CuongDC
607 members
778 photos
65 videos
138 files
211 links
P A S S I O N. C U O N G D C. C O
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
cách mà cảnh sát Bỉ kiểm tra nồng độ cồn
MẸ LẠ GÌ MÀY
MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG CỦA NỒM vs TÌNH HÌNH TỆ NẠN
CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN
TẾT ĐẾN ĐÍT RỒI
➡️ Đàn ông có 2 sở thích :
- Kéo con gái nhà lành thành hư hỏng, lại khuyên con gái hư hỏng về làm lại con nhà lành .
.
➡️ Đàn bà có 2 sở thích :
- Nói với trai nghèo toàn chuyện tiền nong ,
- Nhưng nói chuyện với trai giàu toàn nói chuyện tình cảm .
.
ĐÚNG HAY RẤT ĐÚNG ???
CỨNG NHƯ QUẢ TRỨNG