Dehkhoda
1.44K subscribers
239 photos
23 videos
3 files
99 links
کانال رسمی موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران
ارتباط با مدیر کانال: https://t.me/MehdiTajalli
سایت: https://icps.ut.ac.ir
اینستاگرام:ِ DehkhodaICPS@
Download Telegram
to view and join the conversation
نخستین نشست هیأت امناء جایزهٔ علی‌اکبر دهخدا برگزار شد
نخستین نشست هیأت امناء جایزه علی اکبر دهخدا، روز چهارشنبه ۲۱/‏۰۷/‏۱۴۰۰ ساعت ۱۶ تا ۱۸ در تالار معین مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار گردید. این نشست که با حضور حسن انوری، ژاله آموزگار، محمود بی‌جن‌خان، علی دهباشی، کامیار عابدی، ایرج شهبازی، اکبر ایرانی، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، کاظم قلمچی، هادی ویسی، اکرم سلطانی، مهدی تجلی، حمید عابدیها، مریم میرشمسی و مجید دادرس برگزار گردید، در خصوص آئین‌نامه جایزهٔ علی‌اکبر دهخدا بحث و تبادل نظر انجام شد و در پایان به تصویب این هیأت رسید. همچنین حسن انوری به عنوان دبیر علمی، محمود بی‌جن‌خان به عنوان رئیس هیأت امناء و اکرم سلطانی به عنوان دبیر اجرایی جایزه علی اکبر دهخدا انتخاب شدند.
گفتنی است جایزه علی اکبر دهخدا در سال ۱۳۹۹ به پیشنهاد محمدرضا شفیعی کدکنی در شورای مؤسسه لغت‌نامه دهخدا به تصویب رسید. این جایزه همزمان با بزرگداشت علامه دهخدا در هفتم اسفند هر سال، به اثر برگزیده در حوزه فرهنگ نویسی، اهدا می‌شود.
لینک خبر در وبگاه: https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/22423
یک فنجان واژه‌شناسی - ۲۳
بهروز صفرزاده
..................................................
متن کامل:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/22498
‌دگرگونی دیجیتال در لغت‌نامه دهخدا وآموزش زبان فارسی - دکتر محمود بی‌جن خان، دکتر هادی ویسی
نشست دگرگونی دیجیتال در لغت‌نامه دهخدا وآموزش زبان فارسی - قسمت اول
...........................
لینک متن کامل و فیلم:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/22645
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tv/CVQPlWdl4J3/?utm_source=ig_web_copy_link
...............................
توضیح: نشست «دگرگونی دیجیتال در لغت‌نامه دهخدا وآموزش زبان فارسی»، عنوان یک نشست تخصصی است که در شهریورماه ۱۴۰۰ در اولین جشنواره دیجیتال دانشگاه تهران، توسط مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به صورت برخط برگزار شد. در این نشست دکتر محمود بی‌جن خان (استاد دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران)، دکتر مهرنوش شمس فرد (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر دارا تفضلی (پژوهشگر در دانشگاه نیوکاسل استرالیا) به ارائه مطلب پرداختند. مدیریت این نشست بر عهده دکتر هادی ویسی (دانشیار دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و معاون علمی مؤسسه دهخدا) بود که ایشان نیز در خصوص چگونگی دیجیتال شدن مؤسسه دهخدا، مطلب خود را ارائه کردند. برای استفاده بهتر علاقه‌مندان این نشست به صورت نوشتاری پیاده سازی شده و در سه قسمت در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.
دیجیتال کردن فرایند تألیف لغتنامه‌ها- دکتر مهرنوش شمس‌فرد
نشست دگرگونی دیجیتال در لغت‌نامه دهخدا وآموزش زبان فارسی - قسمت دوم

....................
لینک متن کامل و فیلم:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/22655
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tv/CVSOHFSjXBW/?utm_source=ig_web_copy_link
....................
توضیح: نشست «دگرگونی دیجیتال در لغت‌نامه دهخدا وآموزش زبان فارسی»، عنوان یک نشست تخصصی است که در شهریورماه ۱۴۰۰ در اولین جشنواره دیجیتال دانشگاه تهران، توسط مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به صورت برخط برگزار شد. در این نشست دکتر محمود بی‌جن خان (استاد دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران)، دکتر مهرنوش شمس فرد (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر دارا تفضلی (پژوهشگر در دانشگاه نیوکاسل استرالیا) به ارائه مطلب پرداختند. مدیریت این نشست بر عهده دکتر هادی ویسی (دانشیار دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و معاون علمی مؤسسه دهخدا) بود که ایشان نیز در خصوص چگونگی دیجیتال شدن مؤسسه دهخدا، مطلب خود را ارائه کردند. برای استفاده بهتر علاقه‌مندان این نشست به صورت نوشتاری پیاده سازی شده و در سه قسمت در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.
دگرگونی آموزش زبان فارسی، میراث مثبت یک فاجعه - دکتر دارا تفضلی
نشست دگرگونی دیجیتال در لغت‌نامه دهخدا وآموزش زبان فارسی - قسمت سوم
.............
لینک متن کامل و فیلم:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/22691
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tv/CVUr4cQDr_A/?utm_source=ig_web_copy_link
............................
