بستر ارامش🍀
42 subscribers
101 photos
3 videos
84 links
مرکز بستری ، درمان و توانبخشی ونگهداری بیماران اعصاب و روان بستر ارامش
(ويژه بانوان)
ادرس:كرج-مهرشهر-بلوارارم نبش خيابان ٢٢١
پلاك ٢٣٩

تلفن:
٣٣٤٢٠٢٤٠_٣٣٤٢٠٢٣٠_٠٢٦٣٣٤٢٠٢١٠

٠٩١٢٦٦٧٢٧٦٥
٠٩٣٥٦٥٣٠٠٩٧
Download Telegram
to view and join the conversation
سفر بخیر اسفند! کوله بارت را بستی؟ چیزی را فراموش نکرده باشی! مثلا خاطره ای، دردی، غمی! حواست باشد همه را برداری، دِر چمدانت را محکم ببندی! فروردین دارد می آید! میدانی که چمدانش سبک است پر از شکوفه! وقتی رسید می‌خواهم وصلشان کنم روی درخت های حیاط! می‌خواهم بهار را دل انگیز کنم.. عشق را نشانش بدهم، قدم زدن زیر باران، آن هم دو نفره، شانه به شانه را یادش بدهم.. به بهار بفهمانم سه ماه فصلش باید دوست داشتن باشد، پر از روزهای خوب، پر از قرارهای عاشقانه...
اسفند جان بودنت کافی است وقتت تمام شده! بو کن! بوی سمنو می آید بوی سنجد! بوی پول های تا نخورده ی لای قرآن! معطل نکن پستت را تحویل بده بهار پشت در است!
https://t.me/bastar_aramesh
Forwarded from روانشناس ومشاوره استان البرز (T@ T@)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#معجزه_سپاسگزاری
اگر در زندگی چیزی برای
شکرگزاری پیدا نکردید،
دستتان را روی قلبتان بگذارید
آیا این تپش ارزش شکر کردن ندارد؟!
https://t.me/bvClinicalpsychologists2
خوب یا بد هرچه که بود گذشت!
دل ها را بتکانید؛ مبادا گوشه و کنار قلبتان ناخواه دردی، غمی، غصه‌ای جا مانده باشد

بگذارید دلتان، توان هضم خوشبختی را داشته باشد
اسفند، رخت سفر بسته
دلواپسی ها را کنار بزنید
شکوفه های عشق را، وصله بزنید به چین های دامن روزگار که وقتی میچرخد، در دنیایتان، عشق بروید و لبریز از عطر عاشقی شود!
نگاهتان را گره بزنید به هرچیزی که حالتان را خوب میکند
مبادا چشم هایتان عادت کند به ناخوشی...
خودتان را دوست داشته باشید!
باور کنید هیچکس به اندازه ی خود شما، نمیتواند خودتان را درک کند و دوست داشته باشد!
همه چیز برای " زندگی کردن " مهیاست
اسفند دود کنید...
بهار، پشت در، منتظر ماست!
ﺗﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩم ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ.
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻡ، ﺍﺻﻼً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ...
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﺵ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ...
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ بی تابی و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ، ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ...
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ همیشگی ﻧﯿﺴﺖ...
ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﺩﯼ، ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯾﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ؛
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﯼ...
در دنیای قضاوت ها، تنها به این نکته توجه می شود که «دیگران بر اساس نظر ما چگونه اند؟»؛

▪️فردی درترافیک جلوی ما بپیچید «احمق»
▫️ما که جلوی دیگران می پیچیم «زرنگ»
▪️کسی جواب تلفن ما راندهد «بی معرفت»
▫️ما که جواب ندهیم «گرفتار»
▪️فرد بلندتر از ما «دراز»
▫️کوتاهتر از ما «کوتوله»
▪️همسری که زیاد محبت بخواهد «وابسته»
▫️ما بیشتر بخواهیم «بی احساس»
▪️همکار جزئی نگر «ایرادگیر و وسواسی»
▫️ما جزنگرتر باشیم «شلخته و بی نظم»
▪️ فردی لیوان آب ما را چپه کرد «کور»
▫️ پای ما به لیوان دیگری خورد «شعور» ندارند لیوان را سر راه قرار داده است و...

