Darfanland
6 subscribers
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
در اینجا روزگاری کانالی بود که از حال و روز فنلاند به فارسی می‌نوشت. دیگر نیست. دیگر نمی‌توانست بماند.


به امید جهانی بهتر.