English channel
28 subscribers
391 photos
82 videos
40 files
8 links
This channel includes:
1. Common mistakes
2. Vocabulary
3. Ted(scientific) movies with English subtitle
4. Nice music videos
5. Beautifull pictures
Download Telegram
to view and join the conversation
Josephine_Ritual ft. Lisa Hannigan

I knew I had tasted love
The first sip always makes you choke
Sweetest sound I ever spoke
So bitter and so beautiful
ميدونستم طعم عشق رو چشيدم
جرعه ى اول هميشه حس خفگى ميده
شيرين ترين صدايى كه تا حالا ازش حرف زدم
تلخ و خيلى زيبا
1( Josephine
I'll never be good enough I want to be
Let me try it once more
Then, Josephine
Let me get close enough to hold you, babe
And we can dance a little more
Yeah, we can dance a little more ) 1
جوزفين، من هرگز به اونى خوبى اى كه ميخوام نميتونم باشم، بزار يه بار ديگه تلاش كنم
بزار انقدر نزديك باشم كه بغلت كنم عزيزم ،
ميتونيم يكم ديگه باهم برقصيم
@englishspeaker
Every thread of ours connect
From the city to the wilderness
And you're on repeat inside my head
And you're indelible I can't forget
بند بند وجودمون بهم گره خورده
از اين شهر گرفته تا صحرا و بيابان
تو هميشه در ذهنم در حال تكرار هستى
براى هميشه ماندگارى، نميتونم فراموشت كنم
Repeat-1

@englishspeaker
#slang

🔴 blow something (to)
🔹 1. to fail at something
خراب کردن، گند زدن
🔸 I blew the interview
امتحانم رو خراب کن

🔹 2. make a big mistake
سوتی دادن، گاف دادن
🔸 I totally forgot my doctor's appointment. I really blew it.

📝 SYNONYM: مترادف
To goof up something

🔹 to make a big mistake
🔸 I forgot to pick her up at the airport! I really goofed up.

🔹 to hurt oneself
🔸 I goofed up my leg skiing.


@Englishspeaker
Get Your Walking Papers: Get fired from a job.

#idiomoftheday

@englishspeaker
3 Jealous
💢Afraid that the one you love might prefer someone else
💠حسود
#did_you_know

⁉️⭕️ Every time you burn a candle, the flame creates nearly 2 million tiny diamonds per second.
⭕️⁉️ آیا می دانید که ؟
هر بار که شمعی را می سوزانید، شعله شمع در هر ثانیه حدود 2 میلیون الماس بسیار ریز ایجاد می کند.

⭕️⁉️You're ten times more likely to accomplish a goal if you make it a New Year's resolution, according to one study.
⭕️⁉️ براساس یک بررسی انجام شده اگر آرزویی را به عنوان آرزوی سال نو مطرح کنید، ده برابر امکان کسب آن برای شما بیشتر می شود.

⭕️⁉️ Researchers have foynd that reading reduces stress levels by up to 68% and is more effective than listening to music or goung for a walk.
⭕️⁉️ محققان دریافته اند که مطالعه تا 68% از میزان استرس می کاهد و از این جهت مؤثرتر از گوش دادن به موسیقی و پیاده روی است.


@Englishspeaker
وقتی که قصد یادگیری لغتی را داریم، باید با نگاه دقیق به فرهنگ لغت به سایر معانی دیگر آن نیز توجه کنیم.
برای نمونه کلمه Keen در کنار کلمات مختلف معانی متفاوتی را نشان می دهد.


💎A Keen Knife
🌹چاقوی تیز
💎A keen wind
🌹 باد سخت‏
💎A keen slap
🌹 سیلی جانانه
💎A keen scent
🌹بوی تند
💎A keen desire
🌹میل شدید
💎A keen dread
🌹ترس عمیق

______________________________
کانال آموزش زبان انگلیسی
@Englishspeaker
اگه دو نفر بخواهند که با هم باشن،یه راهی پیدا خواهند کرد.
@englishspeaker
Doozy: Something outstanding(very good,great).

