کانال دکتر الهام کفایی
724 subscribers
376 photos
108 videos
169 links
تزریق چربی و ژل و بوتاکس💎
لیفت نخ💎
جوانسازی و لیزر💎

📱09362887992
☎️09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران

instagram.com/dr.kafaee

🌐 drkafaee.ir
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی
#فیلر_لب


تزریق فیلر لب و چربی صورت

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی
#غبغب
دکتر الهام کفایی

بلافاصله بعد از تزریق چربی و برداشتن غبغب

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی
#فیلر_لب

تزريق چربى به سبك دكتر الهام كفايى

بعد از دوماه از تزريق چربى مراجعه كرده بودند و يك سى سى فيلر لب براشون تزريق كردم 👍♥️


تزریق فیلر لب و چربی صورت

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی
#رضایت_زیباجو


تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی
#رضایت_زیباجو


تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دوستان و همراهان عزیز🪷
مشاهده نمونه کار ها با سرعت بالا و بدون نیاز به فیلترشکن از طریق سایت فراهم شده است.
برای دیدن نمونه کار و ثبت عکس جهت مشاوره از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

http://drkafaee.allmateb.com/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
✨️ بلافاصله بعد از لیفت نخ سیلوئت امریکایی و تزریق ۴سی سی فیلر الانسه✨️

#لیفت_نخ
#تزریق_فیلر


دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دوستان و همراهان عزیز🪷
مشاهده نمونه کار ها با سرعت بالا و بدون نیاز به فیلترشکن از طریق سایت فراهم شده است.
برای دیدن نمونه کار و ثبت عکس جهت مشاوره از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

http://drkafaee.allmateb.com/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دوستان و همراهان عزیز🪷
مشاهده نمونه کار ها با سرعت بالا و بدون نیاز به فیلترشکن از طریق سایت فراهم شده است.
برای دیدن نمونه کار و ثبت عکس جهت مشاوره از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

http://drkafaee.allmateb.com/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💉#تزریق_چربی

تزریق چربی به سبک دکتر الهام کفایی

دکتر الهام کفایی

💠تزریق چربی و ژل و بوتاکس
💠لیفت نخ
💠جوانسازی و لیزر

📱09362887992
📞09352887992

📍تهران،جنت آباد،پایینتر از اتوبان همت،جنب داروخانه
پزشکان،کلینیک الماس تهران
اینستاگرام:
instagram.com/dr.kafaee

تلگرام:
https://t.me/doctorkafaee

سایت:
🌐 http://links.drkafaee.ir