کلینیک دکتر مهران مرادی
575 members
65 photos
18 links
نوبت دهی:
09120164163
Download Telegram
to view and join the conversation
ورزش های مناسب بیماران با پارگی دیسک کمر .
این ورزش ها در بیماران با درد کمر‌ یا اندام تحتانی ممنوع می باشد
ورزش های مناسب برای بیماران با تنگی کانال نخاع
لینک تهیه کتاب ورزش درمانی در افراد مبتلا به بیماری‌های ستون فقرات
تالیف دکتر مرادی
ورزش های مناسب بیماران با پارگی دیسک کمر 👇👇👇👇👇👇👇
ورزش های مناسب بیماران با کمر درد جهت تقویت عضلات فیله کمر👇👇👇👇👇👇👇👇👇