کلینیک کایروپراکتیک دکتر شمس
4 subscribers
دكتر سيد حبيب اله شمس
داراى بورد سراسرى از آمريكا و كانادا
بيماريهاى ستون فقرات،ديسك،
سياتيك،سردرد،بي حسى،درد مفاصل،
بدون عمل جراحى

گوهردشت کرج،برج نیکامال
02634256359
02634256301
Download Telegram