مهدیه اسدی مقدم | روانشناس بالینی
138 members
941 photos
430 videos
11 files
150 links
📜دكتراى روانشناسى بالينى
زوج تراپیست
مشاور خانواده و ازدواج
كودك و نوجوان
مشاوره کسب و کار
مشاوره تحصیلی
« تلفنی. آنلاین و حضوری»

☎️ 02126711303-5-7
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی بخشش
هفته سخاوت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
#شکرگزاری


🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی بخشش
هفته سخاوت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
#شکرگزاری


🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی بخشش
هفته سخاوت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
#شکرگزاری


🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صبحتون سرشار از عشق ❤️❤️❤️🌿
امیدوارم امروز بتونید لحظه را دریابید.
🌺🌺🌺🌺🌺

@drmahdiyehasadi

📜دكتراى روانشناسى بالينى
زوج تراپیست
مشاور خانواده و ازدواج
كودك و نوجوان
مشاوره کسب و کار
مشاوره تحصیلی
« تلفنی. آنلاین و حضوری»

☎️ 02126711303-5-7
❤️🙏🙌
سه قانون از قوانين مهم کائنات:
‌‌
1- قانون جبران
2- قانون جذب 
3-قانون مزرعه
‌‌
️1- قانون جبران:
در کائنات هر فعلی که براي تو صورت ميگيرد يا نعمتی به تو می رسد (حال با هر واسطه ای) بايد در ازا آن فعلی براي جبران انجام بدهی. چنانچه اين جبران صورت نگيرد، براساس همين قانون، کائنات خودش چيز ديگری را بعنوان جبران از تو ميگيرد. بنابراين هر انسانی بايد در زندگی خويش بسيار دقيق باشد و به دقت مراقب باشد که چگونه و چرا نعمتی را جبران نكرده است. جبران از هر طريقی صورت ميگيرد. از پرداخت يک مابه ازا گرفته تا جواب لبخندی را با لبخند دادن. برخی آن را به قانون کارما نيز تشبيه کرده اند.
‌‌
️2- قانون جذب:
کل آفرينش و کائنات بگونه ای از جنس انرژی ست (بغير از خداوند که از هيچ جنسی نيست) افكار و ذهن ما هم از جنس انرژی ست. هر يک از ما درست مانند يک فرستنده-گيرنده (هردو در يک مجموعه) هستيم و انرژی هاي خاصی را با فركانس های خاص مرتعش و منتشر ميکنيم. قانون جذب ناظر بر اين امر است که هرگونه انرژی را (چه مثبت و چه منفي) با هر فركانسی مرتعش کنی، دقيقا" همان را به سوی خودت جذب ميکنی.
‌‌
مثال: هرگاه بر اين نگرانی تمركز شديد داری که نكند فلان بيماری لا علاج را بگيرم و به شدت از آن بترسی، خود بخود سيگنالی در اين رابطه با کائنات ميفرستی که در سطح فركانس خاصی عمل ميکند و (انگار که آنرا از کائنات درخواست کرده باشی) همان را برايت به تحقق درميآورد. حال اختيار با توست که مدام بترسی، مشكوک باشی، نگران آينده باشی، نگران ازدست دادن کسی يا چيزی باشی و.. يا نه، به خداوند (زندگی) اعتماد و اطمينان قلبی داشته باشی و هميشه با اتكا و توكل به او، و بدون ترس، با انرژی زنده زندگی روزگار را بگذرانی و از من ذهنيت هرچه بيشتر دورب کنی.
‌‌
️3- قانون مزرعه:
ركن اول قانون مزرعه:
وقت چيزی ميکاری بايد صبر کنی تا در وقت خودش به تو محصول بدهد. غير از اين ممكن نيست. پس "صبر" ركن اول قانون مزرعه است. صبر با تحمل تفاوت دارد. تحمل همراه با نارضايتی از اين لحظه است در صورتی که صبر همراه با رضايت و پذيرش اين لحظه است 
چون اين لحظه = زندگی (خداوند).
‌‌
ركن دوم قانون مزرعه:
رسيدگی و مراقبت صحيح از دانه ای که کاشته ای. زمانی که داری صبر میکنی بايد با تلاش صحيح، مستمر و پي گير همراه باشد (کارهايی هست که بايد در اين مدت انجام بدهی، از جمله پرهيز از خيلی کارها) عجله هرگز کاری را به نتيجه نرسانده و نميرساند و تنها نتيجه اش "زجر درونی" خودت است.


@drmahdiyehasadi
☀️🔸🔸🔸

هنگامی که آدم‌ها شما را می‌بینند
ابتدا به لبخند شما نگاه می‌کنند
توجه آدم‌ها به لبخند 47%
به چشمان شما 31%
بوی شما 11%
لباس شما 7%
موی شما 4% است

لطفا بیشتر لبخند بزنید :)

☀️🔸🔸🔸

@drmahdiyehasadi
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌿❤️مشق عشق کنیم❤️🌿
@drmahdiyehasadi


ای كاش ، می‌توانستم بگويم
كه با من چه میكنی
تو جانی در جانم می‌آفرينی..
تو تنها سببی هستی كه به خاطر آن
روزهای بيشتر شب‌های بيشتر
و سهم بيشتری از زندگی میخواهم
تو به من اطمينان میدهی
كه فردايی وجود دارد ...

