چتردانش جوین_جغتای
81 members
388 photos
49 videos
59 files
134 links
مرکز تخصصی حقوقی
🔹وکالت
🔸قضاوت
🔹سردفتری
🔸ارشد و دکتری
💥آزمونهای آزمایشی💥بسته های مرجع

📲 09156926385عباس ابادی
@Zehneziba96 🆔
نمایندگی شهرستان های جوین و‌جغتای
🏡دفتر مرکزی:شهرستان جوین.نبش چهار راه اصلی سردارآبادآدرس کانال:

@chatre_jovein
Download Telegram
to view and join the conversation
#زنگ _مشاوره

چند نکته درمورد روزهای قبل از آزمون های آزمایشی:

داوطلبان محترمی که در آزمون‌های آزمایشی شرکت داشته اید فرایند تحلیل کارنامه یکی از عوامل مهم در مورد پی بردن به ریشه اشتباهات و یا مبحث یادگیری ناقص است. اطلاع از فرایند تحلیل آزمون باعث مدیریت برنامه مطالعاتی در هفته های باقی مانده خواهند شد.


💠💠💠💠💠💠

با دریافت پاسخ تشریحی در آزمون های قبل وضعیت هر سوال را می توانید ارزیابی کنید چرا که با جواب دادن به سوالات نادرست متوجه میشوید که یادگیری ناقصی از آن مبحث داشتید .

💠💠💠💠💠💠

سوالات نادرست اهمیت به سزایی در شناخت یادگیری های ناقص دارند و با توجه به این مسئله قبل از آزمون های آزمایشی با نگاه کردن به این مباحث اشتباهات تکرار نخواهند شد.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

توصیه:
با تحلیل این موارد دید بهتری از مطالعات درطول دوره خواهید داشت.
#مشاوره_ عباس ابادی @chatre_jovein