آموزش کامسول -شبیه سازان امیرکبیر
5.47K members
1.21K photos
229 videos
139 files
1.3K links
بانک اطلاعات و آموزش کامسول comsol
کامسول یار _ شبیه سازان امیرکبیر

درخواست انجام پروژه
درخواست همکاری با ما
@comsol_yar
پیامک09022113687

مشاهده ۱۲۰۰پروژه آماده رایگان
comsolyar.com سایت
Download Telegram
to view and join the conversation
معیار پوسته سقف Scordelis-Lo

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

در این مثال یک غشای خمیده نازک با استفاده از رابط پوسته ساخته و حل می‌شود. این مدل، یک مدل معیار است که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و به سقف Scordelis-Lo اشاره دارد.
حداکثر تغییر شکل z محاسبه شده با مقدار داده شده در مجموعه استاندارد پیشنهادی مسائل برای تست دقت اجزای محدود، عناصر محدود در تجزیه و تحلیل و طراحی، 1985 مقایسه شده است.
مقاومت‌پذیری وابسته به دما در مخازن تحت فشار

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

این مثال چگونگی استفاده از مواد وابسته به دما را در ماژول مصالح ساختاری غیرخطی نشان می‌دهد.
یک ظرف بزرگ آب گرم تحت فشار را در خود نگه می‌دارد. چندین لوله به ظرف فشار وصل شده‌اند. در صورت سرد شدن اضطراری، این لوله‌ها می‌توانند به سرعت آب سرد را انتقال دهند. مخزن فشار از جنس استیل کربن بوده که دارای روکش داخلی از استیل ضد زنگ است. در صورت گذرا بودن دمای سریع، اختلاف در خصوصیات انبساط حرارتی بین مواد باعث ایجاد تنش زیاد می‌شود.
خوردگی تحت تأثیر ته نشینی

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

در این مدل، اثر محصول خوردگی بر خوردگی گالوانیک بین آلیاژ منیزیم (AE44) و فولاد خفیف در تماس با محلول آب نمک ارائه شده است، که در آن مرزهای تغییر شکل یافته به دلیل رسوب محصول خورندگی و همچنین انحلال منیزیم در نظر گرفته شده است.
حمل و نقل یونهای Mg2 + تولید شده در سطح منیزیم و یونهای OH تولید شده در سطح فولاد خفیف و واکنش بارش آن ها که محصول خوردگی هیدروکسید منیزیم را تشکیل می دهد در اینجا با استفاده از رابط حمل و نقل گونه های رقیق مدل سازی شده است. ردیابی محصول خوردگی هیدروکسید منیزیم (Mg (OH) 2) با استفاده از رابط سطح تنظیم شده در زیر شاخۀ ریاضیات مدل سازی شده است.
جریان اشباع متغیر

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

در این مثال از رابط معادلۀ ریچاردز برای ارزیابی چگونگی مشاهدۀ حسگرهای آبیاری ژئوفیزیکی سطح واقعی اشباع مایع در خاک‌های اشباع‌شدۀ متغیر استفاده شده است. چالش برای توصیف حرکت سیال در محیط متخلخل با اشباع متغیر در درجه اول در لزوم توصیف چگونگی تغییر ظرفیت انتقال و ذخیره مایعات با ورود مایعات و پرکردن فضای منافذ نهفته است. به دست آوردن داده‌های تجربی برای این خصوصیات دشوار است. علاوه بر این، خواصی که به عنوان اشباع خاک تغییر می‌کنند، ضرایب معادله هستند، که باعث می‌شود ریاضیات به طور آشکاری غیرخطی باشد.
رابط معادلۀ ریچاردز، رابط‌هایی را فراهم می‌کند که ون روابط جنوشن و بروکس و کوری را برای احتباس مایعات و خاصیت مواد با حلی متفاوت مکانیزه می‌کند.
حوضه تصفیه آب