توضیح: نشست «دگرگونی دیجیتال در لغت‌نامه دهخدا وآموزش زبان فارسی»، عنوان یک نشست تخصصی است که در شهریورماه ۱۴۰۰ در اولین جشنواره دیجیتال دانشگاه تهران، توسط موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به صورت برخط برگزار شد. در این نشست دکتر محمود بی‌جن خان (استاد دانشگاه تهران و رئیس موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران)، دکتر مهرنوش شمس فرد (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر دارا تفضلی (پژوهشگر در دانشگاه نیوکاسل استرالیا) به ارائه مطلب پرداختند. مدیریت این نشست بر عهده دکتر هادی ویسی (دانشیار دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و معاون علمی موسسه دهخدا) بود که ایشان نیز در خصوص چگونگی دیجیتال شدن موسسه دهخدا، مطلب خود را ارائه کردند. برای استفاده بهتر علاقه‌مندان این نشست به صورت نوشتاری پیاده سازی شده و در سه قسمت در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.
رایانه و زبان- ۱۶
کاربردهای پردازش رایانه‌ای زبان
نویسه‌خوان نوری (OCR)
دکتر هادی ویسی
متن کامل:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/22722
یک فنجان واژه‌شناسی-۲۴
بهروز صفرزاده
...................................................
متن کامل در وبگاه دهخدا :
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/22781

@dehkhodaicps
رایانه و زبان- ۱۷
کاربردهای پردازش رایانه‌ای زبان
خطایاب املایی
دکتر هادی ویسی
متن کامل:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/22959
یک فنجان واژه‌شناسی-۲۵
بهروز صفرزاده
...................................................
«کُمون»
متن کامل در وبگاه دهخدا :
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23093
رایانه و زبان- ۱۸
کاربردهای پردازش رایانه‌ای زبان: بازیابی اطلاعات و پرسش-پاسخ متنی
دکتر هادی ویسی
متن کامل:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23267
یک فنجان واژه‌شناسی - ۲۶
بهروز صفرزاده
سلحشور
متن کامل در وبگاه موسسهٔ دهخدا:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23383
رایانه و زبان- ۱۹
کاربردهای پردازش رایانه‌ای زبان: پردازش گفتار در آموزش زبان
دکتر هادی ویسی
متن کامل:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23533
درگذشت ستار آل‌بویه، داماد و آخرین همکار علامه دهخدا
با کمال تأسف آگاهی یافتیم آقای ستار آل‌بویه، همکار و آخرین فردی که به صورت مستقیم با زنده‌یاد دهخدا در تألیف لغت‌نامه همکاری داشته و همچنین داماد او (همسر بانو فروغ آل‌بویه، دخترخواندهٔ دهخدا) در ششم آبان ۱۴۰۰ به سرای باقی شتافته است.
ستار آل‌بویه(۱۳۰۵-۱۴۰۰)، از سال ۱۳۲۵ همکاری‌اش را با علامه دهخدا آغاز کرد و در استخراج لغات و برگه‌نویسی برای فرهنگ فرانسه به فارسی به دهخدا یاری داد. همکاری وی با مؤسسهٔ دهخدا تا سال‌ها پس از اتمام لغت‌نامهٔ دهخدا ادامه داشت. او وکیل پایه یک دادگستری و بازرس قضائی اداره بازرسی کل کشور نیز بوده است.
مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به خانوادهٔ محترم آل‌بویه، همسر و فرزندان و سایر وابستگان تسلیت عرض می‌کند و از خداوند متعال برای آن مرحوم خواستار آرامش ابدی و رحمت الهی است.
لینک وبگاه دهخدا: https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23544
لینک اینستاگرام دهخدا: https://www.instagram.com/p/CWOF6fvq-o8/?utm_medium=copy_link
فراخوان نخستین دورهٔ جایزهٔ علی‌اکبر دهخدا
متن کامل در وبگاه دهخدا:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23591
اینستاگرام دهخدا:
https://www.instagram.com/p/CWQJYpMquhI/?utm_source=ig_web_copy_link
یک فنجان واژه‌شناسی - ۲۷
بهروز صفرزاده
متن کامل در وبگاه دهخدا: https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23620
ثبت نام یکصد و چهارمین دوره آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی‌زبانان
Registration Deadline for the 104th Persian Intensive Course of December 2021
.................
🔗https://dehkhoda.ut.ac.ir/en/news/23711
🔗https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23710
🔗https://www.instagram.com/p/CWczsNxqTN_/?utm_medium=copy_link
وبینار رویکردهای آموزشی زبان فارسیِ مؤسسهٔ دهخدا برگزار می‌شود
وبگاه: https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23733
اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/CWgF77VKbRd/?utm_source=ig_web_copy_link
وبینار بین‌المللی آشنایی با رویکردهای آموزشی مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ به وقت ایران برگزار می‌شود.
در این که وبینار به همت انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، اتحادیه دانشگاه‌های تفتاش و میزبانی دانشگاه فردوسی برگزار می‌شود، دکتر محمود بی‌جن‌خان و دکتر هادی ویسی به عنوان رییس و معاون علمی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، به معرفی این مرکز و شیوه‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان می‌پردازند. شرکت در این وبینار آزاد بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://vroom.um.ac.ir/iscm با انتخاب گزینه میهمان در این وبینار شرکت کنند.
رایانه و زبان- ۲۰
کاربردهای پردازش رایانه‌ای زبان: پردازش متن در آموزش زبان
دکتر هادی ویسی
متن کامل:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23769
یک فنجان واژه‌شناسی - ۲۸
بهروز صفرزاده
متن کامل:
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23786
...................................................
سامسونت
رایانه و زبان فارسی - ۲۱
کاربردهای پردازش رایانه‌ای زبان: تکمیل خودکار متن
دکتر هادی ویسی
متن کامل: https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/news/23915