دنیای قضاوت ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش های خودمان


📙ارتباط_بدون_خشونت
مارشال_روزنبرگ
بستر ارامش🍀 pinned «ﺗﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩم ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ. ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻡ، ﺍﺻﻼً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ... ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﺵ…»
روزی هزار بار برای خودتان بنویسید: «عزت نفس»
روی آینه، کف دست، گوشه کتاب، روی یخچال، آلارم موبایل.
با خط قرمز هم بنویسید ترجیحا.
که هی جلوی چشمتان باشد که
باباجان! خط قرمزِ هر رابطه‌ای - کاری و عشقی و عاطفی و رفاقتی و رختخوابی و خانوادگی حتی - «عزت نفس» است.
که هی حواستان باشد اگر دارید به خیال خودتان رابطه‌ای را نجات می‌دهید، توی عملیات نجات، کرامت انسانی خودتان را فدا نکنید.
توی اتاق عملش هم اگر لازم باشد، دست و سر و گوش و چشم و مری و معده را دور می‌اندازند که قلب و مغز زنده بماند.

«خود»تان را که از سر راه نیاورده‌اید. آورده‌اید؟
روی دست خودتان که نمانده‌اید
مانده اید؟
تو‌هرشرایطی از خودتان نگذرید!!!
https://t.me/bastar_aramesh
هر چیزی فرکانسی دارد.
هر لغت، صدا، رنگ، درخت، حیوان، گیاه، مواد معدنی و هر چیزی که فکرش را بکنید. هر شهر یا کشوری فرکانسی دارد. اجزا هوا، زمین، آتش، آب همگی دارای فرکانس مخصوص به خود هستند.

تندرستی، بیماری، ثروت، بی پولی، موفقیت و شکست نیز از این قانون مجزا نیستند. هر اتفاق، موقعیت و شرایطی نیز دارای فرکانس می باشد، حتی احساسات و افکار شما.
فرکانس واقعی احساس شما چیزی است که شما احساس میکنید و شما هر احساسی داشته باشید چیزهایی که در فرکانس مشابه با آن هست را جذب میکنید.

وقتی شاد هستید و دائما این احساس را دارید در این صورت فقط افراد شاد، شرایط خوب و اتفاقات خوب به سراغتان خواهند آمد.
اگر احساس استرس میکنید و دائما این حس را دارید در این صورت استرس بیشتری توسط افراد، شرایط و اتفاقات وارد زندگی‌تان خواهد شد.

👤 راندا برن
پرونده هاى باز گذشته را
در ذهن خود ببنديد
شما جريمه اشتباهات گذشته را
با اشك ها و غصه ها
يكبار پرداخت كرده ايد
هر روز خود را جريمه نكنيد

يك اتفاق خوب،
چشم انتظار شماست...

https://t.me/bastar_aramesh
غیر از بانک‌های معمولی نوع دیگری بانک وجود دارد به نام

" بانک عاطفی "

که باید هر وقت که می‌توانیم و موجودی داریم در آن سپرده گذاری کنیم.
یعنی هر زمان که انرژی و روحیه مثبت داریم به افرادی که با آنها در ارتباط هستيم محبت کنیم
و توجه نشان دهیم..
این از اصول مهمِ موفقیت در افرادی است که ارتباطات قوی دارند..
همچنان که سپرده‌های مادی در بحران به کارمان می‌آید
سپرده‌هاى عاطفی نيز نجات بخشمان خواهند بود...

پائولو_كوئليو

https://t.me/bastar_aramesh
هر عضله ‌ایی را که
بکار نبریم ضعیف و
ضعیف ‌تر می‌شود؛
شعور و وجدان هم
در انسان مثل یک عضله هستند ...

#یوستین_گردر
‎صبح هایمان میتوانند زیباتر باشند
‎اگر دغدغه زندگیمان مهربانی باشد؛
‎جای دوری نمیرود،
‎یک روز همین نزدیکی ها
‎لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت؛
‎شاید خیلی زیباتر
https://t.me/bastar_aramesh
تنها زمانى
"صبور"
خواهى شد، كه صبر را يک
"قدرت"
بدانی نه يك
"ضعف"...

آنچه ويرانمان مى كند،
روزگار نيست!!!
حوصله ی "كوچك"،
براى "آرزوهاى بزرگ" ماست...
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 1 month. If the account of the creator remains inactive in the next 9 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 1 month. If it remains inactive in the next 9 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.