எண்ணற்ற வேலைவாய்ப்புகள்
313 subscribers
20 photos
189 links
Our channel provides latest job updates
Do support and subscribe our channel
Download Telegram
Supreme industries தனியார் நிறுவனத்தின் 2021 ஆண்டிற்கான வேலைவாய்ப்பு

10 th , iti,diploma,degree படித்திருந்தால் போதும்

நேர்காணல் முலம் வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

கட்டணம் இல்லை| தேர்வு இல்லை

Pudhuchery ல் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

51 காலியிடம்

5/9/2021 to 9 /9/2021ஆகிய தேதியில் நேரில் சென்று வேலை பெறலாம்

முழு தகவல் மேலே உள்ள லிங்க் ல் உள்ளது
☑️விண்ணப்பிக்க மற்றும் முழு விபரம்:https://bit.ly/3gfWeQf

☑️telegram ல் இணைய:https://t.me/endlessjobs
☑️விண்ணப்பிக்க மற்றும் முழு விபரம்:https://bit.ly/3gfWeQf
☑️telegram ல் இணைய:https://t.me/endlessjobs
☑️விண்ணப்பிக்க மற்றும் முழு விபரம்:https://bit.ly/3gfWeQf
☑️விண்ணப்பிக்க மற்றும் முழு விபரம்:https://bit.ly/3gfWeQf
☑️விண்ணப்பிக்க மற்றும் முழு விபரம்:https://bit.ly/3gfWeQf
அனைவரும் எதிர்பாத்த VAO பதவிக்கான வேலை 5 TH படித்தால் போதும் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்

5 th படித்திருந்தால் போதும்

நேர்காணல் ,தேர்வு முலம் வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

கட்டணம் இல்லை

தமிழ் நாட்டில் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

பல்வேறு காலியிடம்

11000 முதல் 35100 வரை ஊதியம்
தமிழ்நாடு அரசின் புள்ளியல்துறையில் 8 Th படித்தவருக்கான அலுவலக உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு

8 th படித்திருந்தால் போதும்

நேர்காணல் ,தேர்வு முலம் வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

கட்டணம் இல்லை

தமிழ் நாட்டில் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

பல்வேறு காலியிடம்

15700 முதல் 50000 வரை ஊதியம்
சென்னை ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு

10,12 th,ITI படித்திருந்தால் போதும்

நேரடி வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

தேர்வு இல்லை

தமிழ் நாட்டில் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

794 காலியிடம்
தமிழ்நாடு அரசின் திருச்சியில் உள்ள தேசிய மாணவர் படை அலுவவலகத்தில் உதவியாளர் ,டிரைவர் வேலைவாய்ப்பு

8 th படித்திருந்தால் போதும்

நிரந்தர வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

தேர்வு இல்லை,கட்டணம் இல்லை

தமிழ் நாட்டில் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

பல்வேறு காலியிடம்
தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளத்துறையில் அலுவவலகத்தில் உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு

8 th படித்திருந்தால் போதும்

நிரந்தர வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

தேர்வு இல்லை,கட்டணம் இல்லை

தமிழ் நாட்டில் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

பல்வேறு காலியிடம்
எட்டாம் வகுப்பு படித்தவரா நீங்கள் இது உங்களுக்கான வேலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உதவியாளர் வேலை தேர்வு எழுதாமல் interview மூலம் வேலைவாய்ப்பு

8 th படித்திருந்தால் போதும்

நேர்காணல் ,தேர்வு முலம் வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

கட்டணம் இல்லை/தேர்வு இல்லை

தமிழ் நாட்டில் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

பல்வேறு காலியிடம்

15700 முதல் 58100 வரை ஊதியம்
எட்டாம் வகுப்பு படித்தவருக்காக மட்டுமே வெளியிடப்பட்ட தமிழ்நாடு அரசின் கூட்டுறவு சக்கரை ஆலை துறையில் வெளியப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு

8 th படித்திருந்தால் மட்டுமே போதும்

நேர்காணல் ,தேர்வு முலம் வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

கட்டணம் இல்லை/தேர்வு இல்லை

தமிழ் நாட்டில் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

பல்வேறு காலியிடம்

7100 முதல் ஊதியம்
தமிழ்நாடு அரசு சற்று முன் வெளியிட்ட 10 Th மற்றும் தமிழ் எழுத படிக்க தெரித்தவருக்கான 15700 முதல் ஊதியத்தில் நிரந்தர அரசு வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு நீங்கள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தேர்வு இல்லை கட்டணம் இல்லை நேர்காணல் மூலம் நேரடி வேலைவாய்ப்பு

தமிழ் எழுத படிக்க அல்லது 10 th படித்திருந்தால் போதும்

நேர்காணல் ,தேர்வு முலம் வேலை

விண்ணப்பிக்க:https://bit.ly/3gfWeQf

கட்டணம் இல்லை/தேர்வு இல்லை

தமிழ் நாட்டில் வேலை

முன் அனுபவம் தேவை இல்லை

பல்வேறு காலியிடம்

15700 முதல் 58100 வரை ஊதியம்
Apply செய்ய :http://bit.ly/3GcScmI

தமிழ்நாடு அரசின் சமூக நலத்துறை மூலம் சற்றும் முன் வெளிவந்த 2022 ஆண்டிற்கான 10 TH மற்றும் 8TH படித்தவருக்கான வேலை ,நீங்கள் 10 TH மற்றும் 8TH தேர்ச்சி அற்றவராக இருந்தால் கூட விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த வேலைக்கு தேர்வு இல்லை ,கட்டணம் இல்லை .
சற்று முன் வெளிவந்த தபால் (போஸ்ட் ஆபீஸ் )துறையின் 2022 ஆண்டிற்கான 10 TH படித்தவருக்கான வேலைவாய்ப்பு ,தமிழ்நாடு அரசின் 19500 ஊதியத்தில் நிரந்தர அரசு வேலைவாய்ப்பு ,மேலும் இந்த post office வேலைக்கு தேர்வு இல்லை ,பணம் கட்ட தேவை இல்லை

முழு விபரம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை :http://bit.ly/3HyQE7R

Telegram:https://t.me/endlessjobs
முழு விபரம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை :http://bit.ly/3uFxWrE

Telegram:https://t.me/endlessjobs

Whatsapp:http://bit.ly/3z1SoSi
தபால் துறையின் 10 Th படித்தவருக்கான அருமையான வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பிக்க :http://bit.ly/3gfWeQf