#idiomoftheday

@englishspeaker
سلام
این چنل دیگه فعالیتی نخواهد داشت.
بعدا چندتا آهنگ انگلیسی میزارم واستون و تمام.
.ممنون که بودین❤️💜
ادمین: @heda7at
English channel
Eminem – Space Bound
We touch, I feel a rush, we clutch, it isn’t much

ما همدیگر رو لمس می کنیم , احساس فشار میکنم , همدیگرو محکم گرفتیم , کافی نیست
But it’s enough to make me wonder what’s in store for us

اما این واسه ی اینکه من تعجب کنم که چه چیزی در فروشگاه برای ماست کافیه
Its Lust,It’s torturous, you must be a sorceress cause' you just

این هوس زجر آوره , تو باید جادوگر باشی چون تو
Did the impossible: gained my trust, don’t play games it’ll be dangerous
کار غیر ممکن رو انجام دادی و اعتمادمو جلب کردی.با من بازی نکن,خطرناکه اگه

If you fuck me over, cause if I get burnt, I'mma show you

کار منو تموم کنی.چون اگه من بسوزم , بهت نشون میدم که

What it’s like to hurt cause I been treated like dirt before ya

زخمی شدن یعنی چی.چون قبل از تو , با من مثل یه آشغال رفتار میشد

And love is evil, spell it backwards I’ll show ya

و عشق شیطانه , برعکس بخونش تا بهت نشون بدم.

Nobody knows me, I’m cold, walk down this road all alone

هیچ کس از من خبر نداره , که من سردمه.به تنهایی کل این جاده رو طی میکنم
It’s no one’s fault but my own, it’s the path I’ve chosen to go

این تقصیر هیچ کس نیست بلکه تقصیر خودمه , مسیریه که خودم انتخاب کردم برم
Frozen in snow, I show no emotion whatsoever so

در برف یخ زدم , پس هیچگونه احساسی نشان نمیدم

Don’t ask me why I have no love for these muh'fuckin' hoes

پس ازم نپرس که چرا هیچ عشقی به این *** ها ندارم
?Blood suckin’ succubuses, what the fuck is up with this

این سکوباس خون آشام چه مرگشه؟
I’ve tried in this department, but I ain’t had no luck with this

من در اینجا خیلی تلاش کردم , اما شانس با من نبود
It sucks, but it’s exactly what I thought it would be like tryna start over

این مضخرفه اما این دقیقا همون چیزیه که فکرشو میکردم باشه , مثل شروع دوباره

I got a hole in my heart, but some kinda emotional roller coaster

من یه چاله تو قلبم دارم , یه چیزی شبیه رولر کوسترِ احساسی
Something I won’t go on so you toy with my emotions, ho it’s over

یه چیزی , تا وقتی با من بازی نکنی من شروع نمیکنم , پس دیگه کافیه
It’s like an explosion everytime I hold ya, I wasn’t joking when I told ya

مثل یه انفجار میمونه وقتی که بغلت میکنم , شوخی نمیکردم وقتی بهت میگفتم
You take my breath away, you’re a supernova, and I'm a...

که تو نفسمو ازم گرفتی , تو یه ستاره ی دنباله داری و من...

[Hook]
I’m a space bound rocketship and your hearts the moon

من یه سفینه فضایی ام و قلب تو ماهه
And I’m aiming right at you, right at you

و هدفم دقیقا تویی , دقیقا تو
Two hundred fifty thousand miles on a clear night in June

پنجاه هزار و دویست مایل تو یه شبه صاف در ماه جون
And I’m aiming right at you, right at you, right at you

و هدفم دقیقا تویی , دقیقا تو , دقیقا تو

[Verse 2]
I’ll do whatever it takes, when I’m with you I get the shakes

به هر قیمتی انجامش میدم , وقتی با تو ام بدنم میلرزه
My body aches when I ain’t with you, I have zero strength

وقتی که با تو نیستم , بدنم درد میگیره , و هیچ قدرتی ندارم
There’s no limit on how far I would go, no boundaries, no lengths

این که من چقدر پیش میرم هیچ مدت و حد و مرزی نداره
Why do we say that until we get that person that we thinks

چرا میگیم تا زمانی که به کسی که میخوایم برسیم
Gonna be that one, then once we get them it’s never the same

شخص مناسب برای ماست رو به دست نیاریم و هنگامی که به دستشون بیاریم دیگه مثل قبل نیست؟

