Dělnická mládež
65 subscribers
304 photos
3 videos
1 file
20 links
IDENTITA - MLÁDEŽ - REVOLUCE - KAMARÁDSTVÍ - ČEST - DISCIPLÍNA

www.delnickamladez.cz
Download Telegram
to view and join the conversation
Doba se mění, my zůstáváme. Jsme tu již 12 let. Zažehni v sobě plamen odporu a přijď mezi nás!
http://www.delnickamladez.cz/chci-se-pridat/clenstvi
Promiňte nám to sprosté slovo, ale EU si skutečně nic jiného nezaslouží. Vystupme z této multikulturní žumpy, která zabíjí původní evropské národy!
Dělnická mládež chce neutrální suverénní stát bez jeho orientace na Západ či na Východ. Každému, kdo při sčítání lidu uvede jako svoji národnost ,,evropská'', doporučujeme, ať si zabalí kufry a táhne!
Milujme přírodu - chovejme se ekologicky.

Třiďme odpad.
Nejezděme zbytečně autem (nejlepším palivem je lidský tuk).
Uklízejme v přírodě odpadky a buďme tam ohleduplní k fauně a flóře.
Šetřme energii a vodu v domácnosti a neplýtvejme zbytečně potravinami a spotřebním zbožím.
Nakupujme přednostně české potraviny.

Pro Dělnickou mládež je ekologie velmi důležitá. Zdravé životní prostředí je totiž půdou pro zdravý národ!
Děkujeme našim aktivistům z Klatov.
Přidej ruku k dílu i ty!
Zločiny komunismu nelze odpustit! Pliveme do tváře všem bývalým členům KSČ! Obzvláště těm, kteří jsou nadále politicky aktivní.