BPM Talk
433 subscribers
22 photos
38 videos
3 files
25 links
گفتگوی مدیریت فرآیند کسب و کار
دورهمی های BPMTalk در حال حاضر چهارشنبه هر هفته برگزار می شوند. اکثر این دورهمی ها در کلاب هاوس برگزار می شوند و ارائه هایی که نیاز به تصویر دارند در اسکایپ برگزار می شوند.
گروه:
@bpmnir
اکانت مدیریت:
@mahdimjalali
Download Telegram
to view and join the conversation
جلسه ۴
BPMN
گفتگوی مدیریت فرآیند کسب و کار
دورهمی: بحث در مورد اینکه یک پروژه BPM رو چگونه شروع کنیم، مسئولیت مستندسازی فرآیندها در جریان بهبود فرآیندها با چه کسی است
دوشنبه 18 خرداد 1400
#bpmtalk No_10
——
جلسات BPM Talk روزهای زوج از ساعت 21 در گروه @bpmnir برگزار می شود
_________
@bpmtalk
جلسه پنجم
BPMN
گفتگوی مدیریت فرآیند کسب و کار
دورهمی: فرآیندکاوی process mining
با حضور مهندس حبیب مرادی

#bpmtalk No_11
——
جلسات BPM Talk روزهای زوج از ساعت 21 در کلاب هاوس برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در گروه تلگرامی @bpmnir عضو شوید
Audio
گفتگوی مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk
دورهمی: وظیفه گرایی در مقابل فرآیند محوری، روش و الزامات تدوین فرآیند، معرفی idef0، معرفی کاربردهای BPMN در هزینه یابی مبتنی بر فعالیت با روش ABC و TDABC
چهارشنبه 9 تیرماه 1400
#bpmtalk No_12
——
جلسات BPM Talk روزهای زوج از ساعت 21 در کلاب هاوس برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در گروه تلگرامی @bpmnir عضو شوید
جلسات دور همی تحلیلگران BPM یا همان BPMTalk روزهای زوج ساعت 21 در کلاب هاوس برگزار می شوند.
جهت شرکت در این جلسات، کلاب "مدیریت فرآیند BPM BPMN" را در کلاب هاوس دنبال کنید.
بحث و گفتگو در سر فصل های:
مدیریت فرآیندهای کسب و کار
فرآیند کاوی، مدیریت عملکرد مبتنی بر فرآیند
برنامه ریزی استراتژیک و پیاده سازی استراتژی
تکنیک های مهندسی مجدد و بهبود فرآیندهای سازمانی
سیستم های نرم افزاری مربوط به مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS، BI، Code Generate و ...
مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با BPMN2
تحلیل سیستمی (نرم افزاری) فرآیندهای سازمان برای پیاده سازی در BPMS
مورد کاوی (Case Study) پروژه های مشاوره، تحلیل و پیاده سازی نرم افزار در حوزه ی BPM
معرفی محصول نرم افزاری مرتبط با BPM از جمله BPMS, ERP, BI, Process Mining

لینک کلاب در کلاب هاوس:
https://www.clubhouse.com/club/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-bpmn-bpm
____
Instagram: https://www.instagram.com/bpmnir/
Telegram Group: @bpmnir
Telegram Channel: @bpmtalk
آشنایی با استاندارد ITIL4 (جلسه اول)
دوشنبه 28 تیر 1400 - ساعت 19 الی 21
آدرس گروه در اسکایپ:
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
___________
در دورهمی های BPMTalk مقرر شد روزهای دوشنبه هر هفته را به بررسی چارچوب های فرآِیندی و استانداردهای مدیریتی - فرآیندی بپردازیم.
اولین چارچوبی که در این سری رویدادها بررسی خواهد شد استاندارد ITIL4 هست که طی سه جلسه توسط جناب مهندس محمد ابیانه (مشاور و مدرس ITIL4) ارائه خواهد شد.