You want them when they don’t want you, soon as they do feelings change

تو اونا رو میخوای درحالی که اونا تو رو نمیخوان , به محض اینکه انجام میدن احساسات عوض میشه
It’s not a contest and I ain’t on no conquest for no mate

این یه مسابقه نیست و منم در هییچ مسابقه ای با هیچ همسری پیروز نشدم
I wasn’t looking when I stumbled on to you, musta been fate

من دنبال کسی نمیگشتم اما تصادفا به تو برخوردم ,تو باید سرنوشتم باشی

But so much is at stake, what the fuck does it take? Let’s cut to the chase

اما شهرتم بخطر افتاد , به قیمت چه چیزی؟بیا به این تعقیب و گریز خاتمه بدیم
'fore the door shuts in your face, promise me if I cave in and break and leave myself open

بهم قول بده که اگر من فرو بریزم و خرد بشم وخودمو ببازم

that I won’t be making a mistake, cause I'm a

اشتباهی مرتکب نشدم , چون من...
[Hook]
[Verse 3]
So after a year and six months, it’s no longer me that you want

پس بعد از یکسال و شش ماه ,
English channel
Eminem – Space Bound
تو دیگه منو نمیخوای
But I love you so much it hurts, never mistreated you once

اما من تو رو خیلی دوست دارم , این خیلی دردناکه , هیچوقت با تو بدرفتاری نکردم
I poured my heart out to you, let down my guard, swear to God

من قلبم رو برات جاری کردم , به خدا قسم که محافظه کاریمو کنار گذاشتم
I blow my brains in your lap, lay here and die in your arms

مغزمو تو دامنت منفجر میکنم
Drop to my knees and I’m pleading, I’m tryna stop you from leaving

زانو زدم و دارم التماست میکنم , سعی میکنم جلوی رفتنت رو بگیرم
You won’t even listen so fuck it, I’m tryna stop you from breathing

تو حتی نمیخوای گوش کنی , پس لعنت بهش , سعی میکنم جلوی تنفست رو بگیرم
I put both hands on your throat, I sit on top of you squeezing

دو دستم رو روی گلوت میزارم , در حالی که روت نشستم و فشارت میدم
'til I snap your neck like a Popsicle stick, ain’t no possible reason

تا وقتی که گلوت رو مثل پاستیل بشکونم
I can think of to let you walk up out this house and let you live

دارم به این فکر میکنم که ولت کنم تا از خونه بیرون بری و زندگیت رو بکنی
Tears stream down both of my cheeks now I let you go and just give

اشک روی گونه هام سرازیر میشه , حالا من رهات میکنم و میبخشمت
And 'fore I put that gun to my temple I told you this

و قبل از اینکه تفنگ رو روی شقیقم بزارم بهت میگم...
[Bridge]
And I would've did anything for you, to show you how much I adored you

و من هر کاری میکردم برات , تا بهت نشون بدم ستایشت میکنم
But it’s over now, it’s too late to save our love

اما دیگه الان تموم شده , خیلی دیره که عشقمون رو نجات بدیم
Just promise me you’ll think of me every time

فقط بهم قول بده به من فکر کنی
You look up in the sky and see a star cause I'm a
هر وقت که به آسمان نگاه میکنی و یک ستاره میبینی به من فکر کنی چون من...
[Outro]
I’m a space bound rocketship and your hearts the moon

من یه سفینه فضایی ام و قلب تو ماهه

And I’m aiming right at you, right at you

و هدفم دقیقا تویی , دقیقا تو

Two hundred fifty thousand miles on a clear night in June

پنجاه هزار و دویست مایل تو یه شبه صاف در ماه جون

And I’m so lost without you, without you, without you

و من بدون تو خیلی سردرگمم , بدون تو , بدون تو

@englishspeaker
English channel
Alexandra Stan – Mr. Saxobeat
Écoutez "Mr. Saxobeat"
"Mr. Saxobeat"

You make me dance, bring me up, bring me down, play it sweet
Make me move like a freak, Mr. Saxobeat.
Makes me dance, brings me up, brings me down, plays it sweet
Makes me move like a freak, Mr. Saxobeat.
You make me dance, bring me up, bring me down, play it sweet
Make me move like a freak, Mr. Saxobeat.
Makes me dance, brings me up, brings me down, plays it sweet
Makes me move like a freak, Mr. Saxobeat.

