دقت برس، عباسی ۰۹۱۵۸۰۹۰۶۲۶
54 members
166 photos
فرچه و برس سازی صنعتی دقت مشهد
طراحی ،ساخت و تولید انواع فرچه و برس های صنعتی و غیر صنعتی از قبیل برس های کف شور،جدول شور ،جانبی،عرضی .
فرچه و برس های تخت، استوانه ای ،گرد ،برس خطی و.....غیره
و همچنین طراحی انواع برس های صنعتی و فرچه های غیر صنعتی و ارس
Download Telegram
to view and join the conversation