كشت و صنعت به كشت
300 members
209 photos
1 video
38 links
انواع کودهای ورمی کمپوست،دامی و پلیت مرغی،شیمیایی،نانو و NPK،سم،بذر،نهال،نشاء،ادوات و ابزار آلات کشاورزی،طراحی و اجرای سیستم های آبیاری و فضای سبز
Download Telegram
to view and join the conversation
چاقو تیز کن وایزست مدل S-26
@behkesht
www.behkesht.ir
www.digikala.com/seller/9118/
علف کش باغبانی به کشت مدل AF-103
@behkesht
www.behkesht.ir
www.digikala.com/seller/9118/
بیلچه باغبانی به کشت طرح استیل مدل AF-150
@behkesht
www.behkesht.ir
www.digikala.com/seller/9118/
بیلچه باغبانی به کشت مدل AF-100
@behkesht
www.behkesht.ir
www.digikala.com/seller/9118/
انواع کودهای ورمی کمپوست،دامی و پلیت مرغی،شیمیایی،نانو و NPK،سم،بذر،نهال،نشاء،ادوات و ابزار آلات کشاورزی،طراحی و اجرای سیستم های آبیاری و فضای سبز
Tell : 02165414517
@Behkesht
http://www.behkesht.ir