Oh oh oh girl, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh oh, girl, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh, girl, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh oh, girl, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...

Mr. Saxobeat, Mr. Saxobeat.

Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me
My dirty boy, can't you see, that you belong next to me.
Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me
My dirty boy, can't you see, you are the one I need.

You make me dance, bring me up, bring me down, play it sweet
Make me move like a freak, Mr. Saxobeat.
Makes me dance, brings me up, brings me down, plays it sweet
Makes me move like a freak.

Oh oh oh girl, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh oh, girl, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh, girl, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh oh, girl, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...

You make me dance, bring me up, bring me down, play it sweet
Make me move like a freak, Mr. Saxobeat.
Makes me dance, brings me up, brings me down, plays it sweet
Makes me move like a freak
You make me dance, bring me up, bring me down, Mr. Saxobeat.
You make me dance, bring me up, bring me down, Mr. Saxobeat.
@englishspeaker
English channel
@englishspeaker
Have you got colour in your cheeks
Do you ever get the fear that you can't shift the tide
That sticks around like summat in your teeth?
Are there some aces up your sleeve?
Have you no idea that you're in deep?
I've dreamt about you nearly every night this week
How many secrets can you keep?
Cause there's this tune I found
That makes me think of you somehow
And I play it on repeat
Until I fall asleep
Spilling drinks on my settee

به گونه هات رنگ مالیدی؟
تا حالا شده از این بترسی که نتونی از شر موجی
که دورت رو گرفته خلاص بشی؟
مثل تیکه غذایی که لای دندونت گیر کرده باشه
برگ برنده ای تو آستینت داری؟
اصلاً روحت هم خبر داره چقدر غرق این رابطه ای؟
تو این هفته تقریباً هر شب خوابت رو دیدم
چند تا راز رو می تونی پیش خودت نگه داری؟
چون یه آهنگی گیر آوردم
که باعث میشه یه جورایی یاد تو بیفتم
و یه بند هم دارم پخشش می کنم
تا اینکه خوابم ببره
و نوشیدنی رو روی صندلیم بریزم(Do I wanna know?)
If this feeling flows both ways
(Sad to see you go)
Was sorta hoping that you’d stay
(Baby, we both know)
That the nights were mainly made
For saying things that you can’t say tomorrow day

(می خوام بدونم...؟)
...که آیا این حس دو طرفه ست؟
(ناراحت کنندست که رفتنت رو ببینم)
یه جورایی امیدوار بودیم که بمونی
(عزیزم، جفتمون می دونیم...)
...که شب ها در اصل برای گفتن
حرف هایی که نمیشه روز بعد زد
آفریده شدند


Crawlin' back to you
Ever thought of calling when you've had a few?
Cause I always do
Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new
Now I've thought it through
Crawling back to you

پشیمون بر میگردم پیشت
تا حالا شده بعد از اینکه چند تا پیک رفتی بالا به فکرت بیفته
که بهم زنگ بزنی؟
چون من که همیشه اینطورم
شاید اونقدر درگیر تو ام که دیگه نمی تونم عاشق یه نفر دیگه بشم
حالا فکرهامو کردم
پشیمون بر میگردم پیشتSo have you got the guts?
Been wondering if your heart's still open
And if so, I wanna know what time it shuts
Simmer down and pucker up
I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp
Of trying to kiss you
I don't know if you feel the same as I do
We could be together if you wanted to

خب، دل و جراتش رو داری؟
داشتم فکر می کردم که در ِ قلبت هنوز بازه یا نـه
و اگه بازه، می خوام بدونم کِی بسته میشه
آروم باش و لب هات رو غنچه کن
ببخشید که حرفت رو قطع می کنم، موضوع اینه که
مدام در شُرف تلاش برای بوسیدنتم
نمی دونم تو هم همچین حسی داری یا نه
اگه تو می خواستی می تونستیم با هم باشیم(Do I wanna know)
Too busy bein' yours to fall
(Sad to see you go)
Ever thought of callin' darlin'
(Do I wanna know)
Do you want me crawlin' back to you?

