پادکست به تدریج
939 members
13 files
11 links
پادکستی درباره مسائل صنفی کارگران
Download Telegram
to view and join the conversation
betadrij4.mp3
152.1 MB
قسمت چهارم: هفت‌تپه ۲
بررسی اعتراضات کارگران هفت‌تپه در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۶
پادکست به تدریج changed group name to «پادکست به تدریج»
betadrij5.mp3
113.2 MB
قسمت پنجم: هفت‌تپه ۳
بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در سال ۹۷
betadrij6.mp3
62.2 MB
قسمت ششم: هفت‌تپه ۴
معرفی و بررسی نهادها‌ی کارگری مجتمع هفت‌‌تپه از ۸۷ تا ۹۷
فایل‌های کم‌ حجم پادکست «به تدریج»