👑 كافه گجت 👑
1.41K members
511 photos
129 videos
56 files
246 links
📱 كافه گجت
💳 بررسي و آموزش اپل،اندرويد،گجت هاي شگفت انگيز،فروش محصولات الكترونيكي
📱 09120234383
☎️ 02122737678
👇🏻سفارش آنلاين👆🏻
@CafeGadgetAdmin
‌‏http://instagram.com/CafeGadget.ir
Download Telegram
to view and join the conversation

🔰تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه🔰
‌ ‌
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️‌ ‌
شروع تخفیف از تاریخ ۲ آذر ماه به مدت ۲ روز(جمعه و شنبه)‌‌‌‌‌ ‌

🔴فقط تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه فرصت دارید🔴‌‌

🔰آدرس:آجودانیه،پاساژ عرش،طبقه اول،واحد۹۶ ،فروشگاه کافه گجت.‌

📞۰۲۱۲۶ ۴۵ ۴۷ ۳۵
📞۰۹۱۲۰۲۳ ۴۳ ۸۳‌‌ ‌ ‌
⚜️این فرصت استثنائی را از دست ندهید⚜️‌‌

@cafegadget.store
@cafegadget.ir
Telegram: https://t.me/cafegadget

#cafegadget #sale #off #blackfriday #کافه_گجت #تخفیف #جمعه_سیاه

🔰تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه🔰
‌ ‌
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️‌ ‌
شروع تخفیف از تاریخ ۲ آذر ماه به مدت ۲ روز(جمعه و شنبه)‌‌‌‌‌ ‌

🔴فقط تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه فرصت دارید🔴‌‌

🔰آدرس:آجودانیه،پاساژ عرش،طبقه اول،واحد۹۶ ،فروشگاه کافه گجت.‌

📞۰۲۱-۲۶ ۴۵ ۴۷ ۳۵
📞۰۹۱۲-۰۲۳ ۴۳ ۸۳‌‌ ‌ ‌
⚜️این فرصت استثنائی را از دست ندهید⚜️‌‌

@cafegadget.store
@cafegadget.ir
Telegram: https://t.me/cafegadget

#cafegadget #sale #off #blackfriday #کافه_گجت #تخفیف #جمعه_سیاه

🔰تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه🔰
‌ ‌
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️‌ ‌
شروع تخفیف از تاریخ ۲ آذر ماه به مدت ۲ روز(جمعه و شنبه)‌‌‌‌‌ ‌

🔴فقط تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه فرصت دارید🔴‌‌

🔰آدرس:آجودانیه،پاساژ عرش،طبقه اول،واحد۹۶ ،فروشگاه کافه گجت.‌

📞۰۲۱۲۶ ۴۵ ۴۷ ۳۵
📞۰۹۱۲۰۲۳ ۴۳ ۸۳‌‌ ‌ ‌
⚜️این فرصت استثنائی را از دست ندهید⚜️‌‌

@cafegadget.store
@cafegadget.ir
Telegram: https://t.me/cafegadget

#cafegadget #sale #off #blackfriday #کافه_گجت #تخفیف #جمعه_سیاه

🔰تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه🔰
‌ ‌
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️‌ ‌
شروع تخفیف از تاریخ ۲ آذر ماه به مدت ۲ روز(جمعه و شنبه)‌‌‌‌‌ ‌

🔴فقط تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه فرصت دارید🔴‌‌

🔰آدرس:آجودانیه،پاساژ عرش،طبقه اول،واحد۹۶ ،فروشگاه کافه گجت.‌

📞۰۲۱۲۶ ۴۵ ۴۷ ۳۵
📞۰۹۱۲۰۲۳ ۴۳ ۸۳‌‌ ‌ ‌
⚜️این فرصت استثنائی را از دست ندهید⚜️‌‌

@cafegadget.store
@cafegadget.ir
Telegram: https://t.me/cafegadget

#cafegadget #sale #off #blackfriday #کافه_گجت #تخفیف #جمعه_سیاه

🔰تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه🔰
‌ ‌
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️‌ ‌
شروع تخفیف از تاریخ ۲ آذر ماه به مدت ۲ روز(جمعه و شنبه)‌‌‌‌‌ ‌

🔴فقط تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه فرصت دارید🔴‌‌

🔰آدرس:آجودانیه،پاساژ عرش،طبقه اول،واحد۹۶ ،فروشگاه کافه گجت.‌

📞۰۲۱۲۶ ۴۵ ۴۷ ۳۵
📞۰۹۱۲۰۲۳ ۴۳ ۸۳‌‌ ‌ ‌
⚜️این فرصت استثنائی را از دست ندهید⚜️‌‌

@cafegadget.store
@cafegadget.ir
Telegram: https://t.me/cafegadget

#cafegadget #sale #off #blackfriday #کافه_گجت #تخفیف #جمعه_سیاه

🔰تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه🔰
‌ ‌
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️‌ ‌
شروع تخفیف از تاریخ ۲ آذر ماه به مدت ۲ روز(جمعه و شنبه)‌‌‌‌‌ ‌

🔴فقط تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه فرصت دارید🔴‌‌

🔰آدرس:آجودانیه،پاساژ عرش،طبقه اول،واحد۹۶ ،فروشگاه کافه گجت.‌

📞۰۲۱۲۶ ۴۵ ۴۷ ۳۵
📞۰۹۱۲۰۲۳ ۴۳ ۸۳‌‌ ‌ ‌
⚜️این فرصت استثنائی را از دست ندهید⚜️‌‌

@cafegadget.store
@cafegadget.ir
Telegram: https://t.me/cafegadget

#cafegadget #sale #off #blackfriday #کافه_گجت #تخفیف #جمعه_سیاه

🔰تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه🔰
‌ ‌
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️‌ ‌
شروع تخفیف از تاریخ ۲ آذر ماه به مدت ۲ روز(جمعه و شنبه)‌‌‌‌‌ ‌

🔴فقط تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه فرصت دارید🔴‌‌

🔰آدرس:آجودانیه،پاساژ عرش،طبقه اول،واحد۹۶ ،فروشگاه کافه گجت.‌

📞۰۲۱۲۶ ۴۵ ۴۷ ۳۵
📞۰۹۱۲۰۲۳ ۴۳ ۸۳‌‌ ‌ ‌
⚜️این فرصت استثنائی را از دست ندهید⚜️‌‌

@cafegadget.store
@cafegadget.ir
Telegram: https://t.me/cafegadget

#cafegadget #sale #off #blackfriday #کافه_گجت #تخفیف #جمعه_سیاه

🔰تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه🔰
‌ ‌
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️‌ ‌
شروع تخفیف از تاریخ ۲ آذر ماه به مدت ۲ روز(جمعه و شنبه)‌‌‌‌‌ ‌

🔴فقط تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه فرصت دارید🔴‌‌

🔰آدرس:آجودانیه،پاساژ عرش،طبقه اول،واحد۹۶ ،فروشگاه کافه گجت.‌

📞۰۲۱۲۶ ۴۵ ۴۷ ۳۵
📞۰۹۱۲۰۲۳ ۴۳ ۸۳‌‌ ‌ ‌
⚜️این فرصت استثنائی را از دست ندهید⚜️‌‌

@cafegadget.store
@cafegadget.ir
Telegram: https://t.me/cafegadget

#cafegadget #sale #off #blackfriday #کافه_گجت #تخفیف #جمعه_سیاه