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

حوضه‌های تصفیه آب در فرآیندهایی در مقیاس صنعتی به منظور از بین بردن باکتری‌ها یا سایر آلاینده‌ها از جمله تهیۀ آب برای آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
برنامۀ تصفیۀ آب، استفاده از برنامه‌هایی را برای مدل‌سازی جریان آشفته و توازن مواد با واکنش شیمیایی نشان می‌دهد. می‌توانید ابعاد و جهت‌گیری حوضه، مخلوط‌کردن حفره‌ها و کانال‌های ورودی و خروجی را مشخص کنید. همچنین می‌توانید سرعت واکنش، غلظت گونه‌ها و سرعت واکنش را در واکنش مرتبه اول ثابت کنید.
برنامه برای جریان آشفته در حوضه حل کرده و زمینه‌های جریان و غلظت حاصل از آن، همچنین فضا-زمان، نیمه‌عمر و افت فشار را ارائه می‌دهد.
Channel name was changed to «آموزش کامسول -شبیه سازان امیرکبیر»
باتری اکسید روی-نقره هم دمای یک بعدی

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

باتری های اکسید روی-نقره (Zn-AgO) به دلیل ظرفیت بالایی که در واحد وزن دارند، در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. در این کار تخلیۀ باتری Zn-AgO با استفاده از رابط باتری با الکترولیت دوتایی شبیه سازی شده است. واکنش الکتروشیمیایی در الکترودهای مثبت و منفی منجر به تغییرات تخلخل و غلظت گونه ها در الکترودها می شود. این نمونه با استفاده از دامنه های ODE و رابط های DAE مدل سازی شده است.
این مثال آموزشی را میتوان برای مطالعۀ عملکرد باتری های Zn-AgO و برای ایجاد تصوری نسبت به طراحی سلول استفاده کرد. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل برای مرتبط کردن کاهش ولتاژ سلولی در انتهای تخلیه به غلظت گونه ها در الکترودها صورت گرفته و بنابراین نشان دهندۀ الكترود محدود كننده در سلول است.
انتشار موج سه بعدی در موجبر سیلیکونی با پیکره بندی شیار و تیغه

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

یک موجبر سیلیکونی سه بعدی با پیکره بندی شیار و تیغه تنظیم شده است. مش بندی شامل مش با فیزیک کنترل شده است که تعداد مش های طولی آن به منظور تجسم نوسان موج به میزان 50 عدد تنظیم شده است.
بحث مفصل در مورد تنظیم مدل در پست وبلاگ شرح داده شده است: "سیلیکون فوتونیک: طراحی و نمونه سازی موجک سیلیکون" در بخش "طراحی و نمونه سازی سیلیکون موجک".
راکتور بستربندی شدۀ چندطبقه ای

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

یکی از رایج ترین راکتورها در صنایع شیمیایی، برای استفاده در فرآیندهای کاتالیزوری ناهمگن، راکتور بستر بستربندی شده است. این نوع راکتور هم در سنتز و هم در تصفیۀ فاضلاب و احتراق کاتالیزوری مورد استفاده قرار می گیرد.
این مدل برای محاسبۀ توزیع غلظت در گاز راکتور که در اطراف گلوله ها جریان دارد تنظیم شده است؛ اما همچنین از یک بعد اضافی استفاده کرده که توزیع غلظت را در داخل هر گلوله کاتالیزوری متخلخل مدل-سازی میکند. ابعاد اضافی در ویژگی Reactive Pellet Bed ساخته شده است که در COMSOL 5.0 معرفی شده است.
راکتور از یک پوستۀ استوانه ای پر شده از ذرات کاتالیزور تشکیل شده است. این ذرات می توانند درون یک ساختار پشتیبان مانند لوله یا کانال قرار گیرند، یا می توان آنها را در یک محفظۀ واحد در راکتور جمع کرد.
این مدل یک رویکرد برای مطالعۀ تعادل های کلان و میکروجرم همراه در تخت های بستربندی شده و سایر راکتورهای ناهمگن را ارائه میدهد.
حسابگر بخش تیر (با استفاده از LiveLink برای Excel®)

