چتردانش جوین_جغتای
80 members
382 photos
49 videos
59 files
130 links
مرکز تخصصی حقوقی
🔹وکالت
🔸قضاوت
🔹سردفتری
🔸ارشد و دکتری
💥آزمونهای آزمایشی💥بسته های مرجع

📲 09156926385عباس ابادی
@Zehneziba96 🆔
نمایندگی شهرستان های جوین و‌جغتای
🏡دفتر مرکزی:شهرستان جوین.نبش چهار راه اصلی سردارآبادآدرس کانال:

@chatre_jovein
Download Telegram
to view and join the conversation
📚نکته حقوق جزا :

😎شرایط تحقق اختلاس :

👈مختلس باید #کارمند_دولت یا نهادها و موسسات مذکور در قانون باشد

👈مال به حسب #وظیفه به کارمند #سپرده شده باشد (مال اعم از منقول و غیر منقول)

👈مال باید #برداشت_و_تصاحب گردد و صرف برداشت اختلاس نیست استثنائا در مورد #نظامیان صرف برداشت اختلاس است

👈در اختلاس مهم نیست که اختلاس به نفع خود باشد یا غیر

👈برداشت و تصاحب باید به صورت #عمدی باشد در واقع اختلاس جرمی است عمدی و #سونیت لازمه ی تحقق آن است که شخص در صورتی مختلس محسوب می شود عامدانه و به قصد #تملک_یا_تصاحب مال را بردارد پس اگر کسی به قصد # استفاده_موقت اموال دولت را بردارد مشمول حکم اختلاس نشده بلکه #تصرف_غیر_قانونی است

شباهت های اختلاس و تصرف غیر قانونی:

✔️در هر دو مرتکب #کارمند_دولت یا نهادها یا موسسات مذکور در قانون است با این تفاوت جزئی که بنیادها و نهادهای زیر نظر ولی فقیه و نمایندگان مجلس مشمول حکم اختلاس #نمیشوند اما مشمول #تصرف_غیر_قانونی می گردد

✔️در هر دو موضوع جرم واحد است (مال متعلق به دولت یا مردم در اختیار دولت)

✔️در هر دو مال برحسب وظیفه سپرده شده است

تفاوت های اختلاس و تصرف غیر قانونی :

اختلاس جرمی # مقید است ولی تصرف غیر قانونی جرمی #مطلق است

اختلاس جرمی #مرکب است ولی تصرف غیر قانونی جرمی #ساده است

اختلاس جرمی با سونیت خاص (#قصد_تملک) است اما تصرف غیرقانونی جرمی با سونیت عام است.
@chatre_jovein