فروشگاه کماندو کمپینگ
961 members
263 photos
47 videos
2 files
3 links
شهریار.جنب پل زیرگذر قائم.پاساژ فیروزه.پلاک۱۴۰
تلفن: ۰۹۳۳۹۱۲۴۳۶۰
تلفن: ۰۲۱۴۰۶۶۵۱۰۲
ارتباط با ادمین:
@kia11423
Download Telegram
to view and join the conversation
چوب دو تیکه قزلی Excellent
سایز 1/5 قیمت: 118.000
سایز 1/80 قیمت: 129.000
سایز 2/10 قیمت: 148.000
اکشن : 35_18 گرم
چوب دو تیکه CATAPULT
سایز : 2/10 و 1/80
اکشن : 100&80
حلقه دو طرفه حرفه ای
قیمت : 158.000 تومان
چوب ماهیگیری تمام کربن haidao
سایز: 3.60
اکسن : 60 الی 100
قیمت: 268.000تومان
چرخ کبری cb200
چرخ دنده
قیمت: ۵۸.۰۰۰ تومان
چرخ کبری jl200
۳بلبرینگ
قیمت: ۷۹.۰۰۰ تومان
چرخ ماهیگیری qunhai sl200
به همراه ۱۰۰ متر نخ
قیمت: ۸۸.۰۰۰ تومان
چرخ کبری cb140
۱ بلبرینگ
قیمت: ۱۴۸.۰۰۰ تومان
چرخ کبری cb440
۴ بلبرینگ
قیمت: ۱۵۸.۰۰۰ تومان
چرخ sl500
۳ بلبرینگ
قیمت: ۱۶۸.۰۰۰ تومان
چرخ ماهیگیری yolo 7000
۴بلبرینگ
قیمت: ۲۲۸.۰۰۰ تومان
چرخ ماهیگیری feeder boyang fg60
۳بلبرینگ
به همراه ۱۰۰ متر نخ
قیمت:۱۹۸.۰۰۰ تومان
چرخ tokushima el6002
۳بلبرینگ
قیمت: ۲۸۸.۰۰۰ تومان
چرخ bonus60
1بلبرینگ
قیمت: ۱۹۸.۰۰۰ تومان
چرخ qunhai sg7000
۶ بلبرینگ
قیمت: ۲۵۵.۰۰۰ تومان
چرخ qunhai sg6000
6بلبرینگ
قیمت: ۲۴۰.۰۰۰ تومان
چرخ gunhai st5000
8 بلبرینگ
قیمت: ۳۴۸.۰۰۰ تومان
چرخ ماهیگیری کپوری8000 cceanfly
2بلبرینگ بزرگ
قیمت:۳۹۸.۰۰۰تومان
چرخ alba star cf60
۸ بلبرینگ
قیمت: ۴۵۸.۰۰۰ تومان
چرخ فیدر TP8000
اسپول و دسته فلزی
تعداد بلبرینگ 13+1
قیمت 698000 تومان