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

این نرم‌افزار ویژگی‌های بخش تیر و توزیع تنش واقعی را در یک بخش تیر فولادی مشخص محاسبه می‌کند. طیف گسترده‌ای از استانداردهای تیر آمریکایی و اروپایی در دسترس است. از LiveLink برای اکسل به منظور خواندن داده‌های تیر ذخیره شده در کارنامه و ذخیرۀ نتیجه در کاربرگ استفاده می‌کند.
برای اکسل به ماژول مکانیک ساختاری وLiveLink نیاز دارد.
پلاسمای جفت‌شده خازنی

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

کنفرانس الکترونیکی گازی NIST بستری را برای مطالعۀ راکتورهای پلاسمای جفت‌شدۀ خازنی(CCP) فراهم کرده است؛ که این همان چیزی است که این برنامه بر اساس آن بنا شده است.
اصل عملکرد یک پلاسمای جفت‌شدۀ خازنی در مقایسه با مورد القایی متفاوت است. در راکتورCCP ، پلاسما با استفاده از پتانسیل الکترواستاتیک سینوسی در شکاف کوچکی که با یک فشار کم پر می‌شود (به طور معمول 1 توریچلی و در این حالت، گاز آرگون است) پایدار می‌شود. مکانیسم رسوب نیرو در راکتور CCP بسیار غیرخطی بوده و سیستم برای دستیابی به یک راه حل حالت پایدار دوره‌ای به چرخه‌های RF کافی نیاز دارد.
این برنامه به کاربر اجازه می‌دهد تا ورودی‌هایی را برای پیکره‌بندی خواص هم پلاسما و هم دی‌الکتریک به همراه ورودی‌های عملکرد کلی مانند ابعاد فیزیکی سلول، تعداد چرخه‌های RF و فرکانس و ولتاژ محرک فراهم کند.
آبکاری تزئینی

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

مدل آموزش آبکاری. این مدل از توزیع جریان ثانویه با سینتیک کامل Butler-Volmer برای آند و کاتد استفاده می کند. ضخامت لایۀ رسوب شده در کاتد و همچنین الگوی ناشی از انحلال سطح آند محاسبه می-شود.
جریان های گردابی در یک استوانه

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

جریان های گردابی در یک استوانۀ رسانا، از جریان‌هایی که از یک سیم‌پیچ اطراف آن عبور می‌کنند، تولید می‌شوند. اثر پوسته در سیم‌پیچ نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مدل‌سازی سریع عددی آنتن عدسی شیپوری مخروطی

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

یک ساختار سه‌بعدی متقارن محوری مانند آنتن شیپوری مخروطی با استفاده از تنها طرح دوبعدی آن می‌تواند به روشی سریع و کارآمد شبیه‌سازی شود. در این مدل، تابش آنتن و ویژگی‌های تطبیقی آن طبق حالت TE حکمفرمای موجبر مدور داده شده با شبیه‌سازی هندسه متقارن محوری دوبعدی یک ساختار آنتن سه‌بعدی، با سرعت بسیار زیادی محاسبه می‌شود.
میخ گالوانیزه

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

این مثال آموزشی به عنوان مقدمه¬ای برای ماژول خوردگی و ارائۀ مدل¬های اکسیداسیون فلز و تراکم جریان اکسیژن در سطح یک میخ گالوانیزۀ احاطه شده توسط یک تکه چوب مرطوب -که به عنوان الکترولیت عمل می¬کند- است. لایۀ محافظ روی میخ کاملاً پوشانده نشده است، به طوری که در نوک میخ سطح آهن زیرین قرار گرفته است. ابتدا هدایت الکترولیت و سینتیک واکنش الکترود برای بدست آوردن توزیع جریان ثانویه مدل¬سازی شده (تغییرات غلظت در سلول برای آن حساب نمی¬شود) و در بخش دوم انتقال اکسیژن برای مدل¬سازی توزیع جریان سوم انجام می¬شود.
انتقال حرارت در یک ورقه محدود

