کابوسهای فرامدرن - رضا کاظمی
48 subscribers
227 photos
72 videos
9 files
19 links
Are you sure? I am not. So gtfooh.
از پذیرش اصلاح‌طلبان معذورم
Contact: @Soofiano
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from Dk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هرگز کسی را که معتقد به نظریه اضمحلال درونزاد و‌ بلکه مبدع این اصطلاح است، به عواقب رأی ندادن تهدید نکن.
خلاص
میزان واقعی مشارکت را خود مردم بهتر می‌دانند. عددها آبرو ندارند.
خبر خوش: با روی کار آمدن دولت رییسی که با گلوبالیست‌ها تعاملی ندارد، بساط کرونا زودتر از پیش‌بینی قبلی برچیده خواهد شد. البته گلوبالیست‌ها سعی خواهند کرد رییسی را اول تهدید و سپس تطمیع کنند. اما احتمال موفقیت‌شان کم است.
آیا مرگ اصلاح‌طلبی فرا رسیده است؟
Coming soon
کابوسهای فرامدرن - رضا کاظمی
به نظر شما چه کسی رییس دولت خواهد شد؟
شعور و درک سیاسی شما همراهان اندک این کانال متروک، بسی بیش‌تر از تئوریسین‌های اصلاح‌طلبی است‌. قدر خودتان را بدانید.‌
🍃🌷🌸🌱
به‌زودی شاهد موج تازه‌ای از مهاجرت فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب به خارج از ایران خواهیم بود. این یکی از مراحل فاز نهایی تبخیر اصلاح‌طلبی است‌.
خود ارزشی‌ها هم معترض‌اند به عددسازی!
این‌ها البته به عددسازی اصلی که میزان مشارکت است اشاره نمی‌کنند.
میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ده تا سی درصد است‌. قاتی کردنش با شوراها برای همین مقاصد بوده و است.
واقعا باید چهل و پنج روز دیگه روحانی رو تحمل کنیم؟ من نمیتونم😢
مادرم تنها کسی بود که می‌توانستم خسته از زمین و زمان روبه‌رویش بایستم و از ته دل ناله کنم و حتی فریاد بزنم که چرا مرتکب چنین جنایتی شده که با مردی که اندکی احساس پدری ندارد تبانی کرده و موجودی بی‌پناه و بیچاره را به این دنیای سیاه بی‌رحم کشانده. زیر تازیانه‌ی مردی بیمار‌.
کم‌تر از یک سال است که مادرم دیگر نیست و من از این‌که دیگر نمی‌توانم بیهودگی هستی و زشتی تبانی‌اش را پیشش زار بزنم و سر به دیوار بکوبم، در مغاک استیصالم. به خودم می‌گویم برو گوشی را بردار و برای مادر پیامکی سرشار از دلخوری بنویس و بچزانش. ناگهان یادم می‌آید او نیست که بخواند. نیست که نیست...
از توییتر
پیشنهاد خوبی است
سه درصدی‌ها 😂😂😂😂
گر مرد رهی میان خون باید رفت
وز پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت
(عالیجناب عطار نیشابوری)
@doctorkazemi2
کابوسهای فرامدرن - رضا کاظمی
Video
میزان مشارکت در تهران بیست و پنج درصد بود (تازه در آمار رسمی حکومتی). ننگ بر مردم تهران.
احساس عجیبی دارم. حس می‌کنم خاک مرگ بر کوی و برزن پاشیده‌اند‌. باید باران ببارد...
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ده تکه‌‌ از سینمای ایران به انتخاب رضا کاظمی
🎬
تکه‌ی شماره ۱
دایره مینا (داریوش مهرجویی)
ویژگی: جسارت داریوش مهرجویی در دیالوگ‌نویسی و کاربست واژه‌های رکیک در بستر ناتورالیسم چرک و گزنده. نمونه‌ی رقیق‌ترش را در هامون دیدیم اما حد اعلای آن که در دایره میناست در سینمای ایران تک و تنهاست.
@doctorkazemi2