محصولات بهداشتی کانسپتیک ConSeptic
11 members
4 photos
Conseptic محصولی بینظیر
#ضدعفونی کننده بسیار سریع دست و سطوح کانسپتیک محصول اوراسیای کشور ارمنستان
با قابلیت گندزدایی در کمتر از هشت ثانیه بدون کلر و الکل و عوارض پوستی و تنفسی ناشی از کلر و الکل، از بین برنده ی انواع ویروس H1N1 HIV HBV HCV & COVID-19
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel name was changed to «محصولات بهداشتی کانسپتیک ConSeptic»
محصولات بی نظیر کانسپتیک