باکس موتور
45 subscribers
1 link
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
Channel name was changed to «باکس موتور»
Forwarded from اتچ بات
🔴📢فراخوان طرح تعويض باكس هاى فرسوده موتور
(رستوران ها -مراكز پخش و توزيع -پيك هاى موتورى و…)
نصب و جابه جايي در ٣ ثانيه
جادار و زيبا و داراى داشبورد هاى طرفين
قفل لمسى -چراغ قرمز -شارژ موبايل و…

مورد تأييد شركت بازرسى استاندارد
گواهي ثبت طرح صنعتى
بيمه كيفيت محصول و بيمه رايگان حوادث موتور سوار💰

زمان ثبت نام مرحله اول ١٠ تا ٢٧ اسفند

آدرس لينك كانال:
🌀 @boxemotor
جهت ثبت نام/تعويض/خريد به سايت ذيل مراجعه نماييد:
🌐 WWW.boxemotor.COM