بنیاد‌ خیریه وفاق سبز علوی
293 subscribers
4.89K photos
234 videos
3 files
379 links
کانال رسمی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در پیام رسان تلگرام

آدرس سایت:
www.VefaghSabz.Ir

آدرس واتس آپ:
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy39
Download Telegram
خبر/ما ملت امام حسینیم
در موکب بنیاد وفاق سبز علوی 1000 نفر از زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) توسط پزشکان کارگروه سلامت در کربلا معلی ویزیت و معالجه شدند.

مورخه: سه‌شنبه 1401/06/22

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی 970 عدد عدسی ويژه زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) توسط موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی
مورخه: چهارشنبه 1401/06/23

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی 3000 شربت میان زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی

مورخه: چهارشنبه 1401/06/23

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ ما ملت امام حسینیم
500 جلد کتاب در قالب طرح نذر و صدقه کتاب باقر العلوم (ع) به موسسه معدن الرحمة الخیریة در کربلا معلی اهدا شد.


مورخه:چهارشنبه 1401/06/23

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی 3050 شربت میان زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی

مورخه: چهارشنبه 1401/06/23

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
فعالیت کارگروه فرهنگی و آشنا نمودن کودکان با فرهنگ عاشورایی، 40 دور ختم قرآن و ختم دو میلیون و سیصد هزار ختم صلوات به نیت تعجیل و سلامتی آقای امام زمان (عج) در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی
مورخه: چهارشنبه 1401/06/23

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/طبق سنوات گذشته در ایام اربعین حسینی،خادمین بنیاد وفاق سبز علوی کشور با حضور در مواکب عراقی ضمن تقدیر از زحمات ایشان، در خصوص مقدمات حضور متقابل آن ها در ایران مذاکره گردید.
در این دیدار تابلو فرش متعلق به حرم مطهر رضوی به مسئول موکب سلطان علی بن موسی الرضا (ع) اهدا گردید.

مورخه: چهارشنبه 1401/06/23

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی 900 عدد چای و نبات ویژه زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی

مورخه: چهارشنبه 1401/06/23

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی 2900 شربت میان زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی

مورخه: پنجشنبه 1401/06/24

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/بسته بندی و آماده سازی بسته های لوازم التحریر جهت تحویل به دانش آموزان تحت پوشش در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید

مورخه: پنجشنبه 1401/06/24

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی تعداد 700 عدد عدسی و نان و تعداد 700 عدد چایی نبات میان زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی

مورخه: جمعه 1401/06/25

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی 7800 عدد شربت و کیک ویژه زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی

مورخه: جمعه 1401/06/25

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی 750 عدد چای ویژه زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) مصادف با شب اربعین حسینی در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی

مورخه:جمعه 1401/06/25

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
در موکب بنیاد وفاق سبز علوی 182 نفر از زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) توسط پزشکان کارگروه سلامت در کربلا معلی ویزیت و معالجه شدند.

مورخه: جمعه 1401/06/25

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
فعالیت کارگروه فرهنگی و آشنا نمودن کودکان با فرهنگ عاشورایی، 40 دور ختم قرآن، ختم چهار میلیون و هفتصد هزار صلوات به نیت تعجیل در سلامتی آقا امام زمان (عج) و پاسخ به سوالات شرعی در موکب بنیاد وفاق سبز علوی در کربلا معلی

مورخه: جمعه 1401/06/25

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
برپایی موکب بنیاد وفاق سبز علوی مصادف با روز اربعین سید و سالار شهیدان در پایتخت

توزیع 2000 عدد آب معدنی ویژه جاماندگان اربعین حسینی در موکب بنیاد وفاق سبز علوی واقع در میدان شهدا

مورخه: شنبه 1401/06/26

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/ما ملت امام حسینیم
پذیرایی 2000 عدد چای و نبات ویژه جاماندگان اربعین سید و سالار شهیدان در موکب بنیاد وفاق سبز علوی واقع در میدان شهدا استان تهران

مورخه: شنبه 1401/06/26

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
خبر/حضور و تقدیر حاج محمود کریمی مداح اهل بیت از خدمات موکب وفاق سبز علوی در کربلا معلی و خیرات نان در امام زاده علی اکبر چیذر

مورخه: شنبه 1401/06/26

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
چشم اهل دل از گریه خون باراست

حضرت مهدی امشب عزاداراست

خاک غم امروز بر فرق عالم شد

سینه شیعه دریای ماتم شد

رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد


شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk
السّلام ای هشتمین مِهر ولایت

السّلام ای بَحر اَلطاف و عنایت

ای فروغ آفتابِ رحمتِ حق

ای مسیرَت بر همه راهِ هدایت

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

شبکه های اجتماعی بنیاد:

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vefaghsabz.ir/
تلگرام
🆔 @BonyadVefaghSabz
سایت
🌐 vefaghsabz.ir
واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Cs8FuLQsnZ13O7jkzrAy396
اپلیکیشن
https://vefaghsabz.ir/app/vefaghsabz_ir.apk