روفرشی دینج
2 subscribers
11 photos
1 link
💖 شیک ترین روفرشی های راحتی و مجلسی
👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir

🛍 سفارش خرید 👇👇
📱 09143105616
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
👣 درمان خشکی و ترک پا
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱

💝 دیدن مدلهای جدید 👇👇
🆔 @dinj_ir
Forwarded from Hadi Nobari
💖 روفرشی دینج

👍 با کف نرم و پارچه ای
💃 مناسب برای مهمانی و مجالس
💦 زیبا، سبک و قابل شستشو
👱‍♀️ طراحی شده برای خانمها
📐 سایز ۳۶ تا ۴۱
با سلام و احترام
مشتریان محترم و دوستان گرامی می توانند از طریق کانال dinj_s ارتباط یابند.