Dollero Technology
37 subscribers
79 photos
3 videos
113 links
Download Telegram
to view and join the conversation
Dollero News

🇺🇸 Users of the most famous crypto exchange can look forward to tokenized shares of global companies. Which are they? 🔥👋 more in the article...

🇸🇰 Používatelia najznámejšej krypto burzy sa môžu tešiť na tokenizované akcie svetových spoločností. O ktoré sa jedná?🔥👋 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#binance #shares #stock #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/324-210426-akcie-znamych-spolocnosti-mieria-na-krypto-burzu
🇺🇸 New analysis online - There is a good situation in the market to multiply your BTC by investing in altcoins. More in the analysis...📈🤙

🇸🇰 Nová analýza online - Na trhu je vhodná situáciu ako znásobiť svoje BTC prostredníctvom investície do altcoinov. Viac v analýze... 📈🤙

May the crypto be with you 🙏

#dia #dia #btc #analysis #maythecryptobewithyou #dollero #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR
Dollero News

🇺🇸 Paxos, PayPal's main crypto partner have started interesting activities, for which they have currently received $ 300 million 💵📈 more in the article...

🇸🇰 Paxos, hlavný krypto partner PayPalu má rozbehnuté zaujímavé aktivity, na ktoré aktuálne získal 300 miliónov dolárov 💵📈 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#paxos #paypal #fundraising #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/326-210430-spolocnost-paxos-ziskala-investiciu-v-hodnote-milionov
Dollero News

🇺🇸 ETH has shown us a new maximum of $ 3,500 and according to many analysts, we are not ending at this price. How far can it go and what is behind its growth? 🔥🚀 more in the article...

🇸🇰 ETH nám predviedlo nové maximum na 3 500$ a podľa mnohých analytikov na tejto cene nekončíme. Kam sa až môže dostať a čo stojí za jeho rastom? 🔥🚀 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#ethereum #eth #ether #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/327-210507-ukaze-nam-eth-brzy-nova-maxima
Dollero News

🇺🇸 Less experienced investors often buy cryptocurrencies about which they know almost nothing and do not look at significant risks 📉 more in the article...

🇸🇰 Menej skúsení investori často nakupujú kryptomeny, o ktorých nevedia takmer nič a nehľadia na značné riziká 📉 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#dogecoin #doge #investment #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/328-210510-je-investicia-do-dogecoinu-dobry-napad
Dollero News

🇺🇸 DBS Private Bank is one of the largest wealth managers in Asia and is once again expanding its cryptocurrency services 🏦📰 more in the article...

🇸🇰 DBS Private Bank je jedným z najväčších správcov majetku v Ázii a opäť rozširujú svoje služby spojené s kryptomenami 🏦📰 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#DBS #bank #investment #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/329-210514-dbs-ponuka-krypto-riesenia-ako-prva-banka-v-azii
Dollero News

🇺🇸 The energy consumption of cryptocurrencies and their impact on the environment is increasingly being discussed. Let's look at an important comparison ♻️ more in the article...

🇸🇰 Stále častejšie sa diskutuje o energetickej náročnosti fungovania kryptomien a ich vplyve na životné prostredie. Pozrieme sa na dôležité porovnanie ♻️ viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#consumption #energy #environment #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/330-210417-kryptomeny-a-ich-dopad-na-zivotne-prostredie
🇺🇸 Happy Bitcoin Pizza Day friends! The first crypto payment was made 11 years ago, and Laszlo Hanyecz bought 2 pizzas for which he paid 10,000 BTC (worth $ 386 million today) 🍕🎉

🇸🇰 Šťastný Bitcoin Pizza Day priatelia! Pred 11 rokmi bola vykonaná prvá krypto platba a Laszlo Hanyecz si kúpil 2 pizze, za ktoré zaplatil 10 000 BTC (v dnešnej hodnote stáli 386 miliónov dolárov) 🍕🎉

May the crypto be with you 🙏

#dollero #dolleromeme #cryptomeme #crypto #cryptocurrency #bitcoin #ethereum #dllr #maythecryptobewithyou
Dollero News

🇺🇸 The well-known FTX exchange is preparing a new round of fundraising and its total value is estimated at an incredible $ 20 billion 💸📈 more in the article...

🇸🇰 Známa burza FTX pripravuje nové kolo získavania prostriedkov a jej celková hodnota sa odhaduje na neuveriteľných 20 miliárd dolárov 💸📈 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#ftx #exchange #fundraising #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/331-210524-kryptomenova-burza-ftx-ohodnotena-na-miliard
Dollero News

🇺🇸 Cardano has announced the testing of smart contracts, which will bring huge opportunities for further development and is also attacking the current financial system 🔥🏦 more in the article...

