شرکت اسفنجرد یزد
128 subscribers
33 photos
9 videos
1 file
6 links
شرکت اسفنجرد یزد
تولید کننده ماشین آلات صنعتی، عمرانی و کشاورزی

مناسب جهت دامداری ها، کشاورزان، امور ساختمانی، کوره ها و بلوکه زنی ها و مرغداری ها و ...
www.esfanjerd.com
واحد فروش شرکت:
03538413868 (داخلی 115)
09201569891
Download Telegram
to view and join the conversation
فیلم های کارکرد دستگاه کارالودر سری 450 در دامداری-پرورش اسب-گلخانه-کشاورزی-کوره ها و مصالح ساختمانی👆🏻👆🏻👆🏻
برخی تصاویر 👇🏻👇🏻👇🏻
Forwarded from نمایندگان اسفنجرد
Forwarded from نمایندگان اسفنجرد
Forwarded from نمایندگان اسفنجرد
Forwarded from نمایندگان اسفنجرد