تحلیل شبکه های اجتماعی -- اوسینت -- بیگ دیتا
4.39K subscribers
689 photos
58 videos
69 files
308 links
موضوع کانال:
📓اوسینت
📔مجموعه داده Dataset
📒تحلیل شبکه های اجتماعی و بیگ دیتا
📗 پایگاه داده های NOSQL
📓داده کاوی ویادگیری عمیق
📙مهندسی داده
📒متن کاوی

🔎 مطالب بیشتر در سایت زیر 👇
🌐 bigdata-ir.com📞 ارتباط با ادمین ساعت 21 تا 22
@bigdata724
Download Telegram