جراحی زیبایی بینی (دکتر بهزادخوشرفتار)
279 subscribers
422 photos
143 videos
1 link
ارتباط با ادمین

@golldennet4
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
میدونستید اگر با دو نفر از
🔅اعضای خانواده
🔅دوست
🔅اشنا
با هم بیاید برای عمل میتونید از تخفیف ویژه استفاده کنید؟؟!
🔴فرصت این تخفیف فقط تا پایان فروردینه

@drbehzadkhoshraftar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
میدونستید اگر با دو نفر از
🔅اعضای خانواده
🔅دوست
🔅اشنا
با هم بیاید برای عمل میتونید از تخفیف ویژه استفاده کنید؟؟!
🔴فرصت این تخفیف فقط تا پایان فروردینه

@drbehzadkhoshraftar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
میدونستید اگر با دو نفر از
🔅اعضای خانواده
🔅دوست
🔅اشنا
با هم بیاید برای عمل میتونید از تخفیف ویژه استفاده کنید؟؟!
🔴فرصت این تخفیف فقط تا پایان فروردینه

@drbehzadkhoshraftar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
میدونستید اگر با دو نفر از
🔅اعضای خانواده
🔅دوست
🔅اشنا
با هم بیاید برای عمل میتونید از تخفیف ویژه استفاده کنید؟؟!
🔴فرصت این تخفیف فقط تا پایان فروردینه

@drbehzadkhoshraftar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
میدونستید اگر با دو نفر از
🔅اعضای خانواده
🔅دوست
🔅اشنا
با هم بیاید برای عمل میتونید از تخفیف ویژه استفاده کنید؟؟!
🔴فرصت این تخفیف فقط تا پایان فروردینه

@drbehzadkhoshraftar
Channel name was changed to «جراحی زیبایی بینی (دکتر بهزادخوشرفتار)»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
جهان است شادان به پندار نیک. ز پندار نیک است گفتار نیک. چو پندار و گفتار نیک شد. نیاید زتو غیر کردار نیک... فرارسيدن نوروز و سال نو را شادباش ميگويم، برايتان تندرستی و نيک روزی در سال نو آرزو دارم، اميد كه سالی سرشار  از شادی و كامروايی داشته باشيد.

@drbehzadkhoshraftar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👨‍⚕️ دکتر بهزاد خوش رفتار👨‍⚕️
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی(تهران)
@drbehzadkhoshraftar
📱 0912-5034615
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👨‍⚕️ دکتر بهزاد خوش رفتار👨‍⚕️
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی(تهران)
@drbehzadkhoshraftar
📱 0912-5034615
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👨‍⚕️ دکتر بهزاد خوش رفتار👨‍⚕️
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی(تهران)
@drbehzadkhoshraftar
📱 0912-5034615
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👨‍⚕️ دکتر بهزاد خوش رفتار👨‍⚕️
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی(تهران)
@drbehzadkhoshraftar
📱 0912-5034615
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👨‍⚕️ دکتر بهزاد خوش رفتار👨‍⚕️
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی(تهران)
@drbehzadkhoshraftar
📱 0912-5034615
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👨‍⚕️ دکتر بهزاد خوش رفتار👨‍⚕️
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی(تهران)
@drbehzadkhoshraftar
📱 0912-5034615