کاپ سرویس
778 members
162 photos
27 videos
16 links
بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
آدرس: تهران ، میدان سپاه ، خیابان اجاره دار ، پلاک 170
021-77538188 021-77538189
سوالات فنی خود را از ما بپرسید
@cupservicesoal
Download Telegram
to view and join the conversation
پرسش و پاسخ ...
رنو سیمبل
کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
پرسش و پاسخ ...
پژو ۲۰۶
کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
ساندرو اتوماتیک ...
کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
خودرو ۲۰۷ ...
کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
خودرو سانتافه ...
کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
خلاص کردن خودرو در حین حرکت...
کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
استفاده از حالت S در خودرو ...

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
تفاوت در رنگ روغن گیربکس ...

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
طولانی شدن عمر توربین ...

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice
پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal
www.cupservice.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گیربکس مدرن ...

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice

پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal

www.cupservice.ir
شیربرقی چه نقشی در گیربکس دارد؟

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice

پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal

www.cupservice.ir
چه کارهایی باعث تقه زدن گیربکس می شود ؟

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice

پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal

www.cupservice.ir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گیربکس دستی بهتر است یا اتوماتیک ...

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice

پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal

www.cupservice.ir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ادامه گیربکس دستی بهتر است یا اتوماتیک ...

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice

پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal

www.cupservice.ir
فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ ...

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice

پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal

www.cupservice.ir
پرسش و پاسخ ...

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice

پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal

www.cupservice.ir
ساعات کاری مجموعه کاپ سرویس

کاپ سرویس بزرگترین و مجهزترین مرکز تخصصی گیربکس اتوماتیک
@cupservice

پاسخگوی سوالات فنی شما در رابطه با گیربکس اتوماتیک در سایت و تلگرام
@cupservicesoal

www.cupservice.ir