تولیدی مبل دیاکو
6.39K members
725 photos
8 videos
تولید کننده شیک ترین مبلمان نانو فقط 3/000/000 تومان
با دوسال ضمانت
بصورت عمده و خرده
و قابل ارسال به سراسر ایران
مشخصات مبل:
پارچه :مازراتی،مکس یا جگوار
چهارچوب: چوب چنار سفید
اسفنج کف مبل:10 سانت سی کیلویی ویژه
اسفنج پشت و دسته: 3 سانت هفده
Download Telegram
to view and join the conversation
مدل پریما
بدنه پارچه نانوی کد۵
دسته پارچه نانوی کرم و کد۵
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل کوهی
بدنه و دسته پارچه نانوی کد۵
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل شبه شرفی
بدنه پارچه نانوی نسکافه ای
دسته پارچه نانوی کرم
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل سلینای بدون نما
بدنه و دسته پارچه نانوی صورتی و آبی
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل شبه شرفی
بدنه پارچه نانوی کد۵
دسته پارچه نانوی شکلاتی
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل وایکینگ ساده
بدنه پارچه نانوی شکلاتی
دسته پارچه نانوی سفید
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل پروانه جدید
بدنه پارچه نانوی شکلاتی
دسته پارچه نانوی کرم
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل صبا
بدنه پارچه نانوی قهوه ای سوخته
دسته پارچه نانوی کرم
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل اتلانتیس
بدنه و دسته پارچه نانوی قهوه ای سوخته
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل رُمانتیک
بدنه و دسته پارچه نانوی سرمه ای و کرم
قیمت هفت نفره: ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل کوهی
بدنه پارچه نانوی شکلاتی
دسته پارچه نانوی کرم و شکلاتی
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل صبا
بدنه پارچه نانوی سرمه ای
دسته پارچه نانوی کرم و سرمه ای
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل وایکینگ مرینوس
بدنه پارچه نانوی کرم
دسته پارچه نانوی آبی
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل تُرنادو
بدنه پارچه نانوی آبی
دسته پارچه نانوی کرم و آبی
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل وایکینگ ساده با نمای یکپارچه
بدنه پارچه نانوی قهوه ای سوخته
دسته پارچه نانوی کرم
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل وایکینگ مرینوس
بدنه و دسته پارچه نانوی کرم
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل شرفی گوشواره دار
بدنه پارچه نانوی قهوه ای سوخته
دسته پارچه نانوی کرم و قهوه ای سوخته
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل اشکی
بدنه پارچه نانوی آبی
دسته پارچه نانوی کرم و آبی
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble
مدل اِل نما
بدنه پارچه نانوی نسکافه ای
دسته پارچه نانوی کرم
قیمت هفت نفره: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بوکان،کلتپه،خیابان شورا،بالاتر از بهداشت
09185009848
@diyakomoblco
🌸جلومبلی و مبل آماده موجود در انبار
@anbardiyako
🌼دانستنی ها و اخبار مبلمان
@daneshmobldiyako
🕹مدیریت کانال
@diakomoble