مهدیه اسدی مقدم | روانشناس بالینی
145 members
941 photos
430 videos
11 files
154 links
📜دكتراى روانشناسى بالينى
زوج تراپیست
مشاور خانواده و ازدواج
كودك و نوجوان
مشاوره کسب و کار
مشاوره تحصیلی
« تلفنی. آنلاین و حضوری»

☎️ 02126711303-5-7
Download Telegram
to view and join the conversation
انواع تنهایی :

سه شکل متفاوت از تنهایی وجود دارد:
1. تنهایی بین فردی: که به صورت جدا افتادگی و بی کسی تجربه می شود و به معنای دور افتادن از دیگران است. عوامل بسیاری در آن دخیلند مثل انزوای جغرافیایی، فقدان مهارت های اجتماعی مناسب، احساسات به شدت متضاد درباره صمیمیت، یک سبک شخصیتی مثل خودشیفته یا اسکیزوئید یا استثمارگر یا قضاوت گر که مانع تعامل اجتماعی راضی کننده است.
2. تنهایی درون فردی: فروید اصطلاح جداسازی رو به عنوان یک سازوکار دفاعی که خصوصا" در روان نژندی وسواسی نمایان است وقتی که فرد احساسات و خواسته هایش را خفه کند و بایدها و نبایدها را به جای آرزوهایش بپذیرد و اصلا" نمی داند خودش چه احساسی دارد و یا نظرش چیست و کاملا" به افکار دیگران وابسته است.
3. تنهایی اگزیستانسیال: این مدل تنهایی به رغم رضایت بخش ترین روابط با دیگران و به رغم خودشناسی و انسجام درونی تمام عیار، همچنان باقیست. این تنهایی میان فرد است و دنیا.

اروین یالوم

@drmahdiyehasadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
#شکرگزاری


🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
#شکرگزاری


🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
این روزها گوشی همراه به نقطۂ مرکزین همۂ فعالیتهای فرد بدل شده است.
#یونگ معتقد بود ما همانی هستیم که انجام میدهیم نه آنچه میگوییم انجام خواهیم داد. با نظری بی‌طرفانه به همراهتان ارزشهایتان را بشناسید.


@drmahdiyehasadi
حسادت چیست؟ و چرا این همه آزار دهنده است؟

حسادت مقایسه است. و مقایسه کردن را به ما آموخته. ما برای مقایسه کردن شرطی شده ایم، همیشه مقایسه کردن، کسی خانه ای بهتر دارد، دیگری بدنی زیباتر دارد، دیگری پول بیشتر دارد، دیگری شخصیتی جذاپ تر دارد. مقایسه کن: خودت را هرکس که می شناسی مقایسه کن و حاصل آن یک حسادت بزرگ خواهد بود.
حسادت محصول جانبی از شرطی شدن برای مقایسه کردن است. وگرنه، اگر دست از مقایسه برداری، حسادت از بین می رود. آنگاه فقط می دانی که تو خودت هستی و هیچکس دیگر نیستی و نیازی نیست که دیگری باشی خوب است که خودت را با درختان مقایسه نمی کنی، وگرنه احساس حسادت زیاد می کردی چرا من سبز نیستم؟ چرا خداوند نسبت به من این همه سخنگیر است؟ چرا من گل نمی دهم؟ بهتر است خودت را با پرندگان و رودخانه ها و کوهستان ها مقایسه نکنی، زیرا رنج خواهی برد. تو فقط خودت را با انسان با مقایسه می کنی، زیرا چنین شرطی شده ای که فقط با انسان ها مقایسه کنی خودت را با طاوس ها و طوطی ها مقایسه نمی کنی، و گرنه حسادتت بیشتر و بیشتر می شد
چنان از حسادت گرانبار می شدی که زندگی کردن ابدا برایت ممکن نبود.
مقایسه کردن کاری بسیار احمقانه است. زیرا هر انسان یک موجود منحصر به فرد و غیر قابل مقایسه است. زمانی که این ادراک در تو جا بیفتد، حسادت از بین می رود. هر انسان منحصربه فرد و غیر قابل مقایسه است. تو فقط خودت هستی: هیچکس هرگز مانند تو نبوده است و هیچکس هرگز مانند تو نخواهد بود. و نیازی هم نیست که تو شبیه دیگری باشی، خداوند فقط نسخه های اصلی درست می کند. او عقیده ای به نسخه های کربنی ندارد.

اشو

@drmahdiyehasadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گیاه، هاله ی انسان دروغگو و عصبانی یا مهربان و راستگو رو درک می کند. این آزمایش علمی را حتما ببینید.
@drmahdiyehasadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی نظم
هفته دقت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303