توجه داشته باشید که رویدادهای معرفی استاندارد itil4 به جای ساعت 21 در ساعت 19 برگزار خواهند شد! لذا سه دوشنبه ی آینده ساعت 19 در اسکایپ دورهم خواهیم بود.
#bpmtalk No_14
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
_________
@bpmtalk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آشنایی با استاندارد ITIL4 (جلسه اول)
ارائه توسط: مهندس محمد ابیانه
دوشنبه 28 تیر 1400 - ساعت 19 الی 21
#bpmtalk No_14
گروه اسکایپی برگزاری دورهمی های BPMTalk:
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
کلاب دورهمی های BPMTalk:
https://www.clubhouse.com/club/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-bpmn-bpm
_________
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
آشنایی با استاندارد ITIL4 (جلسه دوم)
دوشنبه 4 مرداد 1400 - ساعت 19 الی 21
آدرس گروه در اسکایپ:
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
___________
در دورهمی های BPMTalk مقرر شد روزهای دوشنبه هر هفته را به بررسی چارچوب های فرآِیندی و استانداردهای مدیریتی - فرآیندی بپردازیم.
اولین چارچوبی که در این سری رویدادها بررسی خواهد شد استاندارد ITIL4 هست که طی سه جلسه توسط جناب مهندس محمد ابیانه (مشاور و مدرس ITIL4) ارائه خواهد شد.
توجه داشته باشید که رویدادهای معرفی استاندارد itil4 به جای ساعت 21 در ساعت 19 برگزار خواهند شد!
#bpmtalk No_15
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
_________
@bpmtalk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آشنایی با استاندارد ITIL4 (جلسه دوم)
ارائه توسط: مهندس محمد ابیانه
دوشنبه 4 مرداد 1400 - ساعت 19 الی 21
#bpmtalk No_15
گروه اسکایپی برگزاری دورهمی های BPMTalk:
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
کلاب دورهمی های BPMTalk در نرم افزار کلاب هاوس:
https://www.clubhouse.com/club/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-bpmn-bpm
_________
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
آشنایی با استاندارد ITIL4 (جلسه سوم)
دوشنبه 11 مرداد 1400 - ساعت 19 الی 21
آدرس گروه در اسکایپ:
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
___________
در دورهمی های BPMTalk مقرر شد روزهای دوشنبه هر هفته را به بررسی چارچوب های فرآِیندی و استانداردهای مدیریتی - فرآیندی بپردازیم.
اولین چارچوبی که در این سری رویدادها بررسی خواهد شد استاندارد ITIL4 هست که طی سه جلسه توسط جناب مهندس محمد ابیانه (مشاور و مدرس ITIL4) ارائه خواهد شد.
توجه داشته باشید که رویدادهای معرفی استاندارد itil4 به جای ساعت 21 در ساعت 19 برگزار خواهند شد!
#bpmtalk No_15
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
_________
@bpmtalk
آشنایی با فرآیند کاوی در عمل
#bpmtalk No_18
چهارشنبه 13 مرداد 1400 - ساعت 21 الی 23
ارائه توسط: مهندس سید احمد دلیری
آدرس گروه در اسکایپ:
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
___________
دورهمی های گفتگوی مدیریت فرآیند BPMTalk روزهای زوج هفته ساعت 21 در اسکایپ یا کلاب هاوس برگزار می شود. شما میتوانید با جستجوی کلاب "مدیریت فرآیند BPM" در کلاب هاوس به ما بپیوندید.
___________
join telegram group: @bpmnir
join telegram channel: @bpmtalk
Audio
گفتگوی مدیریت فرآیند کسب و کار
دورهمی: اهمیت تدوین معماری فرآیندهای سازمانی و لزوم انجام آن قبل از شروع بهبود فرآیندهای سازمان
#bpmtalk No_20
Date: 14000725
——
جلسات BPM Talk از این به بعد چهارشنبه هر هفته ساعت 20 در کلاب هاوس برگزار می شود. جلساتی که نیاز به ارائه تصویری داشته باشد در گروه اسکایپی
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
برگزار می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در گروه تلگرامی @bpmnir عضو شوید.