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

این مثال ساده شامل گرم کردن یک ورقۀ محدود و نحوۀ تغییر دما با زمان است. ما مسأله را در کامسول مالتی‌فیزیک تنظیم خواهیم کرد و پس از آن، روش را با راه حل تحلیلی مقایسه می‌کنیم.
تطبیق مقاومت ظاهری

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

این آموزش یک خازن جفت‌شده با پلاسما را با یک شبکۀ تطبیق‌دهنده نوع L در توان بالا و پایین هدایت می‌کند. در قدرت کم، جایی که هارمونیک در جریان کم قرار دارد، تطبیق کامل با مقدار توان انتخابی به دست می‌آید. جاروها روی قدرت، فرکانس و فشار انجام شده و تأثیر آن‌ها بر نسبت انتقال قدرت انطباق و بازده بررسی می‌شود. سرانجام، یک جارو در محدودۀ توان بالاتر انجام می‌شود. وجود هارمونیک قابل توجه در جریان باعث عدم تطابق مقاومت ظاهری می‌شود.
گرمایش ژولی یک میکرومحرّک

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

این مدل آموزشی از یک محرّک حرارتی دو طرفه، سه پدیدۀ فیزیکی مختلف را به هم متصل می¬کند: هدایت جریان الکتریکی، هدایت گرما با تولید گرما، و استحکام و استحکام ساختاری به دلیل گسترش حرارتی.
این مدل در سه نسخه موجود است:
• گرمایش ژولی یک میکرومحرّک (thermalactuatorjh.mph): در این نسخۀ مدل، فقط جریان و درجه حرارت محاسبه می¬شود، در حالی که تغییر شکل نادیده گرفته می¬شود. فقط مجوز کامسول مالتی-فیزیک مورد نیاز است.
• محرّک حرارتی (thermalactuatortem.mph): در این نسخۀ مدل، یک تجزیه و تحلیل الکتریکی و حرارتی به طور کامل انجام شده است. مجوز برای ماژول مکانیک ساختاری یا ماژول MEMS مورد نیاز است.
• محرّک حرارتی-پارمتربندی (thermalactuatortem_parameterized.mph): این مدل همانند قبلی است، به جز اینکه هندسه پارامتربندی شده است تا اثر تغییر اندازه ابعاد را تحلیل کند. مجوز برای ماژول مکانیک ساختاری یا ماژول MEMS مورد نیاز است.
تجزیه و تحلیل تغییر شکل بزرگ یک تیر

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

این مثال به بررسی انحراف تیر شاخه‌ای که دچار انحرافات بسیار بزرگ است، می‌پردازد. تیر با استفاده از رابط مکانیک جامد و رابط تیر مدل‌سازی شده است. نتایج با یکدیگر و با یک راه حل معیار از NAFEMS مقایسه می‌شوند. بعلاوه، یک تحلیل کمانش خطی انجام شده و بار بحرانی به دست آمده از این مطالعه با بار بحرانی اویلر مقایسه می‌شود.
این مدل از بخش 5.2 NAFEMS پس‌زمینه تا تحلیل عناصر محدود از معیارهای غیرخطی هندسی ارائه می‌شود.
میدان مغناطیسی یک سیم‌پیچ هلمهولتز

1100 پروژه رایگان کامسول
09021145350 پیامک
دریافت پروژه در سایت comsolyar.com

سیم‌پیچ هلمهولتز یک جفت موازی از سیم‌پیچ‌های مدور یکسان است که یک شعاع را از هم جدا کرده و پیچانده به طوری که جریان از طریق هر دو سیم‌پیچ در همان جهت جریان می‌یابد. این سیم‌پیچ باعث ایجاد میدان مغناطیسی یکنواخت بین سیم‌پیچ‌های با جزء اصلی به موازات محورهای دو سیم‌پیچ می‌شود.
کاربردهای سیم‌پیچ‌های هلمهولتز از لغو میدان مغناطیسی زمین گرفته تا تولید میدان مغناطیسی برای آزمایش‌ها و برنامه‌های کاربردی مورد نیاز را شامل می‌شود. تولید میدان هلمهولتز بسته به کاربردها، می‌تواند ثابت یا متغیر زمانی DC یا AC باشد.