"جبران خليل جبران"
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی بخشش
هفته سخاوت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
#شکرگزاری


🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی بخشش
هفته سخاوت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
#شکرگزاری


🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
خوبی عامل سوء استفادنیست .همه ما موظفیم خوب باشیم و این لطف در حق خودمان است . چون شایسته ی یک وجدان آسوده هستیم . اما عاملی که باعث سوءاستفاده ها می شود دو چیز است :
۱- توقعات بیش از حد دیگران
۲- عدم قاطعيت ما
گاهی اسمش را بی سیاستی و گاهی مهرطلبی میگذاریم ... اما در واقع یک مهارت ویژه لازم است برای «نه گفتن »! باید بتوانیم این مهارت را تمرین کنیم و انتظار نداشته باشیم دیگران رعایت ما را بکنند !
مردم اصولا خودخواه و زیاده طلب هستند و ما و تمام دنیا را در خدمت خواسته های غلط و درست خودشان می خواهند . تحمل نه شنیدن ندارند و ممکن است ما را هم از زندگی خودشان حذف کنند. فردی که ساختار شخصیت قوی دارد فقط یک انتخاب دارد : کار درست را انجام دهد و عواقبش را بپذیرد ! دوست من از من می خواهد گواهی دروغ برای پسر دانشجویش بنویسم و من جواب رد میدهم چون سوگندنامه پزشکی را خوانده و امضا کرده ام ... عواقبش این میشود که از من ناراحت میشود و حتی رابطه اش با من را محدود یا قطع می کند . خیلی متاسف خواهم شد اما من کار درست را انجام داده ام !

@drmahdiyehasadi
مدیتیشن ماه نو

جمعه ۲۵ مهر ساعت 23:00 بوقت ایران

در طول هر ماه نو، ماه تقریبا بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد. ما می توانیم امکانات جدیدی را در طول چرخه قمری قریب الوقوع متجلی سازیم. این زمانی است که ما اهداف خود را تنظیم می کنیم و بذرهایی را می کاریم که می‌خواهیم در زمان ماه کامل ثمر دهند:


این همچنین یک درگاه انرژتیکی است - یک پرتال - که به ما اجازه می دهد تا چرخه های جدید را از طریق آن بسازیم، زمانی برای راه اندازی مجدد احساسی و معنوی.
:۱. از تکنیک خود برای رسیدن به وضعیت آرام آگاهی استفاده کنید.

۲. هدف خود از انجام این مدیتیش در روز ماه نو را ابزاری جهت آوردن صلح به تمام مناطق سیاره زمین بیان کنید.

۳. یک ستون نوری را تجسم کنید که از خورشید مرکزی کهکشان نشات می گیرد، وارد تمام نقاط نوری درون منظومه خورشیدی مان می شود، به درون ماه نو جریان می یابد و سپس وارد بدن شما شده و به مرکز زمین می رود.

ستون دیگری از نور را تجسم کنید که از مرکز زمین برمی خیزد، سپس وارد بدن شما شده و به سمت آسمان می رود، وارد ماه نو می شود و از طریق آن وارد بدن تمام موجودات نوری واقع در منظومه شمسی و کهکشان شده، و در نهایت به مرکز کهکشان و منبع متصل می شود.

اکنون شما به دو ستون نور لنگر شده اید، نوری که همزمان به سمت بالا و پایین در حرکت است.
این ستون های نور را برای دقایقی فعال نگه دارید.

۴. انرژی خالص الهه را تجسم کنید که توسط ماه نو تقویت می شود و از طریق چاکرای ستاره روح تان وارد بدنتان شده، سپس از همه ی چاکراهای بدنتان عبور می کند و با خارج شدن از چاکرای ستاره زمین تان، در نهایت به مرکز زمین می رسد. این ستون انرژی الهه را در طول این مدیتیشن فعال نگه دارید.

۵. گروه های فیزیکی خواهری رز در سراسر سیاره را تصور کنید که بهمراه یکدیگر مدیتیشن می کنند و انرژی الهه را لنگر می کنند. الهام بخش مردم برای زندگی در هماهنگی، صلح، وحدت، پذیرش، شفقت و عشق.

۶. انرژی خالص الهه را تصور کنید که ماهیت زنانه درونی هر شخص بروی سطح زمین را فعال می کند، و آن را با ماهیت مردانه درونی شان متعال می سازد.

۷. تجسم کنید که تمام تنش ها در زمین به هماهنگی رسیده و بهبود می یابند.

۸. مردم زمین را تجسم کنید که با شادمانی در خلق جامعه جدیدی برپایه فراوانی، سعادت و وحدت مشارکت می کنند. یک چرخه عظیم کیهانی را تصور کنید که در آن نور، عشق و خوشنودی خالص را برای همه ی موجودات در سراسر کیهان به ارمغان می آورد.

الهه خواستار صلح است و صلح خواهد بود.

مدت زمان توصیه شده برای انجام مدیتیشن ۱۵ دقیقه است.


@drmahdiyehasadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سفر_تحولی

فصل تغییر و تحول
ماه جادوی بخشش
هفته سخاوت🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303
#شکرگزاری


🔷دکتر مهدیه اسدی مقدم
🔶روانشناس بالینی
🆔 @drmahdiyehasadi
📞 02126711303