بدون قید و شرط تصدیق نمیکنم. به تفسیرهای صرف فیزیک و شیمیایی از حیات نیز به آن شدت پایبند نیستم. منشاء و شکل سلولها و اندامها، وراثت، تطور، و دیگر پدیده های زیستی متکی به علت های مطلق و غیر قابل درک هستند و این البته با داروینیسم و مکتب بیوشیمی لوب (Loeb) سازگار نیست.
Forwarded from Tirdad
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آنچه کاخال از آن حرف میزند چیزی بوده است شبیه به این
مأخذ👆🏻Ramón y Cajal, Santiago . Advice for a young investigator. Mit Press, 2004.
یاس رازقی / یاس عربی – گلبرگ، بساک و گرده، کلاله
تصاویر میکروسکوپی: بزرگنمایی عدسی چشمی؛ 4 و 10 برابر – بزرگنمایی دیجیتال؛ 2 برابر

Jasminum sambac; petal, anther & pollen, stigma
.👇👇