🇸🇰 Cardano ohlásilo testovanie smart kontraktov, ktoré prinesú obrovské možnosti ďalšieho rozvoja a útočí aj na súčasný finančný systém 🔥🏦 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#cardano #ada #smartcontract #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/332-210531-kryptomeny-ohrozia-financny-system-v-zakladoch
Dollero News

🇺🇸 We often say that cryptocurrencies and blockchain are here mainly to improve the daily lives of all of us. A great example is a humanitarian organization UNICEF, which uses them to help people around the world ♥️👨‍👩‍👧‍👦 more in the article...

🇸🇰 Často hovoríme, že kryptomeny a blockchain sú tu najmä na to, aby zlepšili každodenný život nás všetkých. Skvelým príkladom je aj humanitárna organizácia UNICEF, ktorá ich využíva na pomoc ľuďom po celom svete ♥️👨‍👩‍👧‍👦 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#unicef #ethereum #blockchain #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/333-210611-o-kryptomeny-sa-zaujima-aj-unicef
Dollero News

🇺🇸 One of the most important BTC events took place on Saturday. It is the Bitcoin update called Taproot, which was approved by more than 90% of miners 🎉🙏 more in the article...

🇸🇰 Udiala jedna z najzásadnejších udalostí BTC sveta. Je to aktualizácia Bitcoinu pod názvom Taproot, ktorú schválilo viac než 90% ťažiarov 🎉🙏 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#taproot #bitcoin #blockchain #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/334-210614-najvacsia-aktualizacia-bitcoinu-je-na-ceste
Dollero News

🇺🇸 Ledger faces another problem after a recent data leak. Beware of fake hardware wallets ⚠️ more in the article...

🇸🇰 Spoločnosť Ledger čelí po nedávnom úniku dát ďalšiemu problému. Pozor na falošné hardvérové peňaženky ⚠️ viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#ledger #scam #ewallet #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/335-210621-pozor-na-podvody-spojene-so-zariadenim-ledger
Dollero News

🇺🇸 In recent days, the list of countries that have a problem with the operation of the Binance exchange has expanded again. The cause of the intervention of regulators is missing licenses 🔎📑 more in the article...

🇸🇰 V posledných dňoch sa opäť rozšíril zoznam krajín, ktoré majú problém s pôsobením burzy Binance. Príčinou zásahu regulátorov sú chýbajúce licencie 🔎📑 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#binance #exchange #regulations #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/336-210702-burza-binance-je-v-problemoch-po-celom-svete
Dollero News

🇺🇸 Steve Wozniak, Apple's co-founder, recently commented on Bitcoin. He considers it a mathematical miracle and predicts a great future for cryptocurrencies 🎉 more in the article...

🇸🇰 K Bitcoinu sa nedávno vyjadril aj Steve Wozniak, spoluzakladateľ Apple. Považuje ho za matematický zázrak a kryptomenám predpovedá skvelú budúcnosť 🎉 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#stevewozniak #bitcoin #blockchain #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/338-210710-steve-wozniak-bitcoin-je-matematicky-zazrak
Dollero News

🇬🇧 The worldwide number of cryptocurrencies users has risen to 227 million, but state officials do not hesitate to continue to label them as scam or a bubble 🤔👎 more in the article...

🇸🇰 Celosvetový počet používateľov kryptomien vzrástol na 227 miliónov, no predstavitelia štátov ich neváhajú naďalej označovať za podvod, alebo bublinu 🤔👎 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#adoption #bitcoin #blockchain #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/339-210803-pohlad-statov-na-kryptomeny-sa-musi-zmenit
Dollero News

🇬🇧 A new study shows what the most common mistakes are made, especially by novices in cryptocurrencies. What should you avoid? 🧐 more in the article...

🇸🇰 Nová štúdia ukazuje, aké najčastejšie chyby robia najmä nováčikovia v kryptomenách. Čomu by ste sa mali vyhnúť? 🧐 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#mistakes #newcomers #beware #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/340-210809-najcastejsie-chyby-krypto-investorov
Dollero News

🇬🇧 The growing world adoption of cryptocurrencies is also reflected in sports, and a football star such as Lionel Messi is already paid in cryptocurrencies more in the article...

🇸🇰 Rastúca adopcia kryptomien vo svete sa ukazuje aj v športe a v kryptomene je už platená aj taká futbalová hviezda, akou je Lionel Messi viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#messi #psg #fantoken #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/341-210816-psg-plati-messiho-aj-v-kryptomene
Dollero News

🇬🇧 It seems that after El Salvador, other smaller countries for which Bitcoin could represent a rescue, are also looking after cryptocurrency solutions 👏 more in the article...

🇸🇰 Zdá sa, že po Salvádore sa po kryptomenových riešeniach pozerajú aj ďalšie menšie krajiny, pre ktoré by mohol Bitcoin predstavovať záchranu 👏 viac v článku...⠀

May the crypto be with you 🙏

#cuba #bitcoin #adoption #maythecryptobewithyou #dollero #news #cryptonews #crypto #cryptocurrency #cryptoacademy #DLLR

https://dollero.tech/en/dollero-news/342-210830-kuba-vidi-riesenie-problemov-krajiny-v-bitcoine