(میخوام بدونم؟)
اونقدر درگیر مال تو بودن هستم که نمی تونم عاشق یه نفر دیگه بشم
(ناراحت کنندست که رفتنت رو ببینم)
تا حالا فکر کردی که باهام تماس بگیری عزیزم؟
(میخوام بدونم؟)
میخوای که پشیمون برگردم پیشت؟
@englishspeaker
English channel
Sam Smith [ AvangMusic.Net ] – Sam Smith - In The Lonely Hour
For you I was the flame
Love is a losing game
Five story fire as you came
Love is losing game

One I wished, I never played
Oh, what a mess we made
And now the final frame
Love is a losing game

Played out by the band
Love is a losing hand
More than I could stand
Love is a losing hand

Self-professed profound
Till the chips were down
Know you're a gambling man
Love is a losing hand

Though I battled blind
Love is a fate resigned
Memories mar my mind
Love is a fate resigned

Over futile odds
And laughed at by the gods
And now the final frame
Love is a losing game

@englishspeaker
English channel
David Guetta – [www.shiraz-song.ir]
[Verse 1: Sia]

I was standing on the edge

روی لبه ایستاده بودم

I’d long for a new beginning

دلم یه شروع جدید رو میخواست

But I couldn’t look down, no, I couldn’t look down

ولی نمیتونستم به پایین نگاه کنم, نه , نمیتونستم به پایین نگاه کنم

I’m a coward

من یه ترسو ام

.

.

.

[Verse 2: Sia]

A million voices scream in my head

میلیون ها صدا توی سرم جیغ میکشن

And I felt sure that I would give in

و مطمئن بودم که منم یه وقتی کم میارم

So why couldn’t I now? Why couldn’t I now?

پس چرا الان کم نیارم؟ چرا الان کم نیارم؟

Your voice was louder

صدای تو از صدای بقیه بلند تر بود

.

.

.

[Pre-Chorus]

By design, God gave me feelings

از رو عمد, خدا یه حس های خاصی رو بهم داد

And by the design they shalt not kill

و از قبل برنامه ای نچیدن که منو بکشن

But when the noises overwhelm me

ولی وقتی صدا ها منو در هم میشکنن

I feel sure that they will

اونوقت مطمئن میشم که منو روزی خواهند کشت

.

.

.

[Chorus]

Oh liberation, comes in whatever form to save me

اوه آزادی! به هر نحوی تشکیل میشه تا منو نجات بده

I hit bottom, and then the whisper comes

دکمه رو فشار میدم, بعدش نجوا ها شروع میشن

You whisper in the breeze

توی باد ملایمی نجوا میکنی

Whispers that I’m needing

همون نجوا هایی که محتاجشونم

Quiet words

کلمات آرووم

Soothe the hurt

درد رو تسکین میدن

Whisperer

نجوا کن

.

.

.

[Verse 3: Sia]

And though I struggle through the days now

هرچند سخته ولی شکست دادن سختیا داره آسون میشه دیگه

It helps to know that you are listening

اگه بدونم که داری حرفمو گوش میدی, منو تو این راه کمک میکنه

So I just wait it out

پس با وجود سختی هاش منتظر می مونم

I’ll wait this out, by the hour

منتظر می مونم, ساعت ها

.

.

.

[Pre-Chorus]

By design, God gave me feelings

از رو عمد, خدا یه حس های خاصی رو بهم داد

And by the design they shalt not kill

و از قبل برنامه ای نچیدن که منو بکشن

But when the noises overwhelm me

ولی وقتی صدا ها منو در هم میشکنن

I feel sure that they will

اونوقت مطمئن میشم که منو روزی خواهند کشت

.

.

.

[Chorus]

Oh liberation, comes in whatever form to save me

اوه آزادی! به هر نحوی تشکیل میشه تا منو نجات بده

I hit bottom, and then the whisper comes

دکمه رو فشار میدم, بعدش نجوا ها شروع میشن

You whisper in the breeze

توی باد ملایمی نجوا میکنی

Whispers that I’m needing

همون نجوا هایی که محتاجشونم

Quiet words

کلمات آرووم

Soothe the hurt

درد رو تسکین میدن

Whisperer

نجوا کن

@englishspeaker