سفارش پاورپوینت حرفه‌ای| انجام پروژه پاورپوینت
215 subscribers
2.52K photos
19 videos
12 files
45 links
انجام پاورپوینت سازمانی
✔️خلاصه‌سازی مطالب و تهیه پاورپوینت دانشجویی
💰دریافت لیست قیمت و هزینه انجام پاورپوینت در کانال
📞 سفارش پاورپوینت و مشاوره رایگان تلفنی👇

09120487378

09162026676

ارتباط با کارشناس:
@design_pooya

© https://www.designpoya.ir
Download Telegram
خانم هاشمی تبار، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم جعفری، پرزنتیشن شما (#پایان_نامه #دندانپزشکی #پزشکی) همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم کرمی نژاد، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم بیات، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
آقای دوستی، پرزنتیشن شما (#پایان_نامه #مدیریت #مدیریت_دولتی #مدرن_پلاس) همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم بهزادافشار، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
#شرکت #موسسه_آموزشی_توان_آفرین_وستا پرزنتیشن شما (#تجاری #نریشن) همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم اشکواری، پرزنتیشن شما (#تجاری) همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم دورامامی، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
آقای خزایی، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم جعفری، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم اصغری، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم نواب، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم خادم زاده، پرزنتیشن شما (#پایان_نامه #انفورماتیک_پزشکی #مدرن_پلاس) همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم پاورجمالی، پرزنتیشن (#تجاری) شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
آقای جعفرنژاد، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
آقای ابراهيم زاده، پرزنتیشن شما (#پایان_نامه #حقوق #دکترا) همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
آقای خالقی، پرزنتیشن شما همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
خانم سهرابی، پرزنتیشن شما (#پایان_نامه #مدیریت_مالی) همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya
آقای هنرور، پرزنتیشن شما (#پایان_نامه #مدیریت_استراتژیک) همینک آماده تحویل می‌باشد. لطفا نسبت به دریافت فایل خود اقدام فرمایید.
#نمونه_کار
کانال سفارش پاورپوینت 👇
@designpooya