کانال تخصصی ارتودنسی دكتر سميعی زاده
34 subscribers
55 photos
1 video
1 link
👤 دكتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی و ناهنجاری فك و صورت

فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی جراحی
عضو انجمن ارتودنسی اروپا

🏥 قزوین،خیابان عدل،بین میدان میرعماد و میدان عدل ،مقابل مرکز خرید ایرانیان،ساختمان میرعماد

☎️ 028-33351858

🌐 drsamieizade.com
Download Telegram
☘️ صاف کردن دندان بدون براکت ارتودنسی

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #صاف_کردن_دندان

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article30
☘️ عادت مکیدن انگشت در کودکان

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #مکیدن_انگشت #خوردن_انگشت

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article31
☘️ انواع درمان های ارتودنسی

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #درمان_ارتودنسی #ارتودنسی_ثابت #ارتودنسی_متحرک

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article32
☘️ فضا نگهدار در ارتودنسی

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #فضا_نگهدار

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article33
☘️ لکه های سفید روی دندان پس از برداشتن براکت ها

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #لکه_دندان

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article34
☘️ اثر دخانیات بر درمان ارتودنسی

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #دخانیات #سیگار

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article35
☘️ ارتودنسی یا دندانپزشکی زیبایی؟

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #ارتودنسی #ونیر #روکش_دندان

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article36
☘️ جراحی ارتودنسی (جراحی ارتوگناتیک)

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #جراحی_ارتودنسی #جراحی_ارتوگناتیک

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article37
☘️ فشردگی یا نامرتبی دندان ها

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #فشردگی_دندان #نامرتبی_دندان

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article38
☘️ بستن فاصله بین دندان ها

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #فاصله_دندان #دیاستم

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article39
☘️ هزینه درمان ارتودنسی

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #هزینه_ارتودنسی #قیمت_ارتودنسی #تعرفه_ارتودنسی

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article40
☘️ ارتودنسی دیمون چیست؟

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #دیمون #ارتودنسی_دیمون #براکت_دیمون

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article41
☘️ درمان ارتودنسی و تحلیل لثه

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #تحلیل_لثه #مشکل_لثه #تحلیل_لثه_ارتودنسی

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article42
⭐️ نمونه درمان ارتودنسی در کودکان ⭐️


👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده متخصص ارتودنسی

#ارتودنسی #متخصص_ارتودنسی #نمونه_درمانی #ارتودنسی_کودکان

👇🏻👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/case10
☘️ مشکلات اورژانس در طی درمان ارتودنسی

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - متخصص ارتودنسی

💢 فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی جراحی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #اورژانس_ارتودنسی #مشکلات_ارتودنسی

👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article43
☘️ در نیامدن دندان های دائمی کودکان

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - متخصص ارتودنسی

💢 فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی جراحی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #دندان_دائمی #دندان_کودکان #در_نیامدن_دندان_کودک


👇🏻👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article44
👆🏻👆🏻👆🏻
☘️ اثر مصرف سیگار و الکل بر درمان ارتودنسی

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - متخصص ارتودنسی

💢 فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی جراحی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #اثر_سیگار_ارتودنسی #اثر_الکل_ارتودنسی #اثر_دخانیات_ارتودنسی


👇🏻👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article45
👆🏻👆🏻👆🏻
☘️ انکوریج یا لنگر ارتودنسی

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - متخصص ارتودنسی

💢 فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی جراحی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #انکوریج #لنگر_ارتودنسی #انکوریج_ارتودنسی


👇🏻👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article46
👆🏻👆🏻👆🏻

⭕️ @drfatemeh_samieizadeh
☘️ جراحی فک همراه با ارتودنسی (جراحی ارتوگناتیک)

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - متخصص ارتودنسی در #قزوین

💢 فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی جراحی از دانشگاه شهیدبهشتی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #جراحی_ارتوگناتیک #ارتوسرجری #جراحی_فک_ارتودنسی #جراحی_فک_صورت


👇🏻👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article47
👆🏻👆🏻👆🏻

⭕️ @drfatemeh_samieizadeh
☘️ ارتودنسی مداخله گر در کودکان – بخش اول

👤 دکتر فاطمه سمیعی زاده - متخصص ارتودنسی در #قزوین

💢 فلوشیپ فوق تخصصی ارتودنسی جراحی از دانشگاه شهیدبهشتی

#مقالات_آموزشی_ارتودنسی #ارتودنسی_کودکان #متخصص_ارتودنسی_کودکان #ارتودنسی_کودکان_قزوین #متخصص_ارتودنسی_کودکان_قزوین


👇🏻👇🏻👇🏻
drsamieizade.com/article48
👆🏻👆🏻👆🏻

⭕️ @drfatemeh_samieizadeh