_________
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
Audio
گفتگوی مدیریت فرآیند کسب و کار
دورهمی: معرفی IDEF0 به عنوان تکنیک تدوین معماری فرآیندها، بحث در مورد فرآیندهایی که به تأمین کنندگان مربوط است و اینکه آیا ما باید در کار تأمین کننده مان دخالت کنیم؟
در جلسه ی بعدی دورهمی BPMTalk که به صورت تصویری برگزار میشود، به تدوین معماری فرآیند یک شرکت می پردازیم
#bpmtalk No_21
Date: 14000728
——
جلسات BPM Talk از این به بعد چهارشنبه هر هفته ساعت 20 در کلاب هاوس برگزار می شود. جلساتی که نیاز به ارائه تصویری داشته باشد در گروه اسکایپی
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
برگزار می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در گروه تلگرامی @bpmnir عضو شوید.
_________
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
چهارشنبه این هفته نیز، طبق روال هر هفته دورهمی تحلیلگران مدیریت فرآیند BPMTalk در کلاب هاوس برگزار میشود.
چهارشنبه ها ساعت 20
لینک کلاب مدیریت فرآیندها در کلاب هاوس:
https://www.clubhouse.com/club/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-bpmn-bpm
_________
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
Audio
گفتگوی مدیریت فرآیند کسب و کار
دورهمی: گفتگو در باب معماری سازمانی و لزوم آن + بحث در مورد اینکه در حوزه ی مکانیزاسیون فرآیندها باید چه وضعیتی از سازمان را مدلسازی و برای مکانیزاسیون آن اقدام کنیم. چرخه ی بهبود مستمر فرآیندها نیز بحث شد. ارتباط بین واحد IT و سیستم ها و روش ها
#bpmtalk No_22
Date: 14000812
——
جلسات BPM Talk از این به بعد چهارشنبه هر هفته ساعت 20 در کلاب هاوس برگزار می شود.
کلاب ما در کلاب هاوس:
https://www.clubhouse.com/club/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-bpmn-bpm
جلساتی که نیاز به ارائه تصویری داشته باشد در گروه اسکایپی
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
برگزار می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در گروه تلگرامی @bpmnir عضو شوید.
_________
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
چهارشنبه این هفته نیز، طبق روال هر هفته دورهمی تحلیلگران مدیریت فرآیند BPMTalk در کلاب هاوس برگزار میشود.
چهارشنبه ها ساعت 20
جلسه ی 23 ام
لینک کلاب مدیریت فرآیندها در کلاب هاوس:
https://www.clubhouse.com/club/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-bpmn-bpm
چهارشنبه این هفته نیز، طبق روال هر هفته دورهمی تحلیلگران مدیریت فرآیند BPMTalk در کلاب هاوس برگزار میشود.
چهارشنبه ها ساعت 20
جلسه ی 24 ام
لینک کلاب مدیریت فرآیندها در کلاب هاوس:
https://www.clubhouse.com/club/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-bpmn-bpm
Audio
گفتگوی مدیریت فرآیند کسب و کار
دورهمی: گفتگو در باب مفهوم استراتژی، مدل BMM، معرفی BPMN و کاربرد آن در چرخه BPM و تاریخچه شکل گیری BPMN
#bpmtalk No_24
Date: 14000826
——
جلسات BPM Talk از این به بعد چهارشنبه هر هفته ساعت 20 در کلاب هاوس برگزار می شود.
کلاب ما در کلاب هاوس:
https://www.clubhouse.com/club/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-bpmn-bpm
جلساتی که نیاز به ارائه تصویری داشته باشد در گروه اسکایپی
https://join.skype.com/CZz6Bgm7Lcst
و یا در google meet
برگزار می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در گروه تلگرامی @bpmnir عضو شوید.
_________
join group: @bpmnir
join channel: @bpmtalk
به اطلاع میرساند دورهمی تحلیلگران فرآیند این هفته برگزار نمی‌شود.