دانش وب
5 members
8 photos
دوره های اموزشی

کانفیگ و مدیریت سرور

شبکه

برنامه نویسی و طراحی صفحات وب

ارتباط با آدمین
@Roozbehmashayekhi
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
آموزش کاربردی putty و آشنایی با پروتکل ssh و نحوه اتصال به ssh
https://daneshweb.com/?p=432
تست سرعت آپلود و دانلود و پینگ تایم در لینوکس
https://daneshweb.com/?p=917
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش اول
https://daneshweb.com/?p=1100
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش دوم
https://daneshweb.com/?p=1226
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش سوم
https://daneshweb.com/?p=1326
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش چهارم
https://daneshweb.com/?p=1369
آموزش کانفیگ سرور - بخش پنجم

https://daneshweb.com/learning-linux-server-configuration5/
آموزش کانفیگ سرور لینوکس_بخش ششم

https://daneshweb.com/courses/learning-linux-server-configuration6/