پروانه اشتغال نظام مهندسی (سامانه اطلاع رسانی دوره های تمدید( HSE)، ارتقا و ورود به حرفه)
2.63K subscribers
209 photos
26 videos
681 files
102 links
Download Telegram
to view and join the conversation
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
جزوات درس روش های ساخت، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی – کد 814 – (24 ساعت) –گروه 814000128

استاد :جناب آقای دکتر مصطفی حبیب پور
اعلام نمرات آزمون های برگزار شده تا مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰👇👇👇👇
اعلام نمرات آزمون های برگزار شده تا مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰👆👆👆👆
Forwarded from پروانه اشتغال نظام مهندسی (سامانه اطلاع رسانی دوره های تمدید( HSE)، ارتقا و ورود به حرفه) (سامانه اطلاع رسانی دوره های ورود به حرفه؛ارتقا و تمدید پروانه)
جزوه درس HSE
استاد درس :
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
جزوه درس بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی کد316-(16 ساعت)-گروه316000131 استاد: جناب آقای مهندس حمیدرضا فرشچی