کالای برق اسدیان(آریا الکتریک)
247 subscribers
915 photos
1 file
118 links
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian

Https://www.arya-electric.com

https://instagram.com/aryaelectric.co
Download Telegram
محافظ 4 خانه صوتی تصویری مجیک کابل 1.4 متری
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
محافظ 2 خانه یخچال فریزر مجیک
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
محافظ دوخانه دیواری مجیک
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
اسپلیتر (نویزگیر) مودم دو چوک SP-168
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
ریسه قلب فلزی طلایی
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian
هویه ۶۰ وات دسته
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian
هویه 80 وات دسته چوبی


۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian
خطی نیم متری سفید سوکت Gu10 رابط۳به۳ ضخیم آداپتور ۲ آمپر جت لایت ۵ وات ۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
چراغ دیسکویی ۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ ا
فازمتر فولادی کیفیت عالی ۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadi
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
انواع نویزگیر و سوکت چسبی
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian
ریسه RGBوزن 13 کیلو 10 میل
پریز 4 راهی 5 متری پرتابل کیان تک

مشخصات فنی
دارای 4 عدد پریز

جنس بدنه ABS

جریان ورودی 10 آمپر

دارای اتصالات برنجی مغزی پریز ها با ضخامت 6 دهم

کابل مسی 1*2

متراژ کابل 5
محافظ صوتی و تصویری ۵ خانه دنا الکتریک
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian

Https://www.arya-electric.com

https://instagram.com/aryaelectric.co
روغن لحیم لاتفت Lotfett
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian

Https://www.arya-electric.com

https://instagram.com/aryaelectric.co

https://arya-electric.com/product/روغن-لحیم-لاتفت-lotfett/
اسپلیتر دو بوبین
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian

Https://www.arya-electric.com

https://instagram.com/aryaelectric.co
https://arya-electric.com/product/اسپلیتر-نویزگیر-مودم-دو-چوک-sp-168/
ریسه خطی نیم متری سفید و آفتاب
۰۲۱۶۶۳۴۱۶۲۷. ۶۶۳۴۱۶۴۵. فکس ۶۶۳۴۱۵۹۲. ۰۹۱۲۴۳۷۷۹۷۱.
آدرس لاله زار نو بالاتر از چهارراه منوچهری پاساژ البرز۲۰ طبقه اول واحد ۲۳۴
حامد اسدیان
https://t.me/electroasadian

Https://www.arya-electric.com

https://instagram.com/aryaelectric.co
ریسه خطی نیم متری جور
کارتن ۲۵۰ عددی
۲۰۰عدد سفید
۵۰ عدد آفتابی