Български освѣдомитель
19 subscribers
16 links
Посѣтѣте ни на https://osvedomitel.bg за вѣсти и коментари на случващото се въ България.
Download Telegram
to view and join the conversation
Специално за "Български освѣдомитель" поетътъ Манолъ Глишевъ прие да напише поема по случай благополучната операция на менискусъ на министъръ-прѣдседателя Бойко Борисовъ. Въ петъкъ 16 априлъ Народното събрание прие рѣшение, съ което задължи Борисовъ да се яви прѣдъ него на 21 априлъ, срѣда. Операцията поставя явяването на премиера бѣглецъ подъ въпросъ.

https://osvedomitel.bg/2021/04/meniscussiada/
Партията на Слави Трифоновъ нѣма да опита да състави правителство. Президентътъ Радевъ обаче още не имъ е врѫчилъ мандатъ, а Конституцията не го обързва съ никакъвъ срокъ, въ който да го направи. Отъ него зависи колко дълго ще заседава Народното събрание и колко дълго Борисовъ ще е премиеръ въ оставка.

https://osvedomitel.bg/2021/04/no-slavi/