Журнал «КАДРОВИК.UA»
248 members
48 photos
222 links
Журнал «КАДРОВИК.UA» - головний кадровий журнал України, який визначає стратегію професійного розвитку працівників кадрової служби.
Download Telegram
to view and join the conversation
​​Перерахунок пенсії онлайн: веб-портал ПФУ


ПФУ роз’яснив, як подати заяву на перерахунок пенсії через веб-портал ПФУ.

Заяву про перерахунок пенсії подають пенсіонери особисто або їхні законні представники до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Нагадаємо: перерахунок пенсії проводять на підставі заяви пенсіонера у строки, встановлені частиною 4 статті 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058).

Заяви про перерахунок пенсії, подані через веб-портал ПФУ користувачами, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою кваліфікованого електронного підпису, розглядають з урахуванням вимог частини 4 статті 42 та частини 4 статті 45 Закону № 1058.

Днем звернення за перерахунком пенсії вважають день реєстрації заяви на веб-порталі. Перерахунок пенсії проводять на підставі вказаної вище заяви з урахуванням даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
​​Доброго ранку! ☕️
​​Звільнення працівника: визначаємо норму тривалості робочого часу на підприємстві з річним підсумованим обліком

Підставою для визначення норми тривалості робочого часу при підсумованому обліку робочого часу є стаття 61 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Також можна керуватися Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Мінпраці від 19 квітня 2006 року № 138.

Відповідно до статті 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП).

Статтею 50 КЗпП визначена максимальна тривалість робочого 40 годин на тиждень.

Водночас потрібно врахувати, що норма робочого часу на підприємствах згідно з галузевими угодами може бути меншою від максимальної тривалості робочого часу. В окремих галузевих угодах встановлюється більша тривалість робочого часу при підсумованому обліку робочого часу, однак максимальна тривалість щоденної роботи не повинна перевищувати 12 годин, а робочого тижня — 48 годин. Робота понад нормальну тривалість робочого часу в певні періоди може компенсуватися меншою тривалістю робочого часу в інші періоди або наданням додаткових днів відпочинку в межах облікового періоду.
​​Пенсійний фонд України розпочав масштабне оцифрування паперових пенсійних справ

Центри ретроконверсії вже працюють в Київській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де розгорнуто необхідне апаратне та програмне забезпечення, утворено спеціальні структурні підрозділи. В інших регіонах створення центрів ретроконверсії заплановано здійснити до кінця вересня 2019 року.

Всього в електронний формат необхідно перевести понад 10 млн діючих пенсійних справ. Відповідні роботи планується завершити до 2024 року. При цьому збільшення штатної чисельності працівників органів Пенсійного фонду України не передбачається.

Запровадження електронних пенсійних справ дозволить:

⬇️
​​Чи показувати у ф.№ 1 ДФ прийняття на роботу внутрішнього сумісника

Внутрішнє сумісництво має свої нюанси в заповненні ф. № 1ДФ.

Податківці роз’яснили, як заповнювати окремі графи ф. № 1ДФ, якщо працівник поряд зі своєю основною роботою виконує роботу за внутрішнім сумісництвом на тому ж самому підприємстві.

Спершу вони нагадали, що сумісництвом вважають виконання працівником, крім своєї основної, іншу регулярну оплачувану роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві.
​​Не є базою нарахування єдиного внеску кошти, відшкодовані працедавцем фізособі за використання її мобільного телефону для виробничих потреб

Базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР.

Норми встановлені абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI.

Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 (далі — Інструкція № 5), визначено перелік видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Так, згідно з підпунктом 2.2.9 розділу ІІ Інструкції № 5 фонд додаткової заробітної плати включає, зокрема, вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників послуг зв’язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати.
​​Кадрова звітність, як і будь-яка інша, має свої особливості, вимоги щодо складання та подання

Форми звітів і терміни їх подання до органів державної статистики
​​💸 Наслідки відмови платника єдиного податку четвертої групи від спрощеної системи оподаткування 💸

Платники єдиного податку четвертої групи (фізичні особи — підприємці), які у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом «б» підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), зобов’язані сплатити у поточному році податок у розмірі, що розраховується виходячи з 25 % річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку, та з наступного податкового (звітного) кварталу перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування.

Заява про такий перехід подається таким платником єдиного податку не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом «б» підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.

Норми встановлені підпунктом 298.8.6 пункту 298.8 статті 298 ПКУ.
​​Чудових вам вихідних! ☺️
​​🤧Допомога по тимчасовій непрацездатності: умови надання та тривалість її виплати🤒


Тимчасова непрацездатність — це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин — до закінчення причин відсторонення від роботи (наказ МОЗ «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності» від 9 квітня 2008 року № 189).

Застрахована особа — фізична особа яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI).

Відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

🤒тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;
🤒необхідності догляду за хворою дитиною;
необхідності догляду за хворим членом сім’ї;
🤒догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
🤒карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
🤒тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
🤒протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
🤒перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
​​Вийшла друком газета «Кадри і зарплата» № 16, 2019 р.

Наш експерт, Олександр Носіков, підготував до вашої уваги статтю: «РОЗРОБЛЯЄМО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ: ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ» зі зразком положення.
​​Про право жінок на підвищення розміру пенсії за віком

Частиною 1 статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-ІV (далі — Закон № 1058) передбачено, що особі, яка набула право на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058 виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 Закону № 1058, на такий відсоток:

⭕️ на 0,5 % — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
⭕️ на 0,75 % — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.
При цьому підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не проводиться.
​​🤰 Про виплату допомоги по вагітності та пологах жінкам, які продовжують працювати

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105 (далі — Закон № 1105) право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи — громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Згідно з частиною 1 ст. 25 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до І–ІІІ категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
​​📅 Підготували для вас календар-заставку для робочого стола на вересень 🖥

Дбаємо, аби вам було не тільки приємно дивитись на монітор, а й корисно для роботи (заставка містить календар, кількість робочих днів і робочих годин на 3 місяці) 😌

Посилання для скачування потрібно?
🖥 Календар-заставка на робочий стіл, вже чекає, щоб ви скоріше завантажили його і встановили на свій монітор! 🙂
​​Електронний реєстр листків непрацездатності

Громадяни — користувачі веб-порталу Пенсійного фонду України (далі — Веб-портал) мають змогу, не виходячи з дому, отримати інформацію про себе з Електронного реєстру листків непрацездатності (далі — ЕРЛН). 

Страхувальники — користувачі Веб-порталу мають змогу, не виходячи з дому, отримати інформацію з ЕРЛН щодо застрахованих осіб (далі — ЗО), які працюють у страхувальника.
Сервіс надається для користувачів, які увійшли на Веб-портал за електронним цифровим підписом.

Громадянину надається інформація по його листках непрацездатності (пункт меню особистого кабінету громадянина «Мої листки непрацездатності») з таким переліком атрибутів:
• номер;
• дата відкриття;
• дата відкриття;
• причина непрацездатності.