صنایع غذایی اصالت
46 members
320 photos
4 files
Download Telegram
to view and join the conversation
عکس های مربوط به بازدید دانش اموزان شهید جیلان اباد از کارخانه اصالت👆👆👆👆👆👆👆
ضمن خیر مقدم به بازدیدکنندگان عزیز به کانال صنایع غذایی اصالت خوش آمدید
انشالله تمام عزیزانی که در بازدید حضور داشتند نهایت استفاده را برده باشند
عکس های مربوط به مدرسه علامه طباطبایی در روز بازدید 👆👆👆👆👆👆👆👆
عکس های مربوط به دبستان فرزانه در روز بازدید 👆👆👆👆👆👆👆👆
"پابلو پیکاسو"یک نقاشی کشید و یک‌قیمت زیاد به
آن گذاشت! که حدودا سه دقیقه زمان برد!
خریدار با این‌قیمت موافقت نکرد و آن را، برای سه
دقیقه‌‌کار منصفانه‌ندانست پیکاسو گفت کار حدوداً
سی سال و سه دقیقه زمان برده... "تجربه"